גליון 1158

העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 1 | \ילויים מדהימים בועדת
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 2 | ד מי מינוי ל שנ ה לחדלבדאר־ אוי ד ר ש ^ ס רו ר העורך הראשי: אורי אבנרי 0לקהריהיר ראש המערכת: שלום נחו #לכל ארצות אירוהה (יבולל תורכיה ,).הרה והושבה הכתר גור\
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 3 | מכתבים הסוף המר נליוז העולם הזה 1137 היה אחד מאותם הגליונוח המיוחדים במינם שאתם מפרסמים מפעם לפעם: סיפור חטיפתה של דליה ומציאת נווייתה היה מזעזע בנוראותו. לא
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 4 | במדינה העם הצגת בכור ה בבית האבן ברחוב המלך דורג׳ ,ירושלים, שררה אוירה שלפני הצגת־בכורה בתיאטרון. סטטיסטים שיננו את חלקם בהצגה, שומר במדי־שרד תירגל את נשיאת
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 5 | ^ שר יגורנו כא. רק עייזר, קריין של \ £קול ישראל או דובר משרד־החוץ יכול עוד להתכחש למצב הגלוי לעין: עמדות ישראל באפריקה מתמוטטות והולכות. שר של ממשלת גאנה הודיע
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 6 | רפני שבוע גיר\ז ״וזטורגו תות״ את היריעה הענסיציוויך ו כי בעשה תאווורי ה^רעיבו ועיון רה2ן עו ההשרה כר־וזפרגתית ברי בזפא״י. ועיון וה, ש״העורע תות״ תכתיר אותו בשב
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 7 | ״קואליציה ניר, כנסים לקואליציה אנטי־מפא״״ת מקיר אל קיר, מסביר את הצעתו זרח ורהפטיג; סעד — בנימין מינץ; עבודה — ישראל ברזילי; פנים — משה שפירא; פיתוח — מרדכי
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 8 | אזרחי ישראל לא חסרו לפני כששה שבועות /מאורעות מסעירים. התקופה היתה תקופה של ערב בחירות. אלה שלא התענינו בבחירות היו מתוחים לקראת התמודדות הנבחרת הישראלית
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 9 | תנוחה לבית־חולים במהירות אפשרית. על־ידי ישבה גברת טישלר, שהביאה שמיכה ומים.״ חריש * :לאיזה בית־חולים?״ איידלין * :לאילת.״ חריש * :אתה כיוונת לשם?״ איידליןג
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 10 | ף• ינד! טד 3ס לא יכלה להוציא הגה מפיה. כל חברי תל־קציר עמדו מסביבה ועודדו איתה בקריאות :״לכי אחריו. לכי ללוות אותו למכונית.״ רינה אפילו לא הבינה מה רוצים ממנה.
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 11 | ן ך 11ל ג׳ף מקבל את היענותה של רינה לחיבוקו האבהי ככני^ מנסה לנשקה. רינה מהססת, אינה נעתרת, 7117 דלר!״ ! את חושיו! החלוציים א־זיך יהו מהרה גילה כי גופו יכול
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 12 | תצמית (כל הזכויות שמורות) • אחדוודהעבודה ומפ״ם עלולוה לפרוש מן הפדרציה של הנוערהקומוניסטי. אחרי שצעירי הסוציאליסט האיטלקי השמאלי בני פרשו מן האירגון, נותרו בו
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 13 | ות את הכבוד לישראל מסכו ער המישחק עו ד דא אבדה ג למרות התוצאה, הפולנים שיחקו פה יותר טוב. שם הם לא היו צריכים להתאמץ בכלל כדי לנצח. פה הם עבדו קשה, וכשעוברים
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 14 | החי עט מורא? ,עם משוא-פנים בנעם הואשוש אחד ף* י־שם, התלונן יהושע בריל בפני למפקדו כי השוקולד שקנה בשק״ם היחידה מלא תולעים, זכה לנזיפה מפי מפקדו על שהוא פוגם
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 15 | אלפיים שנה -נראתה הטלביזיה במרומי ההר טלביזיה בכרמל חשבתי על העתיד,״ מספר יום הענק, החביב כמו רוב ההולנדים .״העתיד בשבילי פירושו היה הטלביזיה, למשל.״ הוא למד
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 16 | במדינה ( ה מ שן מעמוד ) 12 צ בי עהמ >וחדת ה עו מדת תדרות המורים כעס על אישיות לא פחות רמה מאשר דויד בן־גוריון. המאורע שהעלה את חמתו של לוין היתד, פגישה, שנערכה
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 17 | טלביזיה כרמל ^ 0 אנשים (הנושך מעמוד ) 15 עולה על 15 סנטימטרים. בשבת ישב יום שעות ליד המכשיר. שום דבר. ביום ראשון החליט יום לנטות לגשש ושעות הערב. בערך בשבע
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 18 | למה אינני יכולה לקבל יותר מכתבים מן הסוג הזה, כדי שלפחות לא ישעמם ליי ״השעה כבר אחר חצות ואני עוד ער. עיניה לא נותנות לי לישון. נו, יש לה עיניים שאפשר להזכיר
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע פסקל פטי ומילין דמונג׳ו ב״היום זו -מחר אחרת״ המאהבות תיכננו רצח סרטים 1גייד האהבה הציידים (אופיר, תל־אביב; צרפת) אינם במקרה זה ציידי חיות־טרף בג׳ונגל
העולם הזה - גליון 1158 - 2 בדצמבר 1959 - עמוד 20 | ההפלגה השלישית של ״שלושה כסירה אחת״ תגיע כקרוב לנמל מבטחים: ספר בעריכת יהודה האזרחי ויצחק שמעוני, ציורים של יוסי שטרן, בהוצאת אחיאס)?* את השייטים העליזים
חזרה לתחילת העמוד