גליון 1159

העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 2 | מינוי שנת* בדאר־ אדר העורך הראשי: אורי אבגרי דיי > ל?8רילזי\ סב ראש ההערכה : שלום כוו ז עזרך משנה: דוב איוזו סיי 811 סביב!• עורך כיתום: נזלבי השת .לבל אדעיווז-
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 3 | מכתבים גתה מהעוגה ...תוהה אני על שאר המפלגות, וחרות בראשן, הנכספים ועורנים בשקיקת לב — כיסופים שמהימנותם אינה מוטלת כלל בספק׳ חלילה — לנשל את מפא״י וכשהז־דממת
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 4 | ת צ פי ת במדינה (כל הזכויות שמורות) • צפה לגישושים וידיעות נוספות בדבר מכירתו הקרובה של ״הארץ״ לפי אותן ידיעות מארגן עתה שמעון פרס קבוצה של בעלי־הון אנגליים,
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 5 | •יכל משטר ישנה דמות של פושע ה־ ^ עולה בחומרת חטאיו על כל שאר הפושעים. דמות זו שונה בהתאם למהות המשטר. בימי שלטון הכנסיה, היה זה הכופר, ש־פיקפק בבתוליה של מרים
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה מפלגות או ה ב עמו ישראל הדמות הטראגית של השבוע לא היתד. של עסקן שחלם לתפוס עמוד, חשובה ונכשל. עסקנים מאוכזבים לא חסרו השבוע בכלל. היה זה דוקא ח״כ זקן,
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 7 | מכתב. כתב לי אחי :״ברוך אשר ז*כנו לעלות לארץ־ישראל ואנחנו לא מאמינים. ברוך מחיה המתים וזיכנו לעלות בה מצה ומרורים. ואמרו זכרונם לברכה: כל הדר, ברוך הוא ארבע
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 8 | במדינה סטאטיסטיקה מ שפר הו ק 5.700.000 התרנגולות 2.031.672 ,בני־האדם, 452.856 חברי ההסתדרות 42.056 ,עובדי המדינה 22.870 ,הבדווים 20.500 ,החמורים, 11.000 הגמלים
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 9 | בן־גוריון הציע למנות את דייו לשרהבטחוו-או אישיות בטחונית מוחית התנגדה •ץ ני מכיר חיטה את בן־גוריון,״ אמר השבוע מני //היג מרכזי של הצ״כ, שנפגש אתו לשיחה
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 10 | אי לייק לה מייד חנוך מר ש,. הצל־א ׳.־ כונן אחרת ו;•: ...עתיד רגעי. תפקיד.״ חנה תג רוצה לדן שלו מבי; של המום יעקובוביץ. מנרה בת 21 מרעננה. תלמידת משחק בפקולטה
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 11 | מייק.״ בין משפט למשפט א־מר | מן״ או ״לא״. 3 0כירא נרגשת. אבל לשבחה ייא־ >^מאמץ. רק על דבר אחד לא )*-ר. ההיגוי האנגלי הנורא שלה, כמה מילים, אז למה לא
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 12 | 8ח הוקע החברתי לפשע הגת!עב שז׳עזע הנ^עשר, חריד צ׳נדלר ורון כמיפקד ההדרים כוכב במרחק שלושה מטרים במדינה (המשך מעמוד )9 ירדני ביקש סליחה, התנצל על הטעות שקרתה
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 13 | השבוע את הארץ-האונס חאסוי בחל־אביב לא נעצרו. עוד באותו ערב הופיעה במשטרה קבוצת צעירים משכונת־התקוה. הם סיפרו כי קראו על מעשה האונס בעתון, שמעו שהמשטרה מחפשת
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 14 | החי ^11£2 1כ)1ז 011£ 11\ 1]5ץ? 111 ף* ישראל, הוזעקו אנשי השלישות ה* ״ ראשית של צה״ל לחיפושים אחר חיילת בעלת חיוך נחמה שתמונתה פורסמה בשבועון האמריקאי לוק,
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 15 | החתן חיכה בגבול -או העלמה האלגנטית מביירות לא וצתת להיות פלאחית מדמואזל בכפר מראו־מקום מושבה החדש, וממעמד של פליטים עברה למעמד מכובד של בעלי־נכסים. האח הבכור
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 16 | במדינה 1959 1939 לרגל יובלנו ה־20 בארץ זכינו לאיחולים כה רבים מידידינו, מוסדות הממשלה, ההסתדרות׳ ארגונים מקצו עיים, העתונות והקהל הרחב — עד שאין באפשרותנו
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 17 | בריג׳יט בארדו סופיה לורן האופי והיופי ^ ל בן־גו דיון ומק״י שיחת היום בין הח״כים חובבי המתמטיקה היתד. תוצאת בחירתו של קדיש לת ליושב־ראש הכנסת הרביעית. לפי
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 18 | טוב, בסדר׳ אני מעבירה את הבקשה, אבל לפני זה אני רוצה לומר שאם אתם מעוג־יינים, אל תטרחו לעשות זאת דרכי — פנו ישר אל שמואל עטר, ת.ד 177 .רמת־גן — ואל תהיו
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 19 | סרטים שני 13׳ ד ה מנון היפדרה שד נזירה (ארמון־דוד, תל- אביב; ארצות־הברית) הוא סיפור מלחמה מרתק. סיפור של מלחמת אדם בטבע, בטבעו הוא עצמו. כי אם מקובל לחשוב
העולם הזה - גליון 1159 - 9 בדצמבר 1959 - עמוד 20 | טעות -- לעולם צודקת על. עד ה באיזו מידה אנו יכולים לנצל ולהשתמש בהמלצות של מומחים רזים. נחארץ) ר. לבג־ ,תל־אביב ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד
חזרה לתחילת העמוד