גליון 1160

העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 1 | שנה 23 ט״ו כסלו תש״ך16.12.1959 , המחיר 550 פרוטה התופעה המתפשט השער: ט ט די פ־־ טייז אי ת ת מי א ל קיי
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 2 | הווונ 0הוה מינוי שנ תי בדאד־אויר העירך הראשי: אגרי אבברי ראש המערכת: שלוב ברז עורך בישנה: רוב איהז עיגי בג • ג לי עורך כיתוב: סלבי השת • לקמרימי\ עורך תבנית:
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 3 | עונש מוות נדמה לי שכתבכם לא הצליח כלל ועיקר לשקף את החרדה שמעשה האונס כפול ה- תשע הציף בה את הארץ. כתבתו ״המעשה המחריד״ (העולם הזה ,)1159 אם כי חדרה עמוק עמוק
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 4 | במדינה העם מ חי רהעקרונות 1הפתיחה ס הקנוניה במדבז ינשב משה בגנו, ראש עיריית בני־ברק היוצא. מימינו: נציג אגודת־ישראל, ראובו אהרונוביץ. נמשמאלו: איש מפא״י זלמן
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 5 | ך כאורה, לא השתנה כלום. ממשלה /יצאה וממשלה באה. ההכרעה הבלעדית בכל ענין חשוב היתד, ותהיה בידי מפא״י. שתי מפלגות פרשו, אחת מצטרפת. בימי שיתוף השמאל בממשלה, פעלה
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה תל־אביב ל ב נו ןנשארעלהבמה האולם דחוס. על היציע מעשנים בעצבנות מהולה בצפיה. למטה סופרים חיים לבנון ויהודה נדיבי את קולות חברי מועצת עירית תל־אביב 20
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 7 | כמות המים הבלתי מנוצלת עדיין בישראל, ושתנוצל בעתיד לפי התכנון, מהוזים מי הירדן כשליש הכמות. כלומר: מ־ 1000 מיליון המ״ק בשנה שיתווספו לישראל, עם השלמת תכנית
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 8 | תצפית= (כל הזכויות שמורות) • קיימת אפשרות ככירה כי השנה הנוכחית תהיה שנת כ>נורת. במשרד־האוצר אומדים כבר את הנזק /מעריכים אותו ב־ 40 מיליון לירות, אם תתגשם
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 9 | כשנה האחרונה הופיעו הסנוניות הראשונות. פה ושם הוצג כארץ הסטריפ-טיז, תמיד על־ידי אמנים זרים. מכיוון שהיו זרים, נתקבל הדכר ללא נקיטת עמדה. אחר־כד כאה כדרנית
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 10 | מחניון חרכי במוסד חינוכי והכנה והגשמה חלוצית בקיבוץ-להופעה בחינגא־בר מעליית הנועדי-לקאס־־ט ־־ מאת ת מי ] 8אחד לא יוציא לי את זה מהראש. אני אוהבת אוירה קאברסית.
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 11 | האם יה דרו שי ך * או לםהק טן והאינטימי של חינגא | 1בר היה מלא עשן סיגריות. אל המיקרו־פון ניגש כרוז, הכריז בקול חגיגי :״ועכשיו, רבותי, ועכשיו, בפעם הראשונה
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 12 | סגור־פ טיז (המשך מעמוד יי) ואל אישר, כי לדעתו סטרים־טיז הוא העסק בהא הידיעה בשביל ישראל, הרי התנגדה לכך אשתו של המציע, הרקדנית המורה מיא ארבטובה .״גולנד עושה
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 13 | הסיפור הבלעדי הראשון -מאחורי הקלעים של ההמצאה להתפלת מי הים ך* דכר אי ר ע לפני חודשים מעטים. בקיטנה קיצית ן | באחת ממדינות ארצות־הברית, שהו יחד פרשן הטלביזיה
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 14 | ספרים 1661 פקידים בשנת ,1954 עת שעמדה הקיסרות הבריטית בפני חיסול גמור. אינטואיציה של מזכירה. היה זה טפיחהעלהע 1כ ם רק הראשון בחוקים המהפכניים שניסח ה־הל־ רפאל
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 15 | סיפור החותנת, שבער בתה זמם דוצחח ״שוחסים אוחי! 1התיפחה בתי׳ הביטי עליו רק מבט אחה ותראי שאת עושה עסק טוב כשאת מתגרשת ממנו.״ אחרי הגט היה דורון שולח בלי הרף
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 16 | הנידון (המשך מעמוד )5 דרישות אולטימטיביות בשטח ביטוח הבריאות. א, ר ח׳ ארנבי 94 חליפות,מעילים מטגזלות ג׳רסי* אחרי כל הנאומים וההצהרות וההכרזות, נכנעו אלה גם אלה
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 17 | ספ 1רט כדורגל הקרב על הג מר במשך עשרת הימים האחרונים דמתה המדינה כולה לילד אמריקאי הצופה>במערבון המוצג בטלביזיה. היא התלהבה והתאכזבה חליפות, צהלה והתעצבה,
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 18 | החי אשת חיל מי מצא ך י• עפולה, סרב מתרים של מושב זקנים ^ לקבל שטר של חצי ל״י *כתרומה׳ בגלל דמות חיילת הנח״ל המצויירת עליו. אימפריאליזם ך• פתח״תקוה, התניע יוסף.
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 19 | נדיה מילר (שמאל) כ״הגם והעדין״ איך נוקמים על אונס? קן לנזע סרטים הדרך הדוו&ה יצרני הסרט עצמם, בנסיונם להילחם בהפלה מלאכותית, ביצעו הפלה מלאכותית ליצירתם, הרגו
העולם הזה - גליון 1160 - 16 בדצמבר 1959 - עמוד 20 | לעולם צודקת ל בגו ד שופט השלום פסק לי 15 יום מעבר. (מעריב). מרדכי דן, תל־אביב הדרך לגיהנום רצופה פסקי־דין ט ובלם• בעריכת לילי גלילי נבחר פה אחד לתפקיד המזכיר
חזרה לתחילת העמוד