גליון 1161

העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 1 | כ״פ כפלו תש״ר23.12.1959 . המחיר 550 פרוטה ירידהעל־ידי
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 2 | 05111:1ו !.ר מ>נו> שנת> בדאר־או*!־ העורך הראשי: אורי אבנרי ליי י ראש המערכת: שלום נהו .ל(\ פוי ם י\ עורך משנה: דוב איתו • 3לי ג י ^ גוןא קיני ב! עורך כיתוב:
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 3 | מכתבים עור הפקיד הרשימה ״ניתוח האמינה״ (העולם הזה ,)1160 על הספר ״חוק פרקינסון״ ,עוררה בי ענייו רב. קראתי את הספר ונהניתי הנאה מרובה לניתוחו הנועץ של הפרופסור
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית (כל הזכויות שמורות) דויד בן גוריון ירפה את מתח העבודה הגבוה שלו. הסיבה: בריאות. בקשר לכך יתכן כי בקרוב יוודע לציבור שנסיעתו המפורסמת לצרפת היתה אף היא
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 5 | * ״ י ן כל ה פ סו קי ם המסתוריים בתלמוד, ישנו אחד ^ ה מ עו ר ר סקרנות מיוחדת. במסכת בבא מציעא, דף כ״ד, עמוד ב׳ נאמר כי :״רבא הווה שקיל ואזיל בתריה דרבי נח מן ב
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה מפלגות מאובנוע׳ לו״צמן פרסזם תנא פקידים! ת ל מי די ם ! רשפו עוד מיום סטודנטים ! ?יקודם ל קצרנורו עכרית ו/או אנגלית ושוי ודשים, פעמיים בשבוע) ג״אולסן גרג
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 7 | 000 או מבחינה צבאית מקצועית היה ספק בכדאיות 171111 הצוללות למערך הישראלי מאת פרשו צבא ניתוק האיים מן העולם היה מוכרח לגרום למשבר כלכלי, להכניע אותם כליל. במשך
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 8 | במדינה ישראל אמנם זכתה באליפות, מסרה הידיעה, אולם התוצאה היתה תיקו .2:2מכונות ידיעות אחרונות נכנסו לפעולה. אותה שעה כבר הדפיסו מכונות מעריב שלושת אלפים טפסים.
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 9 | כותרות העתונים קבעו כי הן איבן חפצות להחזיר את הילדים. ׳האמת היתד. אחרת. לפחות אחת משתי האמהות כן רצתה להחליף את התינוק שהחזיקה בזרועותיה. ״פחדתי מסטירות״
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 10 | הייצוא המשגשג בישראל -ייצוא הזוהר ערירי נשואין האהבה עוברת גבולות. כאשר נערה ישראלית מתאהבת בלב תמים בגבר שהוא אזרח־חוץ, ואפילו מוכנה למען אהבתה לעקור לארץ
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 11 | נא מעמים, אוספת נערה ישראלית בעלת בטחון עצמי, הנובע מהו— את כל חסכונותיה, משקיעה ^ ר ארוך בכמה ארצות, מתוך יאת דג־הזהב במים זרים. 1ינן יכולות להרשות לעצמן סיור
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 12 | 8יש —יון חתונות פספורט<808י (המשך מעמוד )11 להיות בארץ? במוקדם או במאוחר הייתי נוסעת לחוץ־לארץ. אין כאן מספיק אפשרויות לבחורה עם שאיפות!׳ ״סיבות פרטיות״ ** ל,
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 13 | קולמע סרטים האיש שמצא דו בן גורלו של אדם (צפון, תל־אביב; ברית־המועצות) הוא גורל חייו של אחד, אנדריי סוקולוב, אזרח סובייטי רגיל, פשוט ואפור. עד לפרוץ המלחמה
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 14 | אמנות ״י*,קן£מן< 5757 מאמ־ ^ 7/מ׳? 0 תיאטרון 12ה בל שי •קבי ר אי טון י * יי ייי לגברת — ורמוט זכרון לגבר ברון ברנדי פרסים טל-אריאר, 0חי?5 7 ח 9 9 ׳׳ההרשמה: ת ל
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 15 | שחקנים זוהר, קוטלר ולביא אחרי מכשולים טכניים — אנשים האשה קנסה-הבעל י שר ״מד. התאריך היום?״ שאל נשיא המדינה יצחק בן־צכי שעה שנתבקש לחתום בספר האורחים
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 16 | שניים גגמכב! ,נחות מלון הכי מפואר במקום. זה המלון שכל התיירים באים אליו. אלא שתיירים כמעט ולא באים. מי ששמח לראות אותנו היו היהודים שם. יש שם יהודים עשירים,
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 17 | זכדורגל הישראלי, שזנתה השבוע באדנות הביח המערבי של אסיח, מסנוים על האפוס שד קוצ׳ין בו היתד. תלויה האליפות. המחצית נגמרה ב־ .0:0ואם זה היה נגמר ככה זה היה טוב
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 18 | או משהו כזה. בכלל לא. סתם, מתוך סקרנות, מה יש? כאילו שאתם הרבה יותר טובים. הכד עד מהירות תראי מה נהיה לו: היום, במשחק נגד פולין, התיישבה לידנו קבוצת חיילים
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 19 | כדורגל —^ 96883^68 (ח מ שן מעמוד 0 7 אותם בקריאות :״זה לא הוא!״ למרות שאני בטוח שלאמציה מגיע אותו כבוד כמו לי׳ זה היה מחזה נעים. הבחורות השתגעו לחתימה שלי. הן
העולם הזה - גליון 1161 - 23 בדצמבר 1959 - עמוד 20 | אמני •שואל מגלים אופיים ־ באוויר >ן פיצ1פתיה ישראלית מאת א רי הקרן לפעמים ך ^ ך ך הצ׳יז^טניק. מביע הקופץ בקפיצתו לא מה שהינו באמת, אלא מה שהוא חפץ להיות. מדע
חזרה לתחילת העמוד