גליון 1162

העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 1 | גליון מוגדל 600 פרוטה הדו״ח ה 3דעד המרעיש עד בתוך מספר 1162 111 9 ^ 9 שנה 23 כ״ט כפלו תש״ך30.12.1959
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 2 | תנורי. פיירמרפקט״ נמצאים בשימושם של ל קו חו ת בר חבי הארץ יום יום מצטרפים מאות צרכנים לציבור זה. מכשיר משוכלל וחדיש זה יהפוך את דירתך לנווה של חום ונועם בימות
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 3 | מכתבים גילוי כשרון קראתי בעיוז את מאטרבם על מר אלכסנדר זרחין (העולם הזה .)1160 לפני נסיעתנו לרודזיה בשנת ,1957 נלחמתי עם מר זרחיז, שיצא עם דבריו בעתונות, אחרי
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 4 | במרינה העם עטרות ב *0טו.ווו ״חבר־כנסת אחד יכול להפיל את הממי ולה!״ קרא מנחם בגין השבוע בלהט ה־ ׳כוח על חוק האחריות הקולקטיבית. הוא התכוון לסעיף בהצעת־החוק
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 5 | בניגוד למפלגה פאשיסטית, בה כל כוחות השלטון זורמים מלמעלה למטה, השלטון הבלעדי של מפא״י מחולק בין אלפי אנשים׳ אשר בידי כל אחד מהם חלק גדול או קטן של השלטון.
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 6 | תצפית בסדינה (כל הזכויות שמורות) • צבי צור עומד לקבל תוך ארבעה חדשים מינוי ממשלתי חשוב. • המגבית היהודית המאוחדת לא תוזכר כלל בדיוני הוועד הפועל הציוני. הסכם
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 7 | בתל־אביב כי אנשי לח״י מתכוננים להרוג (קרא סרלין :״אז תכניס את מאנדי למפאישיות מרכזית. השגריר לא ידע מי ה־לגה!״). קרבן המיועד. הוא כיקש אותי לנצל את על השאלה את
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 8 | תאתר ראשון;בסידוה שתחשוו את לבטיהם וכחדיהם שד בני הדור הצעיר שלו כהן לאות הסכמה :״לירה בצד.״ זאת אומרת שמי שיפסיד, ישלם לא רק את 600 הפרוטה עבור שכירת השולחן,
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 9 | לא אלוף פתח־תקוה? הוא לא יבייש את הפירמה. שלא ישויץ לו, התל־אביבי הזד״ הצרה היא רק שאלוף פתח־תקוה לא אחז במקל ביליארד מזה חצי שנה, מאז החליטו בעלי־העסק שכדאי
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 10 | במדינה החומוס המר (המשך מעמוד )7 ינובסקי) מוריסון. סיפרה בקי לכתב ״העולם הזה״ : אבי שירת בארץ לפני מלחמת העולם. הוא הכיר כאן את אמי, בת להורים יהודיים
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 11 | כפי שהוא נראה דקות ספורות אחרי שהמשטרה הוציאה נזמנו את חמש גוויות משפחת צבי. הצד הימני של החדר נראה חרוך ומפויח, מכיוון שזהו הצד הקרוב ביותר למטבח, שנשרף כמעט
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 12 | \0ר 0 **שרד הבטחון הועמד על הרגליים. [4השלישות הראשית של צה״ל התגייסה מיד למיבצע מיוחד. קצינות הח״ן הוזעקו לפעולה דחופה. העתונים היומיים נקראו לשתף פעולה. לא
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 13 | עובדה שהתיירים הבאים לישראל אינם יכולים לשאת בארצותיהם נשים באותה רמה שהם יכולים למצוא בישראל. רוב התיירים הנושאים ישראליות הם מבוגרים בגילם. בארצותיהם הם
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 14 | ^813^ 811 חתולות פשפורט (המשך מעמוד )13 הארץ מכדי שאהיה מוכנה לעזבה.״ צ יק מאבא עשיר פרסום תנא ף* שםשכל עמק כלכלי משגשג מושן ^ אליו רמאים מכל המינים, כן לא
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 15 | נזדור בו ידובר ער צפוריע שאינן צפורי הנפ ש וער נכסיים שאינע נכעי-צאן־ברור, ער הכר וער רא כרוע— ער רא והא. תל־אביבים קונים כלבים זקנריות - ובקרוב גם יאכלו
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 16 | אמנות מחול האיש שידע יותר טוב ״אם אתה יודע יותר טוב ממני, בבקשה תהיה אתה המורה,״ התרגז המורה בבית־הספר לרקדנים שבמאדריד. הנער בן ה־, 14 שעורר את חמתו של המורה,
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 17 | עליזה עולש מדגימת את שיטת הנעולה שד הזאב(ימין) והכבשה(שמאל) הדרום־אמריקאיים. היא עושה עסקים טובים מאד בעונת התיירות. ״נעים לעבוד עם גברים, מסתבר. הם פחות
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 18 | לו ב ע לן היה מכ ב ס, מזמן נבר הי תהב בי ת מכונ ת כביסה, ובודאי.. רינות הנול הראשון של מכבי. הכדור שנבעם על ידי ש״ע מקרן, נראה באויר, כשמסלול מעזפו מסומן
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 19 | אנשים ניס־ם לא כבד עול משפחתי כבד הוסר השבוע מעל כתפיו של ח״כ הצ״כ 0שה ניסים. עד כה היה מקובל בבית אביו, הרב הראשי יצחק רחמים ניסים, כי משה הצעיר יגיש את
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 20 | הגברברי ם ס ( )1157/33 שאבדה לו נערה. הנה תשובה בשבילך: *ביום 11,11.59 אמנם ירדתי באוטובוס 1בבירה, כפי שציינת, אך עליך היה לציי! בתיאור מדויילו יותר. אני לבשתי
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 21 | אבל (המשך מעמוד )5 נוסף על קבוצת הצעירים־מטעם, השייכים לסיעת בן־גוריון, יש כמה וכמה סיעות כאלה: הצעיריס המוגדרים בתור שכאלה. זוהי קבוצה הכוללת את אשר ידליו,
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 22 | גילוח למשעי לירושלים, שחט אחד מ־ל עובדי בית השחיטה לעופות תרנגולות בסכין גילוח, לאחר שחלף השחיטה שלו נפגם, סולק מעבודתו ללא פיצויים. עלי לחכה ן* חיפה, סירב
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 23 | ספרים תרגום 0 ״1ט 1נ ע11ב ל עזר תך... מדוע ההתא בדו? חרקירי (רו מ ך נזל ח מה מאת קוואהארה, תרגם דויד ליאור, הוצאת דשא 156 ,עמודים) הוא טכס פולחן, בו איבד עצמו
העולם הזה - גליון 1162 - 30 בדצמבר 1959 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד