גליון 1163

העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 1 | ב 3ו 4 -1 1ווב * ו ם גליון מור חב פ רו ט ה מספר 1163 שנה
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 2 | הוא אוכל בהתלה בו תאתהמרקה שוויצרי החדשהמ עני ק לו כ ח וברי או ת. אסלך ? 3£0 0 1 5 5 1 :י מרק יר קו ת עוף עוף עםאט ריו ת • פנוריות • אפונה • בצל הגרלות חדשות
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים ליידי אנגלית ...אתם הורסים. אותי בדיוק כשגמרתי אומד״ לחסוך 550 פרוטה לשבוע ולהפסיק סוף־סוף לקרוא אותכם, אתם מופיעים עם נליוז שהיה הטוב ביותר בעשר השנים
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 4 | כל בגד י צי ר ת או מן הוא ! שמלות חליפות מעילים לה שיג בחנויות או פנ המובחרות צי ו/.ל\. במדינה העם שינוי כתובת הוזיוגי הווטזוה. את כתב הג, וזתבוזט לה\־ ריט נול
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 5 | משנהו -אלא מעבר מחלק אחד לחלק שני של אותו הדבר. מעבר בזה אינו חייב לגרור אחריו הרגשה של אשמה או יסורים נפ־שיים. כוקש: מיליונר זר. מראה חיצוני ) — לא חשוב.
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 6 | תצפית >כל הזכויות שמורות) 9החוקה ההדשה של ההסתדרות הציונית תימנע דריש מטעם ממשלת ארצות״הברית שההסתדרות הציונית האמרינה קאית תרשום את עצמה כסוכנות של מדינה זרה.
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 7 | י\י*ו נ ^ רי ץאת ך* שאני הושב על ״ה״גברבר, עולה ל־נגד עיני תמיד דמותו של דני. פגשתיו לראשונה בסיר, על שפת ימה של תל־אביב. הוא נשען לג׳וק בוקס נוצץ׳ ובזווית פיו
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 8 | התלבשנו עד בנות הצפון1 שרנו בוגי, רוקנרול. אחד החברה היה קם, שר איזה שיר של אלווים פרסלי או של רי־צ׳ארד הקטן — זה עכשיו מספר חזק, יותר חזק אפילו מאלוויס —
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 9 | ״ואיך את נכנסת הביתה?״ ״יש לי מפתח. אמא שלי לא יודעת אף פעם מתי אני באה ומתי אני חוזרת. בכלל — מאז שמת האבא שלי והיא התחילה לשחק קלפים, לא שמה אלי לב. חוזרת כל
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 10 | העונה 1סמר ^יקולינסקי׳ ב אופנה > ת *האו׳,פנה בל נ ע1ל יקולינסקיבע״ מ *־אביב, דזז׳ א לנ בי פרסום העליון — וו. ה .רוברט מציג -- גדול רקדני ספרד לואיסילו והבאלט
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 11 | את בתיהם ורהיטיהם, סבלו חרפת רעב, התענו במחנות שבויים 12 .מיליון׳ גרמנים גורשו או ברחו מן האזורים המזרחיים, נאלצו להתחיל מחדש במערב־גרמניה. אנשים אלה, כאשר הם
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 12 | במדינה הם החליטו אישי אמב :חוק כ כי ת־ משפט שניאור זלמן חשין לא היה רק שופט־ליון שהתמחה בסעיפים היבשים של החוק. רך מטך ההתנצחויות של הפרקליטים, שחת־כחו על כל
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 13 | ווו נשף של צילינדרים -וחיפשו קורבו ש -לממבוש ! ־ ודן וסקו־סור־ רצה יושב הודיע ,אני אמר זחקים !ל היה !פרות צה״ל. :־סרן :יבייש את שאול ביבר ושאף אחד לא יהיה גבוה
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 הוא שוחרר במהירות מדוכן־העדים. כולם רמאים. תקרית אחת של חשין, גם כן על יהודי זקן שסירב להישבע .״עוד לא הייתי אף פעם בבית־משפט. אני אדם
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 15 | בנעס הראשונה אוו על המביעים של הוצח בחינה הילדים?־ 5כל משפחת צבי-חודשיים לטי הרצח תמונה זו שלחה סלימה לאחותה פחות מחדשיים לפני מעשה הרצח, וכתבה :״למשפחת שאבי
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 16 | במדינה משטרה המודיע ה שרוף סניפי ם בכל רחבי הארץ ע רוו ע עו ך־; י פיטסץ־ת ,־ המרכז: רח׳ יהודה הלוי 27/29 תל־אביב ק דיסקומג ליבראל״ באולמי הרהיטים המודרניים
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 17 | הילדים לא הלנו לבית־הספד-ואביהם הגלמוד המציא לו שיטה חינוכית חדשה ״אבא עודף את רגלינו!״ טיחה לו המטפלת .״הם יהיו שם כל אחר הצהריים, יקבלו ארוחות ועזרה בהכנת
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 18 | אנשים את שרף :״הוא אחד האנשים הצנועים במדינה, ואדם שלכל האוכלוסיד׳ ,יש אמון אבסולוטי בו ממציא השיטה להתפלת מי־הים אלכסנדר זרחין, גרם השבוע כאב־ראש רציני לשחקן
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 19 | ך• חצות ליל ה־ 27 בספטמבר ,1959 ,לה חמשת אלפים דולאר עבור כל שנה ש^״הופרעה השלווה באחד מבתי־המלון תהיה במחיצתו, במשך שלוש שנים. אחרי שבאטלנטיק סיטי,
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 20 | השכלה תיכונית, שיאהב את אותם הדברים. ואם אראה פעם את הנוסחה ״בחור שידע לעשות שמח ועם זאת גם להיות רציני בש־עת הצורך״ — אינני אחראית יותר לדברי. העולם מן האוויר
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים האהבה היא פצצת־אטו אהובתי הירושימה (פאר, תל־אביב; צרפת־יפאן).״ תמונה מטושטשת. חלקי גפי־אדם ערומים משולבים זה בזה. אצבעות אשד, ננעצות בגבו הערום של
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 22 | הווי לסגילדה הי א מ ^ תמע \ ת .כ א -כקההמחדעורב... קוד קורא במדבר *כאר-שכע, פנו שני שיי- ^״ כי ם בדואים למושל הצבאי, התלוננו כי צ׳קים שניתנו להם לפני הבחירות
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 23 | ספרים מקור כך עושי כור עשב פרא (סיפורים מאת •צחק אורפז, הוצאת מחברות לספרות 152 ,עמודים) הוא שם סיפורו של מספר ישראלי צעיר (,)31 הנותן שמו לקובץ הסיפורים
העולם הזה - גליון 1163 - 6 בינואר 1960 - עמוד 24 | ?111 111111 ^:111111 1=$8891־$ • 11^81011 8 8308080800808880^8 111 *; 1 1ן ןן ןןןן 131118^: >1111 ייייייי 11111 טש:ט 1ום ט -זזסהוט שואט ^1]1ו1 9י *
חזרה לתחילת העמוד