גליון 1164

העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 2 | אולי חייכת קצת, כמונו, למקרא מכתב׳ של ישראל בר־אלי מנהריה, בשבוע שעבר. בר־אלי טען כי במתכונת החדשה שלו דומה העולם הזה למכונית סטודבייקר; אין לדעת מה הצד הקדמי
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים כנים חדשות כמראה לפני הבחירות, נעשה ״העולם הזה״ יותר טדי פוליטי וכבד. אחרי כז, היתה כנראה ריאקציה והוא נעשה יותר מדי קל. בשבועיים האחרונים הוא חזר שוב
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 4 | ״היועץ המשפטי נגד אווי אבנו׳ -משפם דמיוני על פושה אמיתית בהחרם 71שפט כתב־אישום: בגידה במדינה ובעם היהודי׳ בזאת שהנאשם כתב ביום ה־ 10 באוקטובר , 1959 ,או סמוך
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 5 | הנאשם בשיחה עם שר־הבטחון ההודי, קרישנה מנון, באד״ם ()1958 ״האס נחקרת אי־פעם בארץ על תוכן שיחות אלה?״ נות, כמו המלים חופש, שלום ודמוקרטיה, איבדה את המשמעות
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 6 | תצפית (כל הזכויות שמורות) • עורך־דין שלמה תוסיה־כהן עשוי להיות שופט עליון כמקומו של ד״ר שניאור זלמן חשין המנוח. ההתעדות למינויו עלולה לבוא מצידו של שר המשפטים
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 7 | לוז אי כי מלך מארוקו, שזה ביקו־ו הראשון במרה: המזרחי׳ דרש מן המנהיג המצרי להימנע בנוכחותו מהתקפות על מדינות מר- הבי ת אחרות. הנחה זו הדגישה עובדה נוספת של
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 8 | במדינה עסקים המספריםהא בו דים £מ 1ז 6א 1צ **1) 1 $ • יופי לוה7ן ל שפתיך • יציב בנשיקה! לבחירתך : מ]£1ט1168: 11-6י1£ 1ז£1351 ...ולזאת: לכה לצפרנים ב גוו ס ם מ ת
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 9 | המעגל שנפוץ כי יוכלו לנוח מאימת הבוזזו העסקנים היגעים, שהשתדלו לפני הבחירות להתקשט בנוצות רעיוניות ולהפריח הבטחות מנופחות, חשבו ומההזדקקות לו במשך ארבע השנים
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 10 | במדינה ״אוזר הרונזניגד גזבווביבו תמונתי שובה ב ע שו ר ת אזז רו ף׳ (״העולם הזה״ ) 1163 ...ואחד בלב״ רומן בגידה מאת ויר־אסא רוי א! לראשונה בעברית בהוצאת ״דשא׳
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 11 | בתי. אשאר נאמן לך. אני בטוח שזו נסיעתך האחרונה לבד. יש לי דמעות בעינים כשאני כותב לך. בקושי אני יכול להחזיק מעמד ומצפה לרגע בו נהיה יחד.״ אימרה גם ויתר על
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 12 | עח הכש> 1המתדיד נומוח״השניס הגיעה מגיפת ההוזאנדויות המשפחתיש לשיא ה טי רו ף המרבק ךגשםשוטף, מכורבלים במעילי־גשם ^ומח זי קי ם במטריות, עמדו ביום החמישי האחרון
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 13 | וגילו את הרצח המשפחתי. אולם בסיפוריהם אלה לא סיפרו אנשי המקום את כל האמת. קשה היה להניח שאפילו בגלל מעילה של 150ל״י ילך אדם להשמיד את משפחתו במו ידיו. מה הביא
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 14 | ה טי רו ףהמדבר1 , <ו שנות ארקיע ״ארקיע״ ,י חברה לתעופה אזרחית ישראל, הוקמה בשנת . 1950 הציבור א היה רגיל עד אז לשרותי אוויר :זרחיים ורבים ראו בטיסה הרפתקה ;לבד
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 15 | ביוז=1ים כר התמלאי המפורסם בארץ -השבוע התכנסו לפגישה כ ל אנ שי פיאט סירב להאמין. הוא העדיף להמשיך ולחשוב על פרשת התרנגולות כעל אחת התעלומות הסתומות של כדורי.
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 16 | למשטרה. רציתי שלפחות יספר מי היו החברים שלו. השופט החליט לדחות את המשפט, להבאת הוכחות. עזריה יצא. את מקומו מול השופט תפס יהושע: שיער בלונדי, פנים חייכניות
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 17 | וידויו האישי שד גברבר שענו מתחום ה״ספווט־ אל הפשע 1ו ענותיאת הגם ד1 בכית הרעוע, אשר פעם שימש תחנת ״אגד״ כשדרות רוטשילד כתל• אכיכ, פגש שלום כהן את הגכרכר
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 18 | הג ברב די! ך* שעה היא 11 בבוקר. שלושה גברברים צעירים — בני 14 לכל היותר — ממהרים( | מקפצים לאורך רחוב אלנבי׳ לכיוון שפת הים. אני עוקב אחריהם במכוניתי. הם נראים
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 19 | אנשים ספ 1רט ״ לראשהממשלהש פו ל ה ״ כדורגל בפתיחת ועידת הפועלות השמינית נמשך נאום הפתיחה של ככה אידלסון במשך שעה רצופה. כאשר נשאל ח״כ יונה כסה, שישב על הבמה׳
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 20 | נזדור בג ידובר ער צפוריגז טזאינן צפורי־גפטז וערנכגזיס טזאעם נכעי־צאן־ברור, ער וזכר וער רא כרוב— ע ר בא ובעיקר ער דא. אנו מח־ידים את רחץ דמנו -משנים את צבע
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 21 | גלו• ע ריו ת נהנזשך נוענזוד )9 ״רק הדתיים יפסידו מזה ויורידו קצת את בנקל :״למפא״י יש שמונה מנדטים, לעומת הראש,״ העיר מישהו אחר. שבעת הדתיים, מגיע לה
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 22 | הווי בדלתיים פתיחות ך • נתניה, נכלאו השופטים בבית־המשפט המקומי, לאחר *.-ש שטף־מים הציף את הכניסה לבית, נאלצו לצאת מן המקום על גשר שנבנה עבורם מספסלי בית־המשפם.
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 23 | ״התחלתי לרשום את הביוגראפיה שלי,״ גילה ,״אולי פעם זה יהיה ספר.״ אם יופיע ספר זה, יספר מן הסתם על הנער היהודי הביישן, עדין־המראה וההליכות, שלמד ארבע שנים בישיבה
העולם הזה - גליון 1164 - 13 בינואר 1960 - עמוד 24 | י רו ש לי ם3 -י ת =ד\ון , -ר חו בו ת לפה פור קו העיריו
חזרה לתחילת העמוד