גליון 1165

העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 2 | ״בקשר לדברי העולם הזה 1158 שהגיע אלי רק היום, אודות אכזבתה של חיה הררית על אי־הזכרת שמה במאמר־ביקורת ענק לסרט בן־חור בשבועון טייס,״ כותב לי משה (פרד) בראנד
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים משפט חוזר אודה לבושתי: כשקראתי בעתונים את הסנסציה על החזי ת האנטי־ציוני ת של אורי אבנרי, הו שפעתי מאד. רק בקראי את ״משפט ה בניד ה״ (העולם הזה )1164
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 4 | כתנים במדינה (המשך מעמוד )3 כל זה? כל כמה שנאטום אוזנינו ונעצום עינינו, הם מ ציפי ם וחונקים את כל יימוב שבגו, עד שאם י צונ נו להי שאר בני-אדם, ולא י הו די ם
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 5 | תה כועס, יופיטר. אתה כועס, משמע שאינך צודק. כך אמרו, כמדומני, החז״ל של רומא. יופיטר, האל העליון בפנתיאון של מפא״י, אל אלוהי בטחון ישראל, כועם. הוא מפזר סביבו
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 6 | ת צ פי ת (בל הזכויות שמורות) • המתיחות בין סיעות הותיקים וסיעות הצעירים כמפא״י תתפוצץ כגל השמצות בין הסיעות היריבות, לקראת וועידת המפלגה הקרובה. הוותיקים
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 7 | הבוץ בו נתקעה ערב הבחירות. התקציב החדש, שהוצע על־ידי אהרון גולדשטיין, גזבר המפלגה, הכיל טורים ארוכים של מספרים, כגון 7000 :לירות לכיסוי הגרעונות החושיים של
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 8 | ציע. במדינה פשעים אותלו 3כפד תמרה ״קללת אללה עליכם!״ זעק העציר בבית־הסוהר, בין קטעי־משפטים מבולבלים. שני שוטרים תמכו בו, לבל יתמוטט. אף שחוסיין חמד חיג׳זי,
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 9 | תור 3חודשים יופיו! בוחני ישראל 5911 סג 111. א;< ייזא .111״ ברגר יעקב, מנהלה של חברת אי״ סריה, העומדת להתחיל כייצור מכוניות בישראל ובברזיל גם יחד. ך בר ממושקך
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 10 | במדינה אורחים קוממוס ומיקרוסקופ האיש השמאלי בתצלום זה הוא אריה שפאק, מנהל מינהל יפו, היוצא מכית־־המשפט בליווי שוטר ובלשים. האיש שהיה למעשה שליט עליון ביפו כמשך
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 11 | שואל בנצי1נ מנח יש, מוקיע, מסביר, טוען ומחוונח בחוזה אד סבסד הנאשמים הפורץ שו ב נוצץ ף*/עות לעולם חוזרת. ועם כל טעות 1/חוזר ישראל לנציוני לבית־המשפט. טעותו
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 12 | ייהיית כלוא ור פ נ 3״ף!כים של השומר התעכב לרגע עלי, וממיטתי עבר בשיטתיות ז המיטות הנותרות בחדר .״אל תדאג, כולם פד״״ קרא קול מן החשיכה. הש השיב. הוא משך את הדלת
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 13 | !בדיינים צעירים! חמש ר לא צעדיו עוגן עשן־ פרור. :יטתי. דיירי לישי, לחדר רושם זורה. מנהל ׳ברים שאבי 1־הים עבדו ליד היה זבוג־כמה חקים עיו זסות אבי ספר, לקבל ידעו
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 14 | קרה עם גברבר תוקפני במיוחד, מפרוזדור ירושלים, שנשלח לעוגן באשמת תקיפת שוטרים. הוא היד, מהלו כ״אבדאי״ במוסד, סירב להישמע להוראות המדריכים, איים עליהם בכל
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 15 | נקודה חיונית אחרת היא נטיעת ההרגשה בלב החניך כי נותנים בו אמון. לרוב, אין המדריכים מתחרטים על מתן אמון, על כל פנים, לא כשמדובר באמון אישי. פעם לשבוע, למשל,
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 16 | אמנוח בידור שגעון הטיפשעשרה § 5 1ס 5פ, ולא תחליף! .פרגסוס״ מתכבד להציג : מכיר ת הכדגזיסי ם ה חל ה: במשר די ם ,.כנף* ו״רוקולוד׳״ המבקרים במועדון־הלילה
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 17 | נזדור בג ידגבר ער צפנרינד שאינן צפורי־נפש נננרנכס־ים שאינם־ נכם־י-צאן־ברור, ער הכר וער רא כרגע— ננר הא נבנניגן ר ננר דא. מי ראה את מאגדה לופסק! זמי מזמין את
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 18 | קולנוע במדינה (המשך מעמוד )11 מכתבים, שלח אותם לאשתו של אותו פקיד, בצירוף מכתב בו סיפר כי בעלה מתנה אהבים עם אשד, נשואה מנתניה. טעם מריר בוודקה. בעקבות המשלוח
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 19 | אנשים ״קו שוטר!״ הפתעה בלתי־נעימה ציפתה השבוע ליריכ כן־אליעזר, נכדו של דויד בן־גוריון. הוא ישב לבוש מדי צה״ל במטבח ביתו הירושלמי של סבו, כאשר נכנסו לבית ביג׳י
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 20 | ספורט גיורא גודיק מציג א ת ״מצעד הפזמונים״ הנפלא ביותר עם מרינו מדיני ורביעיית הקול והכלי האיטלקית שלו 0זזוז* 8ט 1111111110 111(1111)11 £0 11 500 0 רק 4ימ ים
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 21 | נשחתו התרו הונו להיות דחתן סתם אין חמן כבעל י * חיתן התנכ״י שד 1960 נפתח ן | השבוע בטקס חגיגי במלון המלכים בירושלים, שם ערך משרד ראש־ההמשלה, האחראי לחידוני
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 22 | החי ,,ככד את אביר!״ ף פאלארם, יוזן, נעצר שמואל אלבאלה, בנו, של הרב 1״ המהומי. כשהוא מצייר צלבי־קרס על קירות בית״הכנסת של אביו. הגזע העליון מערב״ברלין, גרמניה
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 23 | הפעם זד, אבד לקיבוצניק: ״מה אגיד לך, רותי, נדפקתי קשה. הפסדתי את כל כבודי בין החברה. ישנה בינינו התערבות כי כל אחד שינסה להיט־זר ברותי מהעולם הזה, ייחשב
העולם הזה - גליון 1165 - 20 בינואר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד