גליון 1166

העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 2 | ילדך -גאוותך! היי גלזייוז >זב וזבזזך י ז>אנז ילדך. אעז זזיפזז. בעוזר במגלה, בנו עיג י לפצהים האהה זלבנזזויגז היהה ינגלה להיגה גג אהה, לג הטיההרר ילדך ההגהי
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים יופיטר ממשיך לכעוס כתלמיד תיכון, אני מצטרף בכל לב לרעתו של העורר על שכיתת המורים שלנו (העולם הזה .) 1165 בעמדתם הוכיחו לנו המורים בפעם הראשונה שהם
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם ה סו ס נג מ ר ה עו בדוה ת שב ץ 1166 זהו תשבץ כפול. מחבריו, סמל ורב״ט ב־צה״ל, הברישו יחד את החלודה מעל שעורי העברית שלהם, חברו את התשבץ על שוטפת. סמל
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 5 | ך*• רדה היא חיה קדושה בהודו. אין | | לשחוט אותה ואין לפגוע בה לרעה. אלפי * פרות מסתובבות בחוצות הערים, חוסמות את הדרכים׳ עוצרות את התנועה ומפריעות לשטף החיים
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 6 | ת צ פי ת (כל הזכויות שמורות) • אל תתלהב יתר על המידה מן הידיעות על שיגור ראקי־מות ישראליות לחלל. הידיעות מופרזות מאד, פורסמו בצורה שעוררת את הרושם הכוזב כאילו
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 7 | ך כר אמריקאי חסון התפתל השבוע ^ בי סו רי ם, בחדר של אחד המלונות המפוארים ביותר של אי־התענוגות ג׳מאיקה. בילי גראהאם סבל מכוזיות של שיזוף־יתר על שפת הים. אחד
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 8 | גילוי שחיתות או טיוווו פוליטי -מה שמד מאחור מג׳־פ ה מפקד- אויה שפאק נפי שצולם אחרי שיחרזרו מבית־הנלא. עז לפני שבועיים, היה שפאק האיש מספר 1ביפו, בת 80 אלף
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 9 | פרשת מעצה הם נ0צי1ני של אויה שפאק לתא הכלא קלקיליה וכפר־סבא, עזב שפאק את מיטתו, ברח ללא רשות מבית־החולים, הצטרף לסלוגתו. הפלוגה המשיכה במסע הקרבות: לטרון,
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 חזר בו בסוף השבוע מאחת מהחלטותיו ה קודמות. היה זר, כשהוחזר אליו הצעיר מרדכי אנטוניו מחיפה. המשטרה בקשה יומיים נוטפים. הצעיר לא התרגש,
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 11 | אדישות, שיעגנום ועזובה דוחפים הנועד אד הפשע חיים משעות אחר־הצהריים המוקדמות ועד שעות הלילה. אפשר לשחק שם ביליארד ולרקוד רוקנרול. אלא שבניגוד לשפת־ימה של
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 12 | כלי כישוף כושיים שמדים לקסום לצופים בשעה שלחם את מלחמותיו על הקרטונים של קרגל ונגד המועצה לשיווק פרי הדר, חשדו רק מעטים כי לשמואל (״סם״) דובינר יש אהבה נסתרת,
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 13 | 1לטכסים :אייה לכל ט, מי ש היו הבז את ה־ק בעיסו־ניות, היו ש את ה־ ת. יציו־ו־מבקשות הפריון ,):להצל־ש טכסים אמנות ה־ :ושית לו לתארה. ז פנימית ויסודית, שממנה הוא
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 14 | שתקנית צעירה שקיבלת ביקורות טובות תו׳ גומה לתקרית בחודש השני להופעתה בלהקתם, תוספת של 50ל״י על משכורתה בחודש הראשון ( 250ל״י נטו). גם לזה התנגד דז׳יגן בחריפות.
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 15 | המאיימת לנוצץ את תיאטרון שני הקומיקאים המצליחים המיוחד ודרשו בכל הופעה כזאת מצרכי־מזון בתור ריק־ויזיטים. ״דרושים לנו להצגה כיכרות לחם ומלפפונים,״ היו אומרים.
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 16 | קולמע בקרוב הי מו רעלכדחלופה עוד מוצר ישראלי הזוכה לה צל חה בזזו ׳ ל! (יצא משלוח ראשון ב סך של — 33,750.דולר) נווני דדאל המעניק לך און, מרץ ועליצות חיים והמכיל
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 17 | נזחד \1־ יח־בר ע2־ צפגריגן ט\אען צפגרי־בפטז גער 1כם־י\ן טזאעס נכעי־צאן־ברגר, ער הכר גער 2־א כדגם־— ערהאובעיגן רעררא. אבירי פיתיאס 1כזרים לחתור בחסחה 1גם לקכל
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 18 | אנשים ״ חו סלסוסב רי טי באחד מטיולי־הבוקר המוקדמים שלו השבוע, ביקר נשיא המדינה יצחק כן־צבי בעמק המצלבה, ערך ביקור־נימוסין במנזר במקום. הנזירים, שהתרגשו מאוד מן
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 19 | סיטוה האישי שר אשת המאמן שווצטונה השבוע אל בערה מאנד׳ ,בעלי! ** יד כאשר הגעתי לישראל טרח מישהו ) 4לספר לי, כי אחרי שלא באתי שלושה ימים קודם לפי התוכנית׳ איים
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 20 | המפקד -לתא הכלא (המשן מעמוד )9 ועסקני כל המפלגות — ממק״י עד חרות ומפא״י. לעתים קרובות מאד, אלה פניות אנושיות מוצדקות, לטובת אנשים אשר באמת מגיע להם סידור
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 21 | וזעחת־שול״ס ויכוח מתנהל סביב יבוא האופרה ״ חתונתפיגארו פיגארומפה או פיגארו משם . לאור המאבק הפנימי במפא״י, שהגיע לשיאו בבחירות למחוז תל־אביב, אפשר להציע לגושים
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 22 | החי חפש את החיילת *י• כפיס צבאי, אי־שם, פרצו שלושה חיילים לתחום !,״ מגורי החיילות במחנה, חיטטו בחפציהן האישיים, חיכו מכות־רצח סמל של מ.צ. שניטה לעצרם, הסבירו,
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 23 | תנו דה שוונג אם אתה אוהב אותן מתחרטות, מתלבטות, חוזרות בתשובה ומדברות על נשמה, תפדאל.)1166/14( : ״מאז ומתמיד אהבתי לכתוב. בכל רגע פנאי, בכל רגע מועקה, ניגשתי
העולם הזה - גליון 1166 - 27 בינואר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד