גליון 1167

העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 2 | מ>נו> שנת > העורך הראשי: אורי אבנרי וודי 1ז־ ר 1ר ₪ בדאר־אוט־ ראש המערכת: שלום כהו לי־ י .ל?\ 3ו־ינזי\ עורך משנה: רוב איוזו רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים רעש הבטן, ניחוח חציר במאמרו על .,הפרה הקדושה״ (העולם הזה )11)56 לא שם העורר את הדגש בסירה מבפקח על הצרה העיקרית של החקלאות (ושל כל שאר הענפים של הטשק
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 4 | ? : 7 1 ? 1*171 7 1 במרינה העם מה קרה דתקר־יח* הו 1ו 5דו ה תשבץ \\67 ג\הי ?דיאת־דזגר געויוז. הפענו עול ה\בה ע\ר .\ 1ע?ך\ז הבי ה הצעירה ן 20ג הגו\ע 1ה הלהרה כי
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 5 | טאנקים מעוננים טילים גרעיניים וג״נים מעוננים ׳ונעלו במרחב הוו 15 שנה לפני כמה שנים פירסם שבועון אמריקאי כתבה שזיעזעה את העולם ונרמה לתקרית בינלאומית. היא תיארה
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 6 | דלתות־הנפילה, שסגרו מלמעלה את מינהרת שיגור הטילים, במקום זה הפעילו ד,אמריקאים את נשקם האחרון — אש נוזלית. היא נשפכה מלמעלה לתוך הבסיס, דרך החריצים. כשעלו
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 7 | למשלוח חד־פעמי, מאשר באמצעות מטוסי־תובלה גדולים. כי המטוס יקר הרבה יותר, ובגלל הצורן להוביל כמויות גדולות של דלק להפעלתו יעילותו פחותה. מנגנון ההפעלה והתחזוקה
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 8 | לבסיסיהם המרוחקים. מהירות זו, והפיזור הרב של האספקה, מנעו מן האוייב מסרה טובה לשיגור טילים. בסיסי האספקה היו מפוזרים במרחקים, מחבש ועד לדרום אפריקה, ובן
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 9 | במדינה א3 ,ה הם העם? ורמי רוצה להיות כמו כולם מפלגות הקרב על ״בושתך, חבורות נערים רקדו השבוע במעגלים בחצר המוארת של קפה בוסתן בתל־אביב. ליד הגדר פיזמה לה קבוצת
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 10 | שלו ש שני אחדי מיכ צ ע סיג סחף אדמות תל־קציר. מאז נחפרה התעלה נוצר סטטוס־קוז בלתי־רשמי, שהאומות שממערב לתעלה יעובדו על־ידי ישראלים, ואלה שממזרח יעובדו על־ידי
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 11 | בתמונה זו נראים שני הישובים. למטה: צריפי־המגד ריס של קיבוץ תל־קציר, לרגלי ההרים התלולים. מעל לשלוחת ההר נראים בתיו של הכפר תוואפיק העילית, החולש על הקיבוץ
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 12 | אלופת־רייג, דוגמנית עירום, שחקנית הוקי, ו1ן וסמטיקאית -זוהי נעמי אדווה נימפה מבת \די ך! בקרים הקרים של החורף, שעה ^,שאחרים מתכרבלים במיטותיהם ומחממים את חדריהם
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 13 | י כדי לקנות דגים מן הדייגים. הערביים שבחוף לא היו דגים. גם לא הסכים לצאת לים לדוג ל, אמרו לה, יש כאן דייג הונ־זוא יסכים לצאת לים. כך פגשה ובי. הוא היה עולה חדש
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 14 | תצפית במדינה >כל הזכויות שמורות) • צפה לתרופה ארובה של מתיחות על הגבול הצפוני. היחסים כין ישראל וסוריה לא יחזרו לקדמותם תקופה ממושכת, עשויים להוביל להתלקחויות
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 15 | פגישה על הגבול חמש־שש דקות. אחריה הוסרטה על־ידי המצלמה השחורה הגדולה של אנשי מורו. בסרט הסופי תתפוס ה־תבוא תשובתם של גולדה מאיר או אבא אבן לשאלתו של השליח
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 16 | במדינה משפט משחוק׳ הפיגימה כשגילתה עקרת־הבית הרמת־גנית מרים כהן כי חולצת הפיג׳מה של בעלה, שנתלתה ליבוש, נעלמה לא חשדה כי היתה זו גניבה. היא היתר. בטוחה כי אחד
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 17 | גזתר בו ידובר 211־ צפגרים שאינן צפורי־גפטז וער גכס-יגן טזאימז נכעי־צאן־ברגר, ער \זכ2־ גער רא כרום־— ערהאובעיגן דנורדא. גלגץ אוהב את ואגנר, שמיר את הצפרדעים
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 18 | ספ 1רט קולנוע גסיסה דומעת. את תפקיד הרופא האידיאליסט ממלא פאול מוני הטוב והזקן, שחזר לקולנוע אחרי הפסקה של תריסר שנים רק משום שהתפקיד מצא חן בעיניו. מוני
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 19 | אנשים מסוקי השבוע דויד כך גוריון, ראש הממשלה :״לקרוא את התנ״ך באנגלית זה כמו לנשק דרך מטפחת השופט המחוזי הד״ר יוסף לאם, בסימפוזיון על מעמד האינט־לגנציה בישראל
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 20 | החי מכונת האמת רי* עבדת, גילה הארכיאולוג אברר,ם נגב חרסים בני לאל פיי ם שנה, הנושאים עליהם את טביעות האצבעות של יוצריהם, שלחם למעבדה הקרימינולוגיה של משטרת
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 21 | בע 1יכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הד!,ואים מגי ן המשתתפים במשלוח חומר המתפרסם בעמוד זר. יוכה בפרס של עשר ל״י שיוענק מזי שבוע בשבוע. הזוכה השבוע — משה
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 22 | אממח בידור החמודים והגם $ 2 0/0שבעיםרצון משך שבועות רבים ישבו בקומה השלישית שבמרכז בנק דיסקונט פקידים שתפקידם היה לטפל במיון של החומר הרב שהתקבל, בתשובה למשאל
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 23 | כטודנטיס נחמדים והכל. נחשו מה שהחברה אומרים עליהן (על־כל- כנים, מה שהן טוענות שהחברה אומרים עליהן). ברבר הוא איש המבקר בבר. אני כי קשים החיפושים, שכן אין אנו
העולם הזה - גליון 1167 - 3 בפברואר 1960 - עמוד 24 | מ
חזרה לתחילת העמוד