גליון 1168

העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 2 | ה ע ״ 5םהוה דמי מנוי לשנה לחו״ל בדאר־אויר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נהו עורך משנה: רוב איוזו 7זב*ם• רחוב גלילן סוך ,8תל־אביב, סלפון ,26785 ת. ד
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים זכנג, רא גמרנו: ביום השליש׳ האחרון סטש עטרתי ברחוב ;חיכיתי להופעת ״העולם חוה״ .פתחתי את עמודיו בחרדה, כי רציתי לדעת אם סיס־טתכם ״בלי טורא, בלי טשוא
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם רג עשל שלג את אשר לא הצליחו בל מדינאי תבל וכל שליטי המרחב, הצליחה השבוע אזרחית ישראלית משכונת מוצררה, ירושלים. היא גרמה לתקרית של שלום. היא חדרה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 5 | * • שרה ימים עברו מאז פעולת חירבת־תוואפיק. עשן ההתפוצצויות התנדף. המתים נקברו. העמדות ההרוסות שופצו ונתפסו מחדש. הכל חזר לקדמותו. הכל -זולת המצב. בתום שלוש
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 6 | תצפית במדינה >כל הזכויות שמורות) • קיימת אפשרות שהאו״ם יציע לחלק את האזורים המפורזים בין ישראל לגין סוריה -כלומר: להזיז מערבה את, (׳המשך מעמוד )4 שבוע: אנשי
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 7 | שונה של ההסתדרות הכלילת בחיפה,״ אמר נשיא המדינה יצחק בן־צבי .״אותה ועידה ייצגה ארבעת אלפים נפש.״ ״החבר בן־צבי טועה,״ התרים כנגדו ראש הממשלה דוד בן־גוריון .״לא
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 8 | ורת של בריאות האם יש אמת בסברה שלחו־מרים אשר במזון המלכות יש סגולות מרפאות? שנים רבות העסיקה שאלה זו את המדענים ולכן כה חשובים הם סיכומי מחקרם של שלושה אנשי
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 9 | האס שר גרמני וידירו האינטימי של אחואו הוא הצח המוני? מהז׳ מ ד המועצות, תחת סיסמה של הקמת מדינה אוקראינית עצמאית. היתד, זו היחידה שנקראה גדוד־זמיר, על שם המקהלה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 10 | במרעה פשעים ולפן למתחילים ן ורא העתונים הממוצע עלול היה בשבוע כר לחשוב בטעות כי הוא נמצא בשי־ :ו. העתונים סיפרו בכותרות שמנות על יסתה של כנופיית שודדים, שנעזרה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 11 | ישראלית, וסיבקה את התשובה בשיסה חושה שחולדה גגהפבה בכיתה א, בישואל דע לקרוא! ב -בבב, קר ! ה -הה ! הה! ששש -שקט! בשיטה הגלובלית, הנהוגה מזה שנים רבות בכיתה א׳
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 12 | 5י35?8 —ו^ח1יו^זיינ*ו וחן —*5*5111 8ו!ג1ד חאופנת מציע־ס מדים לחיילות בנשאר ״העולם הזה״ ״מדוע, בעצם, צריכה החיילת ללבוש את אותם המדים כמו החייל, שאלוהים נתן לו
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 13 | רגעים עירות ים לה להיות מחוץ אנושי מכרי תאמו 1מדי ווענים הוא ןלש־ ]פקידי סף,סכים 1כן, ש־ושכל .א,תאים בכוח חותמה על אופנת משכית. בשעת תיכנון המדים הנוכחיים, פנה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 14 | ספורט כדורגל תפקיד של אבא על משחק הכדורגל בו הכיסה מכבי פתח־תקווה את מככי תל־אביב כתוצאה ,0:3מספר שייע גלזר: מאורע בארץ \1זי זזאגפנה הירץ עינז איוניר בו חג ב.
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 15 | אנשים פסוקי השבוע שרת החוץ גולדה מאיר :״המלים צה״ל, נח״ל וישראל נכנסו בגאנה למילון היומיומי, זה משהו היכול להרטיט את הלב! לנאצר יש נח״ל? יפה! הוא מקים את סכר
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 16 | מרסל מרטו ״אילו ידע לדבר אמנות תיאטרון הלב הנמהר המשרד הראשי: תל־אביב, רחוב אחוזת בית ,6טלפון 64226 ע 1גיא 1ת ד 1 3ס ! בחודש שעבר הופצו כרוזים שבחלק מהם הוכנסה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 17 | גזחד בג ידובר ננ2־ צפנרים שאינן צפנרי־נפש וננרנכם ים שאינם נכם־י־צאן־ברור, ננר \זכ2־ גננר 1א כרגם-ננרהאגבנני\2רגנרדא. משרד הסעד מוליד תאנמים, מ שרד הבטחח עזסק
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 18 | קזלנזע סרטים גינוי עצמי הנשים כדי להוכיח שבעצם הביגמיה היתד. קיימת רק בעבר הרחוק, וקילקלו בכן את אחד הנושאים הקומיים המבטיחים ביותר. המלה מלאכותית מרגלים כלילה
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 19 | גה קווה נאשר הגגשלה נותנת תסריטים רקוחוע סרט* 170 ני רוצה לפנות לשר החינוך והתרבות ולשר המסחר והתעשיה ׳ולבקש מהם להעביר חוק מיוחד, שיכריז על ייצור סרטים בישראל
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 20 | רצוי פחות והיתרונות שלה. ישנה אחת כזאת? תשנם אן 1מותניה ותכתוב אלי. תוספי שאני מורה די אהוב להתעמלות — אם זה קוסם. הגיל .23 צנחן לשעבר ועוד פרטים די לא אספר
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 21 | קלסתר .״ קלסתר ״ .קלסח לסחר , ,קלסתר . זהו פילפל אל־מצוי, זמו השלאגרס של ו שמ ש ן* ש ל מי ש הו בעיות? שיפנה מיד לפילפל אל־מצרי — י הוא יעשה מהן שלאגרים. הוא
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 22 | ספרים שירה משוררת לעשור הבא אהבת תפוח זהכ( .שירים מאת דליה רביקוביץ, הוצאת מחברות לספרות 68 , עמודים) .הוא ספר השירים הראשון של חוליה נוספת בסדרת מ כ שי ר עו
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 23 | כתבת ״העורם הזה״ בניגריה מדווחת עד מיבצע ׳שואדי ביבשת השחורה דוד המלך ב\־ונגר הרע בעיניו. הם היו אנשי חיל, שחיו מצייד בעלי־חיים — כולל בני אדם. כל כך רעים היו,
העולם הזה - גליון 1168 - 10 בפברואר 1960 - עמוד 24 | האם מדיניות מה הגורמים הדוחפים רמרחמה?• חדשה
חזרה לתחילת העמוד