גליון 1169

העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 2 | מנוי שנתי בדאר־אויד העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהן • לספרימט עורך משנה: דוב איתן ב^ /וו א מ גי ס • רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים :ימפה מכה גדים בתור ימאים ודיינים, התאהבנו מדמותה ש 5נעמי אדווה (׳צער העואם הזה )1167 ומעצם היותה דיינת יחידה שראינו עד כה. ראינו אותה כמה פעמים בחוף
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 4 | במדינה האם קיימת אפ שרות ל מפל בנ שירת שער והצמחת שער חד ש? העם מספ רי ח 1קי מה יעשה שר האוצר לוי אשכול ()65 ב־ססס 1,574,300,הלירות של התקציב, ש־ 000 מהן ייגבו
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 5 | פלגי עף -בן ־אוצי צויר לעוף ן* פצצה האוירית של השבוע הוטלה על־ידי יואל ן | פלגי, סגן מנהל אל־על. הוא הודיע כי הגיש את התפטרותו — ״מפני שאינני יכול לעבוד איתו!״
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 6 | כל עיכוב כזה פירושו שיבוש חמור — והפסדים כבדים — במערכת המיבצעים של אותה חברה. דבר כזה קרה לבריטניה. נוסף למחיר הגבוה של המטוס, נאלצה אל-על להשקיע סכומים מעל
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 7 | במרינה (המשך מעמוד )4 טען העתון הקומוניסטי: חמש שנים לפגי כן, כתב דיבליום כי ״למרות הצליל המכוער המצורף לעתים קרובות למילה, תמיד חשבתי את עצמי לאנטישמי. אין
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 8 | במרינה מה הטרם בקרת ב כי ר ת סוף השש של א.כ.ג? . הטרם נה 1י ת מההנחה הממשית שד 2070 על בל הסחורות המובנות בבל המחלקות? £זוו #1ץ | מוצו >ה>1נת | צמהמשי1ד>1ן
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 9 | את ניהוח ברית=המילה אדם היו אלה הילדים שתבעו במפגיע את הזכות לעבור את המילה. נימוקיהם לא היו דתיים, אך בעלי סיבה משכנעת. ״הייתי מתבייש להתקלח סיפר אליעזר
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 10 | במדינה האשה חמודרנית בו חרת יי ס 12£א 1 € 8 0מ ״ הפודרה הדקיקה והעדינה ביותר בעולם • אפור מלא — מזוג נפלא • בושם עדי! ונעים, הנשמר לזמן רב. • ב־ 8גוונים
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 11 | עבד אדסלאם אבו־גוש מתפתל מכאבים בעת החרבת התחבושת ער נצע׳ עינו״1 משטרה לשעבר, שפתח בינתיים מועדון־קל־פים. אולם משנקרא השבוע להעיד נגדם, היתמם :״נכון׳ נתתי להם
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 12 | הסינור ה7.רא שר צעירה צרפת׳ה שהוסיפה גושג חדש רשפה העברית רך סורגי האשנב הקטן שבמכונית האסירים הגדולה והירוקה בורח כביש האספלט | המבהיק, בורח ונעלם. במדרכות
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 13 | לעבוד בבר בדיוק כמו קודם לכן. הצעיר שלח אותה לגור בבית־מלון הגון ברמת־גן. העולם נראה ורוד, הסיכויים טובים. קובה ישלם לה את המגיע לה ויחד עם 100 הלירות של הצעיר
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 14 | במרינה ישן מעמוד ) 10 ־ מען שלא יתכן כי צעיר, שהקריב כה :ה למען המדינה, יפגע בבטחונד, כדי ות בהצלחה עתונאית. ;חלטת השופטים: אלף לירות קנס, שים מאסר־על־תנאי,
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 15 | ברוזת־ג! הדש המשמש מוכז לבוהימה הישראלית האקסטזה המינית, היא דמותו של גבר כחוש ומקריח שקוזצות שערות שיבה הופיעו על ראשו. זהו איזי, בעל המרתף, מארגן ההילולה
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 16 | אסנות תיאטרון זו טו ת פי דו סו פ ־ו ת השועל והענבים( .תיאטרון זוטא) הוא מהמפורסמים שבמשלי אוזופום: השועל עבר ליד הכרם המגודר וראה ענבים בשלים. כיון שלא יכול
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 17 | גזתרבויתבר ער צפוריפ שאען צפגרי־בפש גנורנכנזים שאימן נכעי־צאן־ברגר, ער גזכר גער רא כרגע— ער1זאגבעי\2ך ערדא. האמנות צומחת בץ נקניקים, ה״ חג נקרא בקיבוץ זו. ם
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 18 | ספורט כדורגל הנ ה אנ חנו, פ ר טיזני על מאורעות השבוע בכדורגל מכפר שייע גלזר : פרסגוו: עממי, לועים ומזין זה שלושה חודשים שחברת ארומטיק, תעשיית מזון בע״מ, מייצרת
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 19 | אנשים פסוק ה ש בו ע ראש הממשלה דוד כן־גוריון בכנסת :״הקדוש־ברור־הוא יצר אדם שאי־אפ־שר לסגור את פיו, אולם אדיסון יצר מכשיר מדבר שאפשר לסגור את פיו ח ״כ המפלגה
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 20 | מרים, ת .ד 619 .תל־אביב, מאמינה, ברוב תמימותה, שזה יעזור לה, ומי אני שאנסה להפריך את אשליותיה? ״למחנות צה״ל אופיינית ההיכרות המקרית, מתעוררת אולי גם הסקרנות
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 21 | סשסהשע רו די ההמעופפתן (המשן מעמוד )6 משרד־החוץ, עם הגרות זרות — העיקר שבאל־עד יסע עוד נוסע בתשלום. מאחר והטייס אינו נחשב בשום מקום בעולם במסחר רגיל, אלא
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 22 | הווי מ 7חמה מונעת ף* תל״אביב, הצטיידו סדרני היכל התרבות, לקראת ד,צ־ ^ ג ת הגאלה של נשואי פיגאדו, בסוכריות שעול, כדי להציען לכל המשתעלים באולם. משחקים אסורים ף•
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 23 | קולנוע סרטים מוו ת ל עונ ש ה מוו ת אני רוצה דחיות (צפו! ,תל-אביב; ארצות־הברית) היא מחאה קולנועית חריפה, מזעזעת ומרשימה נגד עונש־המוזת. המחאה לא היתד, זקוקה
העולם הזה - גליון 1169 - 17 בפברואר 1960 - עמוד 24 | ממאוחת בקאנאוס לנאשמתבשודמ! 1״ן דרו ההזדדחת אל צילומי העירום.חשוב והנגישה חגוולית עם
חזרה לתחילת העמוד