גליון 1170

העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 2 | כ3נו> שנתי בדאר־אויר העורך הראשי: אורי אננ רי ראש המערכת: שלום כהן • לי רי בו י\ עורך משנה: רוב איתן פ מ׳ ה סגיגו • רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 3 | מכתבים לאור היום הנני יליד ניו־יורק וסיימתי את חוק לימודי ב״יוניוז יוניברסיטי״ עם קבלת תואר דוקטור. ביום הנני אזרח אמריקאי המתגורר כארבע •קנים בארץ ועובד
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 4 | לו נשרו תמצית חוות דעתם של מומחים עולמיים על אפשרויות הצלחת הטפול הניתן במכוננו לטפול נשירת שערות והצמחת שער חדש ד״ו* בוי ם, יועצו של מפעל ״קאדוס״ בגרמניה
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 5 | החשוב בשבועונ* בריטניה מאת אוד* אבנר• ך * כיתהק טן ברחוב ריידר מס׳ ,22 לונדון, אינו בולם במאומה מבין הבתים ן | הקטנים שמימינו ומשמאלו. רחוב ריידר עצמו נחבא אף
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 6 | סולקו. האו״ם וממשלת ישראל יקימו מוסד שיעניק לרבבת ערבים בכל שנה הכשרה חקלאית, מסנית או טכנית אחרת*. שלוש המדינות הערביות הסכימו להעניק את אזרחיתן לכל ערי;
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 7 | במדינה (כל הזכויות שמורות) (המשך מעמוד )4 מגע ראשון, בלתי־רשמי ובלתי־פוליטי־כב־יכול, בין ישראל והערבים. האשמות אלה ניתן, כאשר הוזכר שמו של הסוחר הירושלמי מסרי,
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 8 | במדינה הסוכנות מרד המנוהל•! לדב טבצ׳ניק ( )66 לא היה אידיאל אחר מאשר סדר ותכנון בכל עבודה שקיבל לידיו. מאז הוכנס לפני עשר שנים על־ידי לוי אשכול לעבוד כמנהל
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 9 | ..מה טובו אוהליו, מצרים!־־ אמרו מלחי ״אינגה טופם״ שהלכו בדור בלעם התאהב נו ס ^ צ רי עולם — היו צריכים להפוך את שהותם של מלחי אינגה טופס לגיהנום. אפילו המלחים
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 10 | הריני מציע כפטריוט ישראלי וגרמני, שתזמין אותי לבון לשיחה אישית על יחסי ישראל־גרמניה, וכל הכרוך בהם בסיום קבע ריינר, הנוהג להתפלל בבית־הכנסת בקרית משה
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 11 | ודם. לוליא היו לו יצרים של אנוש, יכול היד, להמשיך בתפקידו לתפארת.״ באולם בית־הדין המשמעתי אשר בכלא יפו, היו רק מספר קציני משטרה ואנשי המדור המרכזי לעיקוב
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 12 | הזנ״ו משופר, משופץ, משונלו, מתוקן ומעובד -באולבב׳ נו דו תי -ש ט מ גי ל ת התנ״ף הוא אמנם ספר גדול אכל ספר מיושן. אלה שכתבו אותו לא ניחנו כמעון* ובדמיון מספיק
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 13 | אה העשרים מגילת רות. השבוע מואביה, כהשתתפות ׳חוקרי התנ״ך ולמשה התנ״כית החדשה, ,פני פוקס המאה ה־.20 ׳ערפה וישאוהו את פתח *רר שם: ויקח מחלון את שר קידשה אלימלך
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 14 | במדינה המשך מעמוד 1ו) 1זל מרוז, פיזר את האורחים שהיו במקום. אמנות ונשואין. אחרי המסיבה הת־זדדו היחסים בין שני השותפים. שיש :עם על מרוז, שהציג את אביו לפני תל־
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 15 | בו אבנים שעה שזה 8צלס אוחו שן־ ריצה יוצאת למבדון כעבור יומיים הובאה דינה לבית המשפט המחוזי יחד עם שני חבריה, שהואשמו אף הם באותה ההאשמה. בפני השופט המחוזי
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 16 | הידעת איזוהי הסיגריה הנפוצה ביותר בישראל? סילון בחודש שעבר נמכרו 35 מיליון סיגריות סילון מהי הסיבה לכך? מחירה העממי? נימוק חשוב אך לא עיקרי. הפרסומת שלה? אין
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 17 | לסתר . .קלסתר . .קלסתר . סתר . .קלם .קלסתר • ,קלסתר . זוהי -דליה רביקוביץ, המשווות שנוכבה וון התפוז מאוהב .בעוד ימיס מאד רבים /אמצא את שביקשה נפשי/ . אמצא לי
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 18 | מה קורה כאשר ההצלחה מסחורת אמנים ישראליים בחרל וערד הר קדני ם! ך * שע רו רי ה * פרצה בבוגוטה, בירת קוו | לומביה. היו מעורבים בד. אנשי משטרה׳ אנשי הבולשת
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 19 | אנשים פסוקי השבוע פנחס רשיש, ראש עירית פתח־תקוה, בהתנצלו על דבריו ״שופט הוא שופט צדק אבל שכל הוא דבר מוגבל״ כלפי השופט בוכויץ :״אני מצטער שהשופט בוכויץ ראה את
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 20 | מגלת ה חנויו ת ה מו ב ח רו ת עגל תל־אביב • בתכירה הכללית סיגיש לף \זנז \ 0מ צ ליין עדין וזתל־אביב, רתוב אלדגי . ,92 אוז הר\ג ת\ת חגוץ ררנינת כטתר לנעלי גכר\ת
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים מל חמת העולם הרביעית העולם, האדם והשטן (מגדלור, תל- אביב; ארצות־הברית) הוא סרט אודות מלחמת העולם הרביעית. זוהי מלחמה בר, משתתפים רק שלושה אנשים —
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 22 | החי ערכאה עליונה 1181 1111111 *1511 ף* ירושלים, אירגנו נטורי־קרתא משמרות לאמירת תהי* * לים׳ כדי לסייע לשניים מאנשיהם, העומדים עתה למשפט בלונדון על הוצאת כספים
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 23 | . .חפש את האשה חפש את האטה חפש את האשה חפש אתי האטה חפש את האשוי ח פ ח,איגוא אי!ל עמודים 67־ 68 במלונו של יחודו! גור מוקדשים לאשת. מסתבר שחכמינו־זכרונס־לברכה
העולם הזה - גליון 1170 - 24 בפברואר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד