גליון 1171

העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 2 | הווו 05 הזה העורך הראשי: אורי *בנרי ראש המערכת: שלום כהן עורך משנה: דוב איתן ג לי *זגי ם• עורך כיתוב: סלבי כשת עורך תבנית: וקי כתב בכיר: אלי תבור צלם המערכת:
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 3 | מכתבים י״ד לריקודים קראתי את הכתבות על הגברברים (העולם הזה 1102 והלאה) ,ובתור אחד מאלה הטס־תיינים והמתרחקים מהם, זועזעתי ער עמקי נפשי בקראי את מצבם המוסרי
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 4 | ?71? 1*171 71 במרינה העם אורות אזעקה הילטר ׳ייקי הונו ב י מו: תשבץ 1171 ״בוזגווו־וז \זזווווז ט\לי אוי נזוגו־רוז כ,איפורה ליאור. וזיירוז. הגיד 9 •.ו . אפיו
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 5 | ההשת 1דר 1ת ך שראל היא מדינה מסודרת. יש בה אינדכס לכל דבר. החל באינדכס יוקר המחיה וכלה באינדכסים השונים והמשונים לייצור. אולם האינדכס החשוב ביותר חסר. זהו
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) , 0״מפא״י רבתי״ עשויה לקום עוד לפני הבחירות לכנסת החמישית. התפתחויות חדשות בקרב השמאל נתנו דחיפה הדשה לתוכנית בן־גוריון
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 7 | א׳ 3ההם 7 0 ילדי פינאל• -הפינאלה פני שכן} שנים ירדו ממטוס אל־על בשדר,־ד,תעופה של לוד שני נערים ביישנים, התחבאו מאחורי מעיל רחב של אשר, יפה וכסופת־שיער .״מה
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 8 | במדינה חקלאות או• לפרד הראשון לו נשרו השערות י ולך? א ם ;:ישלך דאגות; שער פנה למחלקה לטפול שער ב״רובינס קוסמטיקום״ ,בהנהלת הביאוקוסמטיקאי אלכם רובין, תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 9 | בר ש ת אהרון בהן -המאבק הדרמתי מאחור* הקלע, ראש הש. ב .והפוך) ך* מעמד היה משעמם. אולם מאחו־ 1 1ריו התחבא אחד המאבקים הדרמתיים ביותר בתולדות המשפט הישראלי. פרשת
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 10 | בו או, בו או, איו כ מו הו ! במרינה סאודעה שנ ה. פרשת רומק התקפת־ אד ההו־הס הממלכתי מפולין -״ורשה״ הצגת הבכורה בככר מלכי ישראל בתל־אביב ביום חמישי. 3.3.60 מכירת
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 11 | בלוית כפיל ׳השלג׳ ומלכת״מים, נפגש חחליטו בבני גילו הזסיר סע<גע עירי כפילו של חוזליטו, הוחלט להפכו לחוזליטו הישראלי. הוא ראה פעמיים את סרטו של חוזליטו. ׳הוא
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 12 | מדוע הסירה משטות ישראל את חסינותו שר מלו בתי־הבילו״ם בתל־אביב, שהפן למושג בפי דוו שלם | 18 6ך ן גימל גנים, אשתו השניה של ו 1 1 1 1 1ברלה, העוזרת לו בעסקיו. היא
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 13 | ועמר במלון בדק את התעודה. כמקום גשי האזרחים התחיל ללכת. כל בעלי בתיו בתל־אביב הרימו קול צעקה. י את הפרנסה שלהם. כי לחיי־דליים היה אסור ללכת למקומות 1היו מחוץ
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 14 | אהבה רני שיטת חקירות דווקא, אלא לקוחות שביקשו אי־פורמציד. מאוד מסויימת מסוג אחר מהרגיל. כעבור זמן קצר מכר ברלה גם את דירתו הגדולה שברחוב פרוג, רכש לעצמו דירר,
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 15 | הסוט תנע העושים עבודתם בהתנדבות, ומלבדם מעסיקה המשטרה מודיעים מיוחדים תמורת שכר, מבטיחה סכומים רציניים תמורת אי־פורמציה העלולה להביא לגילוי עבריינים או רכוש
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 16 | אכשוז בקרוב לפני פצצ ת האטו המשרד הראשי: תל־אביב, רחוב אחוזת בית ,6טלפון 64226 זרי כלה וסידור סלים ב ן ־ יטיגזיח 1ז טז ה כרר ריוזגוף 3ג, גול 49 .ד 24 כמה
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 17 | נז ת ר בוי תבר נו2־ צפגריפ ש&יגן צפגרי־גפטז וערנכם־יגז טז&עגן נכעי־צאן־ברגר, ער הכר גער רא כרגם־-ערהאובעיגן רנורדא. היכן מסתפר מר צלקת, מה קרה לאגח־ת הרחקים,
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 18 | אנשים פסוקי השבוע סגן גבריאל דהאן, מנאשמי כפר־קאסם, ששוחרר השבוע מכלאו, :אילו יכולתי לבחור אז בין משימת התאבדות לבין מה שראיתי כתפקיד, מלוכלך׳ שהצבא הטיל עלי,
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 19 | ספורט כדו רגל הבד החן ו ש קד היופי ;על משחק הכדורגל שנעיד השבת, בו נפרדו קבוצות מככי תל־אביב וחיפה בתוצאת התיקו ,1:1 מספר שייע גלזר: אני חושב שאני כבר יכול
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 20 | אינני יודעת מה בדיוק מסתתר פה, אך 1את מוכנה, על אחריותך, בבקשה—: בתור קורא קבוע בארץ ובחו״ל, סע אני כל כמה שנים לחו״ל על מנת ;רחיב את יצוא בית־החרושת אשר אני
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 21 | שמעון פרס נפגש בפאריס עם שר המלחמה הצרפתי מסמר ;...קרוה שאם זה יקרה, לא יהיה זה כגללמסמר קטן . ב ע ריכ ת לילי גלילי סגנון דיבור חדש נכנס לישראל, עם החלטת ועדת
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 22 | ש ^ ז ש 9י מ 1 1 9י 1ת החי יהסיס מרחביים ^ ת ל ׳ אביב, חידש קואופר־ * 1טיב אגד את רשיון ההפעלה של מכוניותיו בקו חיפה־בירות. ציונות אבזרית ך• לוד, נחבא ילד בן
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 23 | ן * י וח המשיכה הבלתי־רגיל של ^יצפעל הפיס (שמכר בשנה שעברה אגרות פיס ב־ 13 מיליון ל״י כמעט*) איננו נובע רק מן האמון המוחלט שנותן הציבור במפעל. לאזרח הרוכש
העולם הזה - גליון 1171 - 2 במרץ 1960 - עמוד 24 | ג׳ אדר תש״ך, רו ^וזי ר ז 1ו 1י עי ״ גרח א בי מדוע נעצר לפתע השבוע י מדוע וויה מחוסן עד כהי איך עונדת תעשיית
חזרה לתחילת העמוד