גליון 1172

העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 2 | אלפי נל נליון של העולם הזה מנחיל לך עובדות חדשות, לרוב אף מבלי שתרגיש בכן. כמה מהן נקלטו בזנרונך? החידון הבא יתן לך אפשרות לבדוק זאת. הוא מבוסס כולו על פרטים
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 3 | מכתבים דרי באושים ביום בו פירסם ״העולם הזוז 1170 את המאמר ״חזרה לישמעאל״ ,קראתי בעתונות על הויכוח בכנסת בו נתגלה כי בן־גוריוז אמר שיש להתיחס בהבנה לבעית
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 4 | במדינה * 7ע * ל777 העם הטבעהא כז ר ל ל * 77ג 12ל 7כ(07 7(0 3 1נ*-בו ועתה ...רק לחודש -במשך 20 ח ד שי ם כיריים דגם $0$ז, קומפלט בבית הלקוח כולל שני להשיג
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 5 | אל תתן מדינת ׳שואל גושפנקה ושתית להנצחת תועבה סנוותית זו ך * בדיחה העתיקה מספרת כי ברנארד שו הציע לאשה ן | יפה מיליון לירות, תמורת בילוי לילה אחד עמו. הגברת
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 6 | ״רוטן ועיר מונו מנ ט ד ״׳ היתר. יהודיה חשאית. עתה, בנשימתה האחרונה, ה־א מתחרטת .״אני צריכה לספר לך מ ש הו ...עשיתי מעשה נורא, ברום. התכחשתי לבני עמי. התכחשתי
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 7 | במדינה (המשך מעמוד )4 ביותר מאז הסכסוך עם פוסטר ואלס המנוח׳ שהביא לביטול ההצעה האמריקאית לבנות את סכר־אסואן, ובעקיפין למיבצע סואץ. תגובה זו הזכירה עוד פרט שהיה
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 8 | בסדינדו מפלגות שיבוש וגיבוש בגו ש אקסס־ר־ט־ נצחון הגוש, שחיסל את חלומות מעילי- העור להשתלט על סניף מפא״י בתל־אביב, בעזרת בחירות אישיות (העולם הזה ,)1166 לא
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 9 | החתן של מילגת בן״גוריון 11־ אורי צבי גרינברג, כמעט ערום ברחוב איש לא יעשה לו דבר. אז אני שואל: דבר כזה היה באיזה ארץ תרבותית בעולם? בגרמניה אסור היה לנשק בן או
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 10 | •י׳״דיי ב0די 1ה (המשך מעמוד ) 9 כי עקיבא בן ה־ 40 מארגן נגד שיף פעולת תגמול משפחתית. כי עד לפני זמן קצר היה אחיו של עקיבא, משה רבלסקי כסוף־השיער, מנהל החברה
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 11 | ישראל. ליד הקיר הסתדרו בשורה ישרה רבקה טננבאום ( 65 קילוגרם) ,שרה בטיטו ( ,)93 רות בן־ידידיה 69.5מרים ליברמן ( )98 ואסתר נהוראי ( 116 קילוגרם). קסי מטמור הרזה
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 12 | חיפשת סמוסימגן מטי גברים בלתי-וצו״ם -ומצאה אותו זוהרה נערת הגיור! התלמידים, בני גילה, שמצא חן בעיניה. בדרך לקולנוע נהגה להחזיק בידו, עודדה אותו לא להתבייש. עד
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 13 | החזית הלבנה היא חזית הג׳ודו בניגוד לג׳יאו־ג׳יטסו, מקצוע יפאני עתיק שנועד למלחמה, הג׳ודו נוצר לפני 78 שנים בטוקיו למטרות הגנה, ספו שעשוע וחינוך. הוא מוגבל
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 14 | במדז 1ה (המשך מעמוד 1ו) הזדעזע •מתיאור המעשה, שסופר בפי המבצעים. קשה במיוחד היתד, קביעת גזר־הדין. השופט ישב עוז ארוכה בלשכתו, מבלי שיכנס או יצא אליו איש. קבע
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 15 | גיבוו השבוע מתאר את חנצנוון ער היוונים רווות׳ אותם 18האליתמס ! י״׳״ שיע *לזד ני לא חושב שהשבוע מאושר כמוני. נהייתי כמו נראים לי יפים יותר! סוף־סוף בארץ. אני
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 16 | קולנוע סרטים חתימת הו רגו ת חמשת שערי גיהנום (תל-אביב, אר־ צות־הבריוז) הם חמשת שעריו של מבצר נורמנדי עתיק, הניצב בלב הג׳ונגל של ויאט־נאם והמשמש בסיס לכנופיות
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 17 | גז תר בו ידו בר ער צפוריע שאי1ן צפו\־י1-פט 1וער ננסיים טזאינגז נכעי־צאן־ברור, ער הכר גער לא כ רו ב -ע ר הא ובעיקר נוררא. חבר טרושקובסקי אוהב תוכים, ד״ר רלבג
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 18 | האיש שהורשע בהויגח הניחו מרילץ מונרו כחלון כיתה* למחוק את הוליבוד סן המפה אנשים כרונות של קציני אלוף־משנה יוחאי כך נץ, שהתמנה הנוע כמפקד חיל־הים, סיפר לאחרונה
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 19 | שוהוו ממאסרו והואשס עחח שוב, קורא: ל ל חיו ת את כל הפריצות! אתה הגנב שאנחנו מחפשים כל כך הרבה!״ הרגשתי חולשה איומה בכל גופי. התחלתי לרעוד ולהתכסות בזעה קרה.
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 20 | איך אתה חוגג בפורים? ן ״קדחת איננה מחלה ופורים איננו חג,״ ומר הפתגם העממי. ואף־ננל־פי־כן פורים וא אחד החגים המטביעים את רישומם ב חיי העם. מי חוגג? כיצד? מי
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 21 | החי אד תש 7ם יותר; ך כלן ה אל״גרכיה, התכנסו חברי ה־ל תנועה למלחמה במוהר, נשבעו שלא ישאו נשים כל עוד עומדים בעינם דמי- המוהר הגבוהים. גישה חינוכית ך* ירושלים,
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 22 | אמנוח בקרוב וע1תראתתעלס עוד החודש תופיע מרילין מונרו על הבמה בישראל. היא אפילו תנסה להתפשט, כפי שעשתה בפרטיה האחרונים, אם כי ברור, כבר היום, שהצנזורה לא תרשה
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 23 |
העולם הזה - גליון 1172 - 9 במרץ 1960 - עמוד 24 | הוא לכבסאת האריגים ה עדיני ם ביותר, בקצף הרך ללא אל ק אלי של סקס סי ל שמפו, כמו כן, משחק ילדים הוא, להבחין בין טקסטילשמ פו לחיקויים. טקסטילשמ פו אמיתי רק
חזרה לתחילת העמוד