גליון 1173

העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כגזר עורך משנה: דוגאיתו גליי ב;־/צ\וא סבי.ם• רחוב גליקסון ,8תל־אביב, סלפו! ,26785 ת. ד .136 .מעך לטברקים :״עולספרס.-
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 3 | אשר החלו להצר את חייהם על-ידי חזרות בשעות־המנוחה. הם היו חייבים ללכת בזמנם החופשי לכל מסיבה ׳שיונתן הוזמן אליה, לשיר ולרקוד לפי חלילו ולעשות כרצונו. .. .במו
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 4 | ?71? 1*171 71 במרינה העם הבה נרעי ש ה ״עוד מעט יהיה לכם עם בצבע קפה!״ העירה תיירת אנגליה בתל־אביב, שעה שעברה על פניה העדלידע של פורים תש״ך. ואמנם, כאשר פסעו,
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 5 | **•ני סוסים רתומים לעגלת המשטר הקיים במדינה. * /ן סוסים בריאים, חזקים ושופעי־מרץ. האחד מודרך על־ידי דויד בן־גוריון. השני על־ידי פנחס ספיר. הסוס הראשון הוא סוס
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 6 | 1זצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • אל תיחם חשיבות לנסיונו המחודש של יגאל ידין לפעול למען שינוי שיטת הבחירות. אחרי הבחירות האחרונות, חלת תזוזת גמורה במפא״י
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 7 | החיים תכונות לפי הזמנה.״ על־ידי הרכב מתאים של חומצות אמיניות, אפשר יהיה, למשל, לפתח אדם בהרכב תכונות קבוע מראש. קצ׳לסקי, הרואה את עתיד מדע־הטבע בחקר היסודי של
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 8 | קנוצה קטנה ונאתסית ליו קנו חדש־בנו של רונניציי אומו קדיש לזנו אביו * צחקלה שלי, אתה לא מת!״ פילחה / /צווחה חנוקה את חלל בית־הקברות הירושלמי בגבעת־שאול .״אוי
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 9 | ריס. איזה בעיה זאת היתד. לעשות שוק- שחור ולרמות את מס־הקניה ומס־ההכנסה? אבא לא עשה זאת מעולם. היתד, לו גישה של ציוני ודתי ביחד. הוא הרגיש את עצמו כאיש מאד
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 10 | פורים ת ש׳ו: אינדיאני בעולאידע, ילדים מחופשים, במרינה (המשן מעמוד • )7 חיסול העדרים החל עוד לפני שנתיים, בשנה הראשונה של הבצורת. התמותה, ומכירה מוגברת, דיללו
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 11 | לא גרם לכף שמסעודה תשנה את אורח חייה ומנהיגיה. אולם אם רוב אזרחי המדינה לא הכיר אותה ולא ידע על קיומה, הרי אלפי אנשים ומאות זוגות נשואים הכירו והעריצו את האשד,
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 12 | מה התרחש ב מר תפו 11 פירסום הכתבה ,,אורגיות ברמת־גן״ (העולם הזה )1169 עורר בשעתו תגובות נרחבות, והכיס פנו למערכת ״העולם הזה״ בבקשה להבהיר את רקע המרתף של איזי.
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 13 | ל איו י חושב שאני זקוק לתפילה כזו, בשביל לחדד את החושים האירופיים שלי. אני רוקד באותה שמחה שרוקד החסיד במירון. ואני אוהב את זה. נכון, היו יותר מדי אנשים. לכן
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 14 | ״חשבתי הרבה אם כדאי לעשות מזה ענין גדול,״ סיפרה ,״אבל כשנזכרתי איך ישבתי עם אילן שלוש שעות באותו לילה, כדי להרגיע אותו, וחשבתי על מעמדו של האיש שגרם לכל זה,
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 15 | אמחת אנשים בידור קד ח ת אד,ס 1דו ס מגיפה פשטה השבוע בישראל, ושמה — אקסודוס. כמעט כל אזרת שני היה או הינו מועמד לתפקיד בסרט הגדול, או שכבר צורף להמון הניצבים
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 16 | קולנוע סרטים אזטומיה ש ד הצלחה דו־שיח בחדר המיטות (אופיר, תל- אביב; ארצות־הבויוז) הוא אחד מסרטי־ה־קופה המוצלחים ביותר שהפיקה הוליבוד בשנה האחרונה, המוצג מזה
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 17 | איש מענוה נתפס בזיוו תעודת גוושין ובאחור המעשה חסמו נתגלתה דומה רבני שרושת שבתתת 1שצר תושב ששברת אש\2רון בשגג יש\ 2ב רוש\2י. האשתוז •.שגף תשורת-תגירושי\ שר פרי
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 18 | גיבור השאץ ־ בניו־יורק המהומות בואדי־סאליב, ואחר־כך תדאגי לשכנים שלי.״ לויצקי למחסום הגבול בקילומטר ה־ ,95 שם חיכתה לו כל משפחתו. שום דבר 7א זוחץ חודשים אחדים
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 19 | ספורט כדורגל חברי ם, ח בר ם, אבר... על משחקי הליגה הלאומית שנערכו השכת, בהם גברו מכבי תל־אכיב על מכבי נתניה כתוצאה ,2:3והפועל תל־אכיב על הפועל פתח־תקוה כאותה
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 20 | להן חברה מתאימה, מה )1173/10( .הן שתי חברות נורא טובות ונורא־נורא בנות חמש־עשרה ונורא תלמידות שישית. נמאסו להן כל הבנים׳האלה, מה. אז הן רוצות להכיר שני בחורים
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 21 | טעות לעולם צודקת קול ישראל 9.30״המלך עולה.״ (הארץ) יורם ברונשטיין, תל־אביב השאלה היא: נמהל ״שי״ הוא שמו של ירחון, לדברי עוכריו( .למרחב) מרדכי דן, תל־אביב עוכרי
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 22 | ספרים 1 בוגלבז בתוכו את ה הי שגי ם האחרונים של ה תע שיה ה אלק טרוני ת מקור עפר דע־נ״ם עפר שמתנסים בו כולם (רומן מאת נתן הוכברג, הוצאת המחבר 171 ,עמודים) הוא
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 23 | !...חפש את ..חפש את האטה...חפש את האטה...חפש את האשה...חפש את האטה...חפש את האשה...תפ; כר צרפתית רביעית שו בנתכנסה השומן והסולת של מפלגת המרכז — הפעם לנשף
העולם הזה - גליון 1173 - 16 במרץ 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד