גליון 1174

העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כחן עורך משנה: דום איתן עורך כיתוב: עורך תבנית: זהי כתב בכיר: צלם המערכת: אריה הרו סילבי השת סגי ס• ר חוב גליקסון
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 3 | הפראיים ושאר הטכסיס האורגיאסטיי ם (בי- וזן העתיקה) גרמו ל שי מו * ב מילה אורגיה לכל הילולא או חגיג הפר איי ם ׳.לפי וזבסטר: ״ הוללו ת שיכורה, בעיקר בלילה.׳ לפי
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 4 | ת צ פי ת (כל הזכויות שמורות) • ההסתייגות של ממשלת דה־נול מהזדהות עם ישראל לא פגה. הסי מפטו ם ה אחרון: ס י רו בו ש? דר,־נול להיפג ש עם בן־נו ריון ה שבוע תוך
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 5 | עמודים אלה דנים בספר מהפכני -ספר שיפתח כפני האדם החושב דרבים חדשות לגמרי להבנת המציאות בעולם ובמדינתו. לפני שנים, חולל הפרופסור הבריטי נורתקוט פארקינסון מהפכה
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 6 | :שנר, שעברה, חשבונות מפורטים ואמיתיים מן הסוג שמעולם לא הוגש לכנסת — ולשום פרלמנט אחר. ** ה המעלות של שיטה זו? קודם כל: נקבע גבול ברור להוצאות. שנית, ולא פחות
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 7 | מס־העזבונות הגדל והולך מונע בעד דור אחד להעביר את פרי עמלו לדור שבא אח־ריו• כך הושמט הבסיס מתחת למאמץ הר־צוף והממושך. בתנאים אלה, שום תרבות אינה יכולה להתקיים
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 8 | ״סוד אופן? את הכרמלית!״ ב תג ״האדץ״ בחוסר־ישע .״מה מתרחש בכרמלית?״ שאל אחד הצה־רונים. רבבות מבין תושבי חיפה שאלו שאלות דומות, מכלי לקבל תשובה כלשהי. עתונאים,
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 9 | אותם, ומעולם לא היה כל צורף להחליף אותם. לא אדוני, לא הבלמים אשמים !״ ״מי אשם?״ ״פנה לעיריה, אדוני.״ 2זזפ\ז שרצים נזזריזז די להרגיע את הציבור, הודיעה העיריה כי
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 10 | במדינה יושב־ראש הועדה, ח״כ מפא״י הצמחוני ישהמשך מעמוד )4 ראל גורי הודיע על התנגדותו. לגורי, בנמרצת של בלימל. הודיע המנהיג הציוני צירוף נציגי האופוזיציה, היה
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 11 | שהסעיוה את הארץ עוווח את השאדח: מ׳ ישרוט באמנות? א 1קומי סר? אמנותיות מישראל, לפי מיטב הבחירה ה־דמוקראטית והפשרה בין קבוצות־לחץ, אלמלא קרה ברגע זה זעזוע נוסף,
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 12 | הציבור הרחב, בא ספרה של רינה בן־מנחם וחשף אותו בפרהסיה לראשונה. השמות המופיעים בספרה של רינה הם בדויים. אולם התיאורים שבו לקוחים מהמציאות, משאירים רושם כנה
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 13 | יום אחד באה תמר והחליטה שתישאר גם לישון אצלי. הורי הבחינו במשהו שאינו נורמלי בתמר, אבל לא עלה על דעתם שהיא לסבית. הרגעתי אותם לגמרי. אותו ערב הביאה תמר עמה
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 14 | ׳שואר חרק מושת (המשך מעמוד ) 13 אינן מבקרות כמעט בכלל אצל סכסואלוגים במקרים הקשורים בנטיתן זו .״מבחינה רפואית גרידא, הלסביות אינה בעיה,״ חיוה את דעתו הד״ר
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 15 | בינלאומית התחברו בעת שהותם בארץ, דרכי-חיים חדשות. ביחוד הצליחו בכך בקרב החברה החיפאית. הוקם אז באחד הבתים הפרטיים בבת־גלים מועדון של לסביות, שהתפתו ברובן
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 16 | בנ ק די ס קונ ט *1959 שנת ; 959 היתה שנת התקד מות והתרחבות נוספת עבור בנק דיסקונט לישראל, יעידו — העליה בסכומי הפקדונות, ההלוואות וה השקעות, האשראים
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 17 | #שאל אהד ההאורעגה ההזרהים רעד אצר כר ארם, הגא הרגע בג פגש רראשונה את הי ששוויד רהיגה בן־וגגג רגזשך ח־ייר אם בת2ן גפה רדגהה רא היתה הם ריגת רבה בהאגרע גה גהגא
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 18 | במדינה ( ה מ שן מעמוד ) 15 פנה כבר למחרת למועצה, בבקשה להתיר לו להציג את תמי אלקיים, שבינתיים קיבלה הוראה לא לחשוף את חזה הנאה כפי שנהגה עד היום. את האמבטיות
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 19 | רות עתונאים ומסריטים .״ד״ר גראהם,״ רצו כולם לדעת ,״מה דעתך על —״ אך לפני שיכלו להשלים את השאלה, השיבו עוזריו הישראליים של הדוקטור הבלונדיני :״בארבע־וחצי יש לנו
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 20 | ספורט כדורגל מכת־עתש פרטים והרשמה: במשרדי ״ארקיע״ תל־אביב, רחוב מזא״ה ,42 טל 61562-5 . במשרדי התאחדות הכדורגל נופצו השמשות, פצצת־הפחדה הוטלה אל תוך אחד החדרים.
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 21 | אמנות צנזורה דנו! דק בשעה שהצנזורה האזרחית פלשה למוע- דוני־הלילה ואיימה להלביש את נערות הסטריפטיז (ראה במדינה) ,הניפה צנזורה אחרת חרב חדה מעל ראשי התיאטרונים
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 22 | חידוש מרענן. הוא לא ראה אותה ב או טובו ס והתביי ש ־דת אחריה. הוא לא הוקסם ממנה ברחוב דיזננוף. הוא : רוצה למצוא את הנערה שישבה לידי ב מוצאי שבת, , 27.2.6בהיכל
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 23 | ספרים מקור קוסמוס איש׳ כשבילי אמונת ישראל (מאת ד״ר י הו שע ייבין, הוצאת סולם 155 ,עמודים) שב ועובר חתן התנ״ך תשי״ט, סופר והוגה־דעות ישראלי ומי שהיה אחד מעורכיו
העולם הזה - גליון 1174 - 23 במרץ 1960 - עמוד 24 | דגי דוברסוו מורתן של הלסביות
חזרה לתחילת העמוד