גליון 1175

העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנוי לא מכבר הזכרתי את מאות הגליונות של העולם הזה המג עים מדי שבוע אל מעבר לים — אם בצורת מנויים ואם באמצעות קוראינו בארץ, הדואגים לשלוח את
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 3 | אחד צר. לקרבן זה יש אוטו משא, שלא זז ממקומו בלי דחיפות־ידיים. הפקידים, לאחר ויכוח, הטילו עיקול על הרדיו, שטרם סולקו התשלומים עליו. התעצבן האב הצעיר, ושבר את
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 4 | תצפית בש־ינו (כל הזכויות שמורות) • ה תוכניו ת לפירוק הדרגתי של המימשל הצבאי הן לציניות. עסקני מפא״י הגיעו, אחרי הבחירות, למסקנות ני הם יכוליס לוותר בהדרגה על
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 5 | י \ זרחי ישראל רגילים מזמן לכך ש־ ^ ההכרזות של ראש ממשלתם דומות תמיד לקטר, הגורר אחריו כמה קרונות של הכחשות, טענות סילוף, הצטדקויות ונסיגות. בשביל הקהל
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 6 | במדינה המשך נזעמוד )4 :זאת כבר ישב בן־גוריון, במרחק יעדים ממנו. אך דיין, שעבר את ׳אורכה כדי ללחוץ את ידי ארן, ׳עשות את כל הדרך בחזרה מבלי :ם ראש־הממשלה.
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 7 | לא יכול לסבול את נוכחותם של חמישה כתבי היומונים, שנמצאו בחדר הסמוך, שמעו את הדיון הסוער .״למה הבאת אותם?״ שאל את דני מנדלסון, דובר המפלגה. ״לא צריך להביא
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 8 | ״העולם רחת־ מגלה רואשוש את השכן!י8רא שר החס! יט ן-י סרט ״אכסודום״ שונה במידה ניכרת מן הספר הנושא את אותו השם. למרות שגם ן | ליאון יורים כתב את ספרו תחילה
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 9 | ״כפי שעוד ניוזכח, זכה בן־כנען במדים ובדרגה שלו בדרך הישרה במלחמת־העולם השניה. אותות־ד,הצטיינות שהוא עונד גם הם שלו הוא גילח את השפם הצברי שלו.״ (כמו יורים
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 10 | מן המשטרה. הוא מובל אל המפקד הראשי של הארגון, עקיבא (דויד אופאטושו) ,דודו של ארי בן־כנען, שהוא ״אדם קטן ועדין, בשנות ה־ 60 שלו. יש לו זקן המסופר כראוי
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 11 | בן־כנען, ראש הארגון, נשפט על־ידם למוות. הדבר מזעזע את ברק בן־כנען (בתסריט, לא בספר) .הוא סולח לאחיו והולך לבקרו בבית־הסוהר של עכו. שני האחים הקשישים נפגשים
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 12 | ביותר בעשר השנים האחרונות, תפקיד אסתר בסרט המיליונים בן־חור. לא חשוב אם היא הצליחה בתפקידה או לא. עצם קבלתה את התפקיד בסרט ענק, שהוא אחד המבצעים הטכניים
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 13 | ונגח הדשה בעיר הסוטים שלימו ־ף שו בישראר בשגתייגז האוזרו־חייה הררית, שוז\2ני\ז \זיאטרגן כך־הכר, הפכה רבעטז התפגן יד ותה כפגישה ה2ן רי\ז כב בהאי אבורון התזזירה,
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 14 | במדים־. (המשך מעמוד )7 דד :,״לא ראינו לעצמנו אפשרות להסכים לפיטוריו, אלא אם תימצא לו תעסוקה אחרת בשרות הממשלה.״ גם החלטת הועדה המיוחדת לא יכלה לעזור למורה
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 15 | מדוע צעק עורו־הדין דן גחדיר בהתרגשות אל המשטרה : ע! הרויחן דדדונויי !! 1.11 11111[ 113 1^11א! ן • כית־המ שפט המחוזי בתל־אביב, השבוע, התהפכו היוצרות. מצד אחד
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 16 | קולמע גם לאוטו גם לנוף גם לבית ולחוף סרטים *בון בא לעזרתך בנקוי כל פנות *בון שוטף כלים להפליא, רוחץ׳ :ס ומנקה. *בון מעלה קצף גם במים קרים יל ו במי ים. מבון נוח
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 17 | אמא!״ צו1ק הילד מתור חלוס־בלהות ז1ועתי ידעה שהיא בצד המוות חשבה, אולי ההורים של איז׳ו יתרגלו, ובלב שלהם תהיה אהבה אליה. אבל לא היה כך. הם נתנו בראש שלו רמאויות
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 18 | במדינה גבעתיים תקליט ארוך נגן מס 168 (המשך מעמוד ) 14 יקר. המשטרה, שעצרה אותו, האשימה אותו גם בגניבת מכתב זה. אולם אפילו בתי־המשפט אין בכוחם למעט את עצמת אהבתו
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 19 | אמש־] מפעלים שוב צועז־״ס אחת ההצלחות הגדולות ביותר של מפעלי הבידור בשנת העשור היתר. תכנית הזמר היו זמנים, שנערכה בהיכל התרבות. משרד ראש הממשלה ניסה להפוך תכנית
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 20 | נזדודבגידגבר ע2־ צפוריבו טאינ\צפורי1-פטז וערנכס־ים טזאימז נכעי-צא\-ברור, ער גזכר גער 2־א כרגם־-ערגזאובעיגן רערדא. סול מדבר בניב פ1לנ עד המתניים ופזל מעשו תפודם
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 21 | ד דו * זוז אהודי ״שמשוך׳ מפגינים כתל־אביב דגלים שחורים ושדורי תודה למשטרה ספורט הפגנות בל• טרור עוד בשעות הצהריים של יום ראשון הורגשה תכונה רבה בכל נקודות
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 22 | ספרים אף ער מ מקזר אפה של קליאופטרה (סיפורים סאת ד. אליר, הוצאת המחבר 153 ,עמודים) משנה את ההיסטוריה׳ בסיפור הארוך היחידי באחד מקבצי הסיפורים התמוהים ביותר
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 23 | החי אץ כבאי כר חובו ך * תל׳אכיב, נזעקו כל כבאי תחנת מב־ _1בי־ר,אש בצפון העיר לכבות דליקה גדו־לה שפרצה בדרום ה>יר, ה׳״אירו בת.ונד, רק כבאי־תורן, שעמד חסר־אונים
העולם הזה - גליון 1175 - 1 באפריל 1960 - עמוד 24 | ה ר ריו
חזרה לתחילת העמוד