גליון 1176

העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 1 | פסח ת>ו<״ך פתיחת ומלכת מספר 1176 $0אגורה תחרות
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 2 | הסנדביצ׳ים אשר על הדוכן היו עטופים בשקיות ניילון, שסמל ״קריסטל״ התנוסס עליהן. השולחן היה מכוסה במפת פלאסטיק שחותמות ״קריס טל״ היו זרועות עליה. מלצר לובש סינור
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 3 | מכתבים מכתב חוזר לפני כמה ימים קיבלתי גלויה מודפסת מאת הנשיא מר יצחק בז־צבי, בקשר עם תאונות־הדרכים. הרשיתי לעצמי לשנות רק כמה מלים בגלויה זו ולהחזירה לנשיא. נא
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 הממשלה תשתמש בכספי כדי לתת עזרה לסרט טפשי, באנאלי וחסר־ערד זה, בצורת משאיות צבאיות, חיילים, פרמיות מיוחדות על הדולארים שהם מחליפים כאן,
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 5 | השבוע מלאו עשו שנים למערכת הנוכחית שר ״חעולם הזה״ ך* טלפון צילצל בשעות הבוקר. מזכיר־המערכת הרים את הש־ו \ פופרת. דיבר אליו קול אנגלי .״כאן פרד היפט, מחיפה. אני
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 6 | סז־ א ר שימשו ר?!ע לשער באוק־ :ר , 1950 שלחם את מלחמת המשפחות השכולות, וד שת א 1ו היה מרכז המאבק באוגוסט , 1953 בשי נסיון לגרש את אנשי הכפר מעל אדמתם. בו־גו ש
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 7 | בכך אינו יכול ואינו צריך לקוות לפופולאריות. הוא חייב להסתפק בהכרה כי הוא מבצע את השלב הראשון והחשוב ביותר של הבניה. איני יודע כמה פעמים נשאלנו, בכתב ובהופעות
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 8 | תצפית במדינה • ישראל תהנה בעקיפין מן המהומות בדרום־אפריקה. העם המרד האפריקאי, שילד ויתפשט בהדרגה בחדשים ובשנים הקרובות, יגרום לבריחה גוברת והולכת של האוכלוסיה
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 9 | * וס שחור היה השבוע. יום בו י היתה זאת בושה להיות ישראלי. יום בו היינו כולנו חייבים להרכין את ראשינו. כי ביום זר, קרא המצפון האנושי אל כל עמי תבל ופקד עליהם
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 10 | במדינה חקירות תלונה בעירום-שבו צהר *ק 11168 ?!•00688 = 8־ — 81181 תהליך הזקוק הרצוף והכפול של ״לשד יצהר״ משביח את השמן, שומר על יציבותו ומבטיח שמן טהור
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 11 | ״אני יודע שאתה כתבת את המכתב,״ הפתיע את בורשטיין הנבוך .״למה אתה מסתתר? אם יש לך אילו טענות נגדי תפנה בגלוי למוסד לביקורת, ותגיד מה שיש לך להגיד. אל תפחד. אני
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 12 | כמדינה אר מוטל כחצי־שעה במקום בו נפל, עד שבא אמבולנס נוסף לאספו. כל עובדי בית־המשפט, העיריה ובית הממשלה, חזו במחזה. כולם היו מזועזעים עד היסוד. אולם עובדי
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 13 | סלאח, ששנים אחדות אחרי קום המדינה, שימש כשר־החוץ של הממשלה הירדנית. כשבא לחיפה, ידע צ׳רניאק כבר היטב את השפה הערבית. הוא גם נכנס לדירה בשוק הערבי של חיפה, וכל
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 14 | הגיע ** שחק״ילדים ישן, שכיום אינו נפוץ ביותר, נקרא בשם הגולם. הגולם עומד :שפניו אל הקיר. מאחוריו, במרחק כבה ישרות מטרים עומדת קבוצת חבריו למשחק. ;גולם סופר עד
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 15 | דאיוו 8מיוחד עם,דו׳ גוינשפון *,הממונה על המועצה רביקורת סוטים ומח1ו1 ס 0וי פ ־ טיז -זהגועלנפש ! מר גרינשפוו, האם חלה כשנה האחרונה ולוו בפעולות הצנזורה
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 16 | כמדינה התחילה חלוקת המהדורה הרביעית והאחרונה כל סיפוריושל שבעה כרכים 3268 עמודים כמחיר מ״ל • 1 5 .ל״ , יננזהום 28 -ל״י) להשיג • בתחנות ההפצה — רנויית ספיים
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 17 | בשלט -או! הבדיחה הפוליטית האחרונה, כפי שסופרה השבוע בפי ח״כ הרות יוסף שוס* מן: דויד כן־גוריון ולוי אשבוד מטיילים על גדת הירקון .״תראה׳ לוי,״ אמר ביג׳י .״מרדכי
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 18 | החי ח ג לד אל ת שבי עייפה לסדר חג הפסח קרב ובעית הכביסה והנקיון אשר בכל ימות השנה גוזלים את כוחותיה וזמנה של עקרת הבית בפרט בערב פסח ולכן נצלי את הקויק, אבקת
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 19 | בן־מנחם(משמאל) ,מחבות ״הדווקאים״ חששו להשאיר את בתם לבדה בעיר זרה — ביחוד לאחר שהחלו מגיעות אליהם שמועות שונות על חברת הפוחזים שבתם התחברה אליהם בירושלים
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 20 | 11 אדו איש ואשת, זעו ונער1 ,קם ו השבוע בצעדים תקינים זה הלך ך* שעה היא שלוש לפנות בוקר 3000 . ן | בנות ישנות באוהלי־סיירים ביער חולדה. בכניסה למחנה מפלרטט קצין
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 21 | ״1 * 111ך 1 * 1 | 1ן | והשבחים למעלותיה של הצעדה | | ל 1 1 1 1 /השמיעו ארבע הבנות, שהיו בין 1 111 הראשונות שסיימו את המסלול. בתמונה הן נראות בכביש העולה
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 22 | גם הן עושות זאת, מסתבר: ״ביום שלישי ,22.3.60 ,הלכתי בחבית קצין מידידי לבית הבובות. בחור אחד, שהלך בחברה ידידו, הביט בי במבט שהפעים בי משהו. ממבטו ניכר הרצון
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 23 | קולנוע סרטים ל כר צ -ציצ אל תטוש אניה זד (ירון, תל-אביב; ארצות־הברית); ראש כצל וארנוון־דוד, תל־אביב; ארצות־הברית) הם שני סרטים תאומים, שיצאו מחלציו של אותו אב
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 24 | הרגשת בריאותם מצוינת, הופעתם צעירה, כח סבלם וחסינותם נגד עיפות — מושלמת. הם נמרצים, ע ליזי ם... עשו כמותם והשתמשו ב־ אפיסרום — הוא תוספת הגיינית מבעית למזון עד
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 25 | האביב כבר הגיע, ה2ן יץ בבצבץ העבר רפינה. ה־בבביניב הראשנניב הריצנ ריב אה ביר הברנץ שר הבהרבציב, נבענר שבנע- שבנעייב יתנפשנ בביבי ההכרה באנה ארפיב שר בני הארץ.
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 26 | ספורט כדורגל שגעון הגדלו ת מזה זמן רב לא התענו אזרחים כה רבים בשל קול־ישראל, כשם שהתענו השבוע. לא היה זה בשל תכנית ששודרה ברדיו הישראלי, אלא בשל תכנית שלא
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 27 |
העולם הזה - גליון 1176 - 6 באפריל 1960 - עמוד 28 | קול את 11;
חזרה לתחילת העמוד