גליון 1177

העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 1 | נסדר ת
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 2 | חג הפסח כבוד אפ שר להשיג בכל ה חנויו ת ת ה צילון מ שוב ח ג ם בלן ופסאות של 100 גרם מאתר שלא חיה באפשרותנו לספק את הדרישה המוגברת יגס לקוחותינוהסליחה וי סו ע קי
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 3 | מכתבים גורל הפרט אחרי קריאת מאמרו של משה אסולין (על אשתו, שהרבנים אסרו לה להינשא למאהבה — העולם הזה )1173 ברצוני לשאול: מה טעמם של הדיבורים היפים של נציגי
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 4 | במדינה העם מ תנ ת א רו ה־ ם בכל יום, עם רדת ערב, מעניק הטבע לעיר תל־אביב מתנה שאין דומה לה ביופיה העוצר־נשימה: שקיעת החמה בים. זהו מראה מרהיב החוזר בואריאציות
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 5 | **•ש יריות הידהדו השבוע ברחוב בן־ 14/יוסף ברמת־גן. אהרון ג׳ורג׳ ריבם, מזכיר שני בשגרירות ליבריה, כיוון את אקדחו בכעס אל גלגליה של משאית, ובזה אחר זד, ניקב את
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 6 | כריו, תוך כדי ויכוח. העובדה שלמטה הרים עליו יד נראתה לו אף היא קשירה בבוז שנהג־המשאית הפגין במלה ״כושי!״ אמר ריבם :״אני בטוח שהוא לא היה מרים יד על מיסטר ריד,
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 7 | כמדינה רות גאנה, לשמוע כי קוראים לן ״כושי.״ על כל פנים, באופן תודהכרתי, הם מפגינים כלפי האפריקאי את אותו יחס שהם עצמם סבלו ממנו באירופה.״ המשיך הדיפלומט הצעיר
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 8 | במדינה תעלומות ״איה בו•?״ כלהעיר כ/ופתע(!.1.. הלונה פרק המפורסם ״באילו ג׳זנאני״ 1אאגע 84110 610 מילנו — איטליה לבקור קצר בישראל (בין האטרקציות, דגם של ספינת
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 9 | הסוו״ם המוכיחים את אשמתה של הממשלה עד החמס! לדואר, לאוצר ולמכלן ר־המדינה -מסבירות דבר אחד: מדוע מתנגד מנהל־הדואר בעקשנות בה רכה לבדיקת ציוד הטלפונים על־־ידי
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 10 | תצפית כל הזכויות שמורות • הדיון על מתן הלוואה נרמנית ניכרת לישראל לא היה הנושא היחיד כשיחת כיג׳י־אדנאור בניו־יורק. ההבסחות, שלהן מיחסת ישראל חשיבות רבה
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 11 | ״מטמאי סמל המדינה, המקריסים לו קרסים כדוגמת הצלס הנאצי״. • לגבי הדוקטורינה של צה״ל טוען אורי אבנרי כי היתרון הצבאי שמבטיח צה״ל לישראל הוא זמני, ויבוזבז לריק אם
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 12 | מעולם לא נושעתי כני שנושסתיאו מעולם לא הרגשתי עצמי כה אשה... רפגי שש\ז ש בגפך! פירפם נגגרך ״הגוגרגז הוגז־י בגזתרג הכתב שהגיע רגזמרסז בטיירום־-שפ. בוגכגזב וה,
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 13 | ״אסי״ קרא לי רק אדם אחד, והיה לשם צלצול כל־כן־ עדין ונפלא ומתנגן, שלעומתם כל שאר כינויי נראו חיזזרים ובנליים כל כך. המשכנו ללכת, והגענו לגן־מאיר• נכנסנו וישבנו
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 14 | ״אסי, בואי ונגמור עם זה. ניגש לרופא.״ הוא אפילו לא אחז בידי. הרגשתי כאילו סטרו לי, והפרחים נשארו מיותמים על השולחן. *מה אמרת? מדוע? אתה שומע מה שפיך אומר?*
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 15 | ..׳ונד היה 1י ד, שר ,,פד אהבתי, חלק מגופי. חלמתי על התע שיקרא לי,אמא אושר. הגאווה שגאתה בי חנקה אותי, אך אני חייבת הייתי לחנוק אותה בקרבי ולשתוק. היה מעט מן
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 16 | עירית תר־אביב -י פו להרגיז מישהו, מסוגלת נערה לצעד כזה. הוא היה בטוח שאני מאוהבת בו ומתביישת להודות בכך, וכתחליף לכך בא סיפור זה. גם לי קשה היה להאמין לעצם
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 17 | . .חפש את האשה חפש את האטה חפש את האשה חפש את האשה חפש את האשה ת פ 0׳ מכיר-הנדסה שבסיר? מי רוצה לישון בתוך ארון ספרים? במגמה ליעול מכסימלי של הדירה ,׳מוצנעת
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 18 | במדינה ד רכי אדם נהג עצור! תעשיין הטכסטיל אליהו שיינברג, נהג את מכוניתו ברחוב אחד־העם, תל־אביב, שהיה מלא אותה שעה מכוניות שחנו לאורו כל צידו הימני. לפתע שמע
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 19 | קולנוע סרטים סוד המחתרת מרי אוקטובר (גת, תל־אביב; צרפת) הוא שמו של. בית־מסחר לאופנה, שהיה גם שמה המחתרתי של בעלת העסק (דניאל דרייה) בתקופת מלחמת העולם השניה.
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 20 | מ שאל ב7>7 נקוות רמי נצחון מפתיע המומחים כבר אמרו את דברם. פרשני הספורט ניתחר ביקרו ופירשו את מאורע השבוע האחרון: משחקיה של נבחרת הכדורגל הישראלית נגד נבחרות
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 21 | אמנות ציור ה ע רי צהלב רו דוו ״ צבי גרא ישב השבוע בדירת אחיו גרשון גרא בתל־אביב, כשעל ברכיו קופסת מתכת שטוחה. בתוך הקופסה, בכמה עשרות שיקופיות צבעוניות, היה
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 22 | האמת על להקתכרמון ,״ המרד בבוגוטה ה שנים שהצבור יודע את יונתן כרמון ככשרון• הצעיר, התוסס והמצליח ביותר בשדה היצירד, הכוראו־גרפית שבמחול הישראלי העממי. על רקע
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 23 | לשלם אתה הפר ש? הרי לדבריהם היו כבר שבועות רבים קודם לכן בתנאי עבדות: אז מהיכן לקחו לשלם? קצת פ>קאנט>ות * מפיון שהחש בונו ת הכ ספיי ם ״צולעים״ ,מתבלים
העולם הזה - גליון 1177 - 13 באפריל 1960 - עמוד 24 | מספר 1177 ער ונה מחמרונריס נציג ליבריה ואשתוק הקיים בישראל ״גסו בוש״? חוסר חינון - או חוסר
חזרה לתחילת העמוד