גליון 1178

העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 1 | ן ף1 1מר: מסתתר מאחורי 1הרעלת 1חיות
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 2 | מפצי 81131-1(168 ? 100688 = 81 תהליך הזקוק הרצוף והכפול של ״לשד יצהר״ משביח את השמן, שומר על יציבותו ומבטיח שמן טהור והיגייני, המופק ללא מגע חיצוני. ״יצהר״ —
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 3 | מכתבים דווקא בנו, כי אם אדם אחר מאותו כפר ריב ומדון אזרח דרוזי, חיפה אם התמדתכם במשד. עשר שנים בקנאות־ של ראש-העדה. כם באמת כי תיאמר, יעי ׳ימידתכם האיהנני
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 4 | סוגי ודאו ב א ריז ת (מזון מלכות) +ויטמין £ ח ס כון מיו חדת לפי ה מחקר והנסיון שנרכש לגבי השימוש ב? 1ונ * רוי אל, נוכחנו לדעת כי על מנתלה פי קאת התוצאות
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 5 | * ש נן שתימ לי ם במילון המשפטי, המעוררות רטט של חרדת־קודש בלב כל איש הדוגל במדינת־החוק: ״הבו את הגון?״ .הביאו את האדם. למען שתי מלים אלה, נשפך הרבה דם
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 6 | ניו־יודק -קונאקר מותיהס שד חודורוב ורפי לוי [£ /הושמעו השבוע בחרדת־קודש. מונחים מסלאנג הכדורגל מילאו את השיחות. באווירה זו, שהשתררה בישראל מאז נצחון נבחרתה על
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 7 | במדינה (המשך מעמוד )4 כאילו הצביעו נציגי הפועלים נגד ריפוד המושבים באוטובוסים, מפני שהדבר מזיק למוניות!״ טען שני :״פירוש הצעת־החוק הוא שפועלי העיר ישלמו מכיסם
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 8 | 1עקת אמו של הילד אשד המשטרה מסרבת למצאו *** ני פתים כישראל -וביניהם רובצת תהום. האחד: דירה ישנה, דלה, בתוך חצר צרה, בלב שכונת מאה־שערים בירושלים. השני: דירה של
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 9 | י יי בדק כל דבר ולבסוף פסק: זה כשר, אפשר לתת לילדים ללמוד שם. בגמר שנודד,-לימודים החזרתי את זינה מכפר חב״ד. את יוסלה השארתי עוד אצל הורי, כי בדיוק באותו זמן
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 10 | כמדינה מ תו ך ג דיון 1יוגב: ״יכו? ,אפוא, טי שרוצה להצדיק שאי־ת ש? התפשטות טריטוריאלית בכל ני נימוקים אחרים. הנימוק החקלאי אי איננו עומר בפני המציאות. גם 1נצווה
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 11 | שד וויו זיו(שמאל) נגד הקבוצה הרוצח מטובל במשפטי אידיש. פניו נעדרים חיוך, והוא מרבה להשתמש בתנועות־יד נמרצות כדי להסביר את בוונותיו. הוא מחרים את זיו׳ אינו מוכן
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 12 | ״רכל ן \ ת ם לא צריכים להגיד לי הפעם אני יודע בעצמי מה ש לומר. אתם מבסוטים. יש לכם א! אילו טענות, אבל אתם מוכנים אותן. אני יכול לתאר לעצמי אין יושבים בליל
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 13 | אודוו ה ט נו שי ם מנצחון. אבל היתנים התאוששו, השת וניצחו. הקהל שלהם דתקא די פייר. מזכיר את הקהל שלנו. כשאנחנו הבקענו את הגול, אף אחד מהם לא הוציא הגה. אבל כשהם
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 14 | ר פי הגדול משך מעמוד )13 בוצתו. הוא פשוט אינו יכול לתאר כיצד !וגלת קבוצתו לשחק בלעדיו. גמשך שלוש שנים רצופות, כשקבוצתו נאמנה באיצטדיון המכביד, בצפון תל־אביב, ה
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 15 | חנוך גוטמן, עובד הגן שפוטר, נעצר 1 1 1 1 1 0 ^1 כחשוד באיומים להרעיל את החיות. טוען גוטמן, כי הוא הפסיק את עבודתו, נוכח ה חס המשפיל כלפיו. ההדדי ! אחד האריות
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 16 | אמנות בידור אין כמוחיפה כשורה לכל שוחרי הספר הטוב לאחר ההיענות המרובה של אלפי הקוראים למפעל ״עשרת הרומנים המפורסמים״ מכ ריז ״מועדון הספר הטוב״ על מפעל חדש ללא
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 17 | לסחר קלסתר קלסתר סחר . קלם .קלסתר . .קלסתר # .ק זוהי -גילה אלמגוו, יתומת מתוסבכת שהתבגרה מ א רי ל ץ מ מל אכ ס ךיארצתה להיות שחקנית־אופי וצינית — אבל הקהל 1
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 18 | במדינה נשזיחגוו הזעגחת גתגוגות נזווגות אבא נגד לדן י• וסעיה של מונית־השרות התל־אביבית ^ נדהמו׳ אל תוך מכוניתם זינקה נערר. שחורת־שיער, שחומה וצנומה, שנראתה
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 19 | מלכת אנשים המים אשהכ 1בחררו עתה מתברר כי משלחת נבחרת הכדורגל הישראלית, שנסעה ליוון ויוגוסלביה, לא מג־תה 24 איש בלבד כפי שפורסם רשמית. מלבי 24 הגברים במשלחת 16
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 20 | כמעט בכיתי כשקראתי את מכתבה של ד נערה הרוצה להיקרא אלמונית. כמה שהגברים מנוולים, באמת .״אנא, פרסמי זאת במדורו *,היא מבקשת ,״אולי הוא יקרא זאת ויבין מה שצריך
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים גל ב רי טני ה .9.0כיסמארק (תל־אביב, תל־אביב; בריטניה) .היו זמנים בהם היתד. בריטניה המעצמה הימית הגדולה ביותר בתבל. כיום, כשאיבדה תואר נכבד זה, היא
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 22 | יי קלסתר יי (המשך נזעסוד )17 לחומרי בנין, שם ארזה ברזים, ניקתה את המקום. משכורתה הגיעה ל־ 50ל״י לחודש — מהן הוציאה כמעט מחצית על שכר־דירה, בדיוק מחצית על
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 23 | ״לא תאמיני,״ אמר התייר המזדקן ,״אבל, שילמתי חמישה דולר על מנת לנשק נשיקה אחת לנערה יפה כמוך אצלנו.״ <ז 1זיר 0 1 7 ^1 מלמלה הנערה :״איזו זוועה!״ ״לא התכוונתי
העולם הזה - גליון 1178 - 20 באפריל 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד