גליון 1180

העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 1 | המדע קובע: קיימת כנה שד שדשוס א*אדו, אתמול ראו, מחו * - — 11 1 1 1 1 *1.181 — 110 !11 11111י! !!11 111111 13 6 ,181111111 — <1ן, ווו!! 1ו 5 5 5 3^ .
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 2 | ד מי ווו&ס רוה מנוי ל שנ ה העורך הראשי: אורי אבנרי לחדלבדאר־ אוי ר ראש המערכת: שלום בוזז • לספריהי\ • לבל ארצות אירופה לבולל הורביה ,).הרה והופובה הכתר פר\ •
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 3 | מכתבים ככלי הפרולטריון סיפורכם על האב שכבל את רנלי בתו ב- שרשרות־ברזל כד׳ למנוע ממנה ללכת למק״י (העולם הזה )1178 מרתיח את הדם. אינני קומוניסט, אד אני חושב
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 4 | במדינה העם ידיעות היום ג כ׳ /ד 7ל־ תשבץ הוגובם הור 1160 1דך 0יי\ ברע) ,ב 9חיי ר ב צוז ״ ל, ג־\ג\־ בי\ז נז 9ר 1ז!זצץ ג\י, וזגליזז לוג בחשבץ זה כי ב בי\ז מ פו
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 5 | דע*דות האדמה הגדולות : - 1746 קאלאו (פרו) 5,000ן \זדגגינ1 - 1755 ליסבון (פורטוגל) 60.000 הרגגיס - 1783 קלבריה (איטליה) 30.000 הרוגינו - 1891 מינדאווארי(יפאן)
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 6 | ז״יייד מה ג 1רםלר עי דו ת ה אד מ ה? אותו רעש ממשיך למעשה להטריד את ישראל גם כיום: שתי תחנות סיסמוגרפיות*, הבולשות בקפדנות אהרי זעזועי האדמה בישראל׳ קולטות מדי
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 7 | במדינה (המשך מעמוד )4 דמוקראטיה הישראלית כחולית־קשר בין ה־סוציאליזם הלבן והמחנה החום־שחור. הם קצרו מחיאות־כפיים רמות. אולם היתד. זאת העמדת פנים ריקה.
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 8 | כ מ דינ ה (המשך מעמוד )7 סודותיו הכספיים של גם. המשטרה קפצה על המציאה. למודיע החי בשווייץ, לא היה איכפת לעשות את המעשה. פשרה מוסתרת. אולם השבוע הצטערו המשטרה
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 9 | נזרגר ב\־ ידגבר ער צפורים טזאינן צפגרי-נפש גערנכגזים שאינגך נכעי־צאן־ברגר, ער הכר גער רא כרגע -ערהאגבעי\2ר עררא. אלבי ספרס לי נו ל ד בי שראל 1ט נ 1רתימניש 1חז
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 10 | הם שרו, וקדו השתעמונו וילדו הלילה ה 1 1ץ כך נערן נשף הלשנה הצעירה, ד״ 11 1 1 X 1 5 1 1 1״! שחבריה התלבישויכדמויות תש״ח. החיילת הנראית במרכז: חבצלת דוור, לשעבר
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 11 | ^ ן * ן ן ^ ן תנין, שצוותה ניצב בחרנוומה ובירכתיה במשט ) 1 1נ 1 1 3 ,1 1 .הראשון של צה״ל, בו השתתפו כלי־השיט של חיל הים בהופעה בפני החוזים במצעד. כן השתתפו
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 12 | החי לי רי ק ה כחנה ״העולם הזה ך • ירושלים, החזיר המרצד, לכלכלה ^ חיים ברקאי בחינה של סטודנטית, שכתבה כי הלירה הישראלית אינה שווה כלוים בארצות־הברית ,׳העיר בדיו
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 13 | מתגווגגת עם נשות ירושלים יו בתצוגת לא ידע מד. להגיה ויבריסטיאן, ששיחקה עם הצלב על השמלה הירוקה שלה, נתנה לו דחיפה עם היד. פתאום -כמו בקולנוע, הוא קיבל אומץ,
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 14 | נרצח כדרי צמח נאשם ברצח בחילה ביום הזכרון במדינה פשעים נקמת ד בית־הקפה שבמרכז מעברת כפר ענת היה מלא. מן הרריו בקעה מוסיקה מזרחית. פתאום נשמעה התפוצצות. כולם
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 15 | פר עתונאים הביעו את השתתפותם בצערם של חברי קיבוץ מצובה על שנפלו׳ קרבן למתיחת אחד באפריל של השחקן איתן פריכר, שהופיע במקום כנסיך בורמזי, הוכיחו אנשי מצובה כי הם
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 16 | אין כמעט אשה בישואד שלא התנסתה בהן. האם הן מהוות סכנה לבריאות? ך * תכוננוכתמונתהשעל. זוהי תמונה של אשד, צעירה, אם לשלושה ילדים, שמתה 1 1כתוצאה מביצוע הפלה
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 17 | האם יש לתת להן הנ שו הוקי נוי להוציאן מן המחתות? טל המיסה המתגלגלת. היא מכסה את פניה בסדין — ובכיה הרם קורע־לב .״חיילת,״ מסבירה האחות ,״לא •נשואה. סידרו לה
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 18 | יל 1דה מת 1כנ 1ת שניהם החליטנ כי אינם יכולים ברגע זה להרשות לעצמם תינוק. היא מספיק אינטליגנטית רדי לשוחח יעם הרופא על הנרקוזה. הרופא משיב :״לא הרבה. יכאב רק
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 19 | ספח־ט כדורגל הרמאי לפעמים נדמה כי עזות־המצח והחוצפה של עסקני הספורט בישראל עולה על ניוונם. שתי עדויות נמרצות לכך ניתנו השבוע. לפני שלושה שבועות בוטל ברגע
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 20 | אמנות (המשך מעמוד )9 בתיה סרבו לשלחה לבד. אנטוניו לקח את; בתיה עם אביה לספרד, על חשבונו. פלא במזוודה. הסיפור על הצלחתה האגדית של ילדת הפלא הישראלית נראה אז
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 21 | סידרת ש א לון מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המועמית עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. מצג משפחתי : אלה הן שלוש
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 22 | להכיר — אך ורק בכתב — אכסמפלרים של המין השני, מה שיותר רחוק ממולדתם (מלבם) .כן, אל תשכחי לציין ליד המספר אם זה לפוחלץ 1או פוחלץ .2 פועלת וגאה עד כד הראש ( )
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 23 | . .חפש את 1האשה חפש את האש ה חפש או ז האשד• 7 . .חפשי את האשה חפש את הא ש ה ח! נסרח הזמחת בנגב צרפת• היו אלה מלכות״היופי שגרמו, כנראה לריבוי אחוז הגברים (
העולם הזה - גליון 1180 - 1 במאי 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד