גליון 1181

העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 1 | מה התרחש מאחור המאבק הדרמתי
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איוזז עורך תבנית: וקי עורך כיתוב: בי ל בי קשת צלם המערכת: ־ אריה קרו כתב בכיר: אלי תכיר רחוב׳
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 3 | מכ תבי ם כן מאה לשערים קויתי?!ביום הולדתו ה־ 100 סל בנימיו זאב הרצל אמצא על שער, העולם הזה״ )11801 .את תמונתו של מייסד הציונות. במקומה שמתם שער מפוצץ על
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 4 | ב מדינ ה העם כתם שחור ״גם עכו היא ארץ־ישראל!״ שרו פעם אסירים עבריים, שנמקו מאחורי החומות העבות של המיבצר האדיר. עכו אינה סתם חלק של הארץ. היא אחד מאתריה
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 5 | רבעה כובעים מפארים ברגע זה את ^ ראשו של דויד בן־גוריון: המגבעת של ראש־הממשלה: קובע־הפלדה של שר־ד,בטחון; כובע־המצחיד, של שר־הדואר; וכיפת־הפרו־פסור של שר־החינוך.
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 6 | ב מדינה שך מעמוד )4 ש המחול העממי, ולבסוף הצליח לארגן ה ישראלית: השבוע טסה לדרום־אפריקה ד, שאורגנה בחיפזון על־ידי הרקדנית ; ניקובה. למרות שלניקובה אין להקת־ל
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 7 | מאבק שוי מאשו• הקרעים חכויע את חנך וגרם לגנדה קדיאופטרה -הסוף אלא שהפעם לא היאור ותעלותיו. ובנמלי־ערב. הוא הושג נצחון זד. על גדות אלא בניו־יורק, בזזשינגטון נשא
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 8 | רפני 13 שנה הם ביצש־ ארי הגונוות שבפנוורוגז הגחדתך וד השבריגז. .בההרהבנה נזנזרה-הננצנרינו פרצנ אה הנהנה הכרא, שננהרנבהצרהה בפני תנהח־ינ שר נפנריאנן, השבנם,
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 9 | מהמקום המסומן במספר זה בתנוונת־המיניאטורה, ברחו כך אסירי עכו, בשלב האחרון של המיבצע, לכיוון המכוניות. שחיכו להם. בתמונה: ז׳ק לוי, כיוס חבר־קיבוץ המשרת בצה״ל,
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 10 | כ מדינה כל הזכויות שמורות • פרשת הריגול בקאהיר תטיל צל נום!) על יחסי ישראל וכרית ״ המועצות. בעוד שמצד אחד תישמע הטענת כי ברית־המועצות עזרה לגילוי הרשת, יחזרו
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 11 | שונה בידי הדתיים, מונה קצין מחוז בנפת חדרה. אך הפרקטיקה הפרטית קטסמה לו יותר. הוא התפטר, הציע את שרותו כיועץ פיננסי לאותן מועצות שעמן עמד קודם לכן בקשרים כקצין
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 12 | נחבת מיוחדת, שרתחנשה לנוורת קאבאוס, חווה אל מאחוו׳ הקלעים שד מקצוע ה ״הייתי מארחת ב־מיס הספורים בהם עסקתי במקצוע, ששמו בלבד אפוף מסתורין וחטא — מארחת בר. א:י
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 13 | (וחיה בתשלום ,למדי, ושאלה לרצוני. אמרתי לה ובור אצלה כמארחת. היא הביטה ז ושאלה :״מי שלח אותך?״ כרתי כי מישהו סיפר ל׳ שבעלת־מת היתה אשה בשם לאה. בו צאתי סיפור.
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 14 | שרת. אני ומרי ישבנו לבדנו ליד הבאר. התברר לי ששמה של המארחת כחולת־העיניים הוא מרגלית. החברה קוראים לה מרגול, אבל היא אוהבת שיקראו לה מרגרט. התימני שחיבק את
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 15 | יכולה לצאת לפני הסוף .״אין דבר,״ אמר הלקוח ,״אני יודע. אחכה לך. ניקח טקסי. או את יודעת מה? אשלם לקובה ואת תעזבי איתי ביחד, עכשיו!״ ההומוסכסואלי צבע שערו ך* יד
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 16 | ק 1לנ 1ע סרטים 1ו 1״ ם אוחזים בז הו ת ה ש עי ר ל עז אז ל (מגדלור, תל־אביב; .ריסניה) הוא מורה לצרפתית במכללה אנ־לית, הבא לבלות חופשה בצרפת. המורה, :בר בגיל
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 17 | אד תקראו ד ״נערת הפתן׳!׳, ך* שבוע ניתן פסק־הדין במשפטי. ב! !שבועות שלפני פסק־הדין כמעט ולא התרגשתי בכלל. ישנתי טוב, אכלתי מצויין. גרתי אצל החברה הטובה שלי. כל
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 18 | אמנות ספ 1ר ט עסקים כדורגל שני כ ר טי סי־ טי ם ה =ד הז מ 1ו ת לפני שנה, כאשר ערך משרד ראש־המם־ זלה את מיצעד הפיזמונים היו זמנים, ב־ !סגרת חגיגות יום־העצמאות,
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 19 | מארחת בר (המשך מעמוד ) 15 ״אף אחד כאן לא ניגש אליך ולא ביקש ממך שתזמין אותי לשתות. אתה הוא שנטפלה אלי.״ השוויצי הזמין כוסית עבורי ושילם חמש לירות. הוא היה צריך
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 20 | תשאל ב הנידון1 (המשך מעמוד )5 כל הובי אישי שלו הפך בהכרח לסגנון לאומי. אמת־המידד, האישית שלו הפכה להשקפת־עולם לאומית. בן־גוריון הסוציאליסט לא הפך את כל האומה
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 21 | דרת מועמד תשנ שאלון מועמדות ג ת השאלון חזה זכאית למלא המופמדת פצמוז, וכן כל אדם אחר הספוניין להט־י י ז פל מופטדת, המתאימה לדפתו לתחרות. השם: מצב משפחתי :
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 22 | החי עזה כמדות אהגה ף ראשון לציון, אחרי שאלמוני הזהיר !— את המשטרה כי אדם בשם בן־הרוש מתכנן להתנכל לחיי אשתו, הופיע בן־הדוש ליד בית־אשתו־לשעבר, כשהוא מזויין
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 23 | .קלסתר קלסתר . .קלק סחר # .קלסתר ,קלסתר . זהו -יהווה וב. הטוב בשח שואד חדשות כבק שתך ף יסקי! ויסקי אנד סודה!״ קרא יהודה לב, כשהוא 1 / /נשען אל הם8ד״ בביתו
העולם הזה - גליון 1181 - 11 במאי 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד