גליון 1182

העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 2 | העו&ס היה דמי מנה לשנה לחדל בדאר־אהר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נהו עורך משנה: רוב איתו סבי ם• עורך כיתוב: סילני קשת עורך תבנית: וקי כתב בכיר:
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 3 | מכתבים חרפת צ׳סמן ׳בושה וחרפה לשופט שהכריע את הבן! ל־חובת קאריל צ׳סמז (העולם הזה .)1180 עשרים שנה בילה בכלא, ו־ 12 שנה סיטל בעי־כיבו את האיש הלוחם על חייו.
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 4 | ת צ פיזג במדינה כל הזכויות שמורות • מאורעות הפיסגה עשויים להשפיע במידה רבה על תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות־הכרית. הם ינחיתו נזכה רבה העם ת רו פתהפרא על
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 5 | ט״ס של מסוס מיוהו במינו החליט החלטה• גווליה-ובתח ושמית הקונה חושה ! 1-2נו ונסגג מאת אודי אבנר ^ משך כמה אלפיות של שנייה עמד אדם בפני ההחלטה על חייו. באותן
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 6 | כלי המסוגל להפריע ליו־ 2לטוס מעל לשטח עויין, ולהשתמש בשלווה בשלל הציוד האלקטרוני והצילומי שנדחס לתוכו. יו מו ש ל היו־ צ ופעולתו נשמרו בסוד כמוס. כאשר נחת על
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 7 | במדן נר. (המשך מעמוד )4 הספר המצרי בימי שלטון הד,יקסום״ ,ברחו לאחר מכן מעבודות־הכפיה שהוטלו עליהם. יהודה +ישראל. אם גילוי זה של בן־גוריון לא היה מהפכני ביותר,
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 8 | במדינה וגנאי ׳ נעוכת לכיבוש רפואה הסט! ה חי והמת :מו כל עקרות הבית הבונות, סמכי גם את על זקסטיל ־ שמפו,״ לכביסת :ל האריגים העדינים. אזזי תי ר!\ ב א ריו ה.
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 9 | הסתדוות הסטודנטים ביוושלימ-עמדה שתאנשו לה רקנות את דנטים -ב 1ול! תלויים, הכנים לינדנשטראוס שחור־השיער את מכונת־הבחירות המפא״ית למהלך מהיר. אחרי עבודת־ריכוך
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 10 | כמדינה עיריזת ג ״ סחמ שי אולם הישיבות של עירית נתניה, בו נתכנסה השבוע מליאת המועצה העירונית, דמה לשדה־קטל. בכך הזכיר לנוכחים את הימים הטובים, שלפני החלפת נבחרי
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 11 | גזדגר ב 1י תב ר טר אפורים שאע\צפגך י1-פטז 1ער נכסייגד שאענז נכטי־צאן־בחג טר גזכר גטר 2־א כ רג ט -טרה אג ב טי\ 2רטררא. תרגילים גופניי ם(לא לדפ 1ס) ־ ב ח 1רה
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 12 | 40 אלו איש צהלו, עשרות כבשים נשחסו, זק ריקוד על תלמוד נכתבו במשמעות כפולה, מקובל לחשוב כי הגנבים המוזכרים בפרק זר, אינם אלא מורדים, אותם הסגיר רבי אלעזר לידי
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 13 | ות וזקנים, צעירות וצעירים התהוללו עד הנוקר זבד הבלודד והצטער ים, כדי ;חכמים, ד אביו. האב, לעומת זאת, היה מנהיג לאומי קנאי שעודד את העם למרד. התלמוד מספר על
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 14 | במדינה שך מעמוד ) 10 וות אדם אחד לא הביט בה בעין יעה. דה ראש המועצה המקומית סולם צור. הוא הסכים לדעתו של אביבי כי אכז־ב, ;צאת בין נהריה לראש הניקרה, היא ר
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 15 | שקואשס בשח־ ₪ין אמא!״ כוב דרור, ארגון יהודי־ציוני של הקיבוץ המאוחד. יחד אתי הלכו גם דוב ויעקוב. רצינו למצוא חן בעיניהם והפכנו ללוליי־נים. הופענו במסגרת הארגון
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 16 | ספרים שירה חו קי בהחלט יל אותות (כליל סונטות מאת ידידי זנוסי; ציורים וכתב — צילה לונדון; ת ביצרו! ,ניו־יורק, ט״ו שירים) הוא דקי בהחלט למורשת שירתם של נתן מן
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 17 | הסירה, עורה ער בני המים, עוברת במהירות עצומה ער בני סיווח, עושח סיבובים! , לטוס לנות בולט לתורם. על אף המתירים הגבוהים״ ,טוען סלומון שאין לו בימי־שיא די שעות
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 18 | מרגלית פרויד: זה ייראה לך אולי מוזר, אולם תודתך נגעה מאד ללבי. זה המסתתר מאחורי השם ב. מ .מם. כ /ד : 17/עוד מכתב אחד כזה, ואני פונה למשטרה. לכתוב, פירושו לצייר
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 19 | באשר התהדש השבוע משפט ילד־המריבה יובלה שוחמבר (ראה איגרת העורך לקוראים) ,התאספו בביתרהמשפט העליון בל הנוגעים כפרשה, שהסעירה בהדשים האחרונים את דעת הקהל כמדינה.
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 20 | ח * 6ה ן 6 7י ן 1ב /חרת באונן 1ב 1ז 11ן -לאדנןוק ב ג דיי ם ק1לנ1ע סרטים אי מהואמת הפשע אינו משתלם — לפושעים; אך מפי־קי־הסרטים דווקא מצאו בו מקור לא־אכזב להפיק
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 21 | אסחח בידור א מגו תהעבר היה משהו מוזר באוירתו של היכל התרבות השבוע, כאשר נערך בו מצעד פזמוני הישוב היה היו זמנים. הזרות נבעה קודם־ כל מעצם הכמיהה ההמונית
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 22 | הווי עלייה חופשית ללא סםן של היא פרסום מלניק ך• חיפה, תבעו שני קצינים מחיל־הים, ^ בדרגת סגן־אלוף ורב־סרן, מן השוטר יצחק פרידל, להסיר מחסום שהוצב בפתח הנמל מטעם
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 23 | מ!עחן הע(1ן רניס העסקים כרגיל הדוד שלי הוע איש עשיר, יש לו עסקים בשפע. יום אחד החליט לעזוב את העסקים, את העבודה, למכור הכל וליהנות מן החיים. מכר הכל, גסע
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 1182 - 18 במאי 1960 - עמוד 25 |
חזרה לתחילת העמוד