גליון 1183

העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 1 | מספד 1183 שנח 23 כ״ח אייר תש״ך25.5.1960 , המחיר 00 אגו הרוצח הנאצי -בישראל מה?ודם להבאתו ודיו מתי החלים נו־גוויוו? מה הוא יטעו להגנתו במשכנו? מה יגלה עד פרשת
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 2 | פרלבד מזגפ ״ ם התחרות כמוסד ״עוגן״ :הקבוצה המנצחת מריעה לסגוד נצחונה לעתים קרובות מאוד סיום העבודה על כתבה כלשהי אינו אלא התחלה למשהו עמוק יותר. השבוע ניתנה לי
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 3 | פרסום מלניק וחניכה מנצחת זוכה למדליה מידי מדריד, ליד שולחן הגביעים בישראל ודנה במתרחש בדרום־אפריקה. מב־תב הזדהות נשלח קודם כל להתאחדות הסטודנטים שם, ו־ 10 ימים
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 4 | ויי? במדינה הואזד: 7 העם א סו רלשכוח • תוך דקות מעטות התחשמלה האוירה בישראל כסי שלא התחשמלה מאז חצו חיילי צה״ל את גבול סיני בנובמבר. 1956 , תוך דקות מעטות נשכח
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 5 | ן * אש ממשלת ישראל הפליט השבוע | פסוק גדול. פסוק שייזכר זמן רב אחרי שיישכחו הנסיבות בהן נאמר. הוא ייזכר מפני שהוא מבטא בדיוק נמרץ את אשר מרגישים מאות אלפי איש
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 6 | ^ ייכמן נמצא בכוויית ! -הידיעו ^ שלטונות־ד,חקירה המערב־גרמנייים לישראל לפני שבעה חדשים. היתד, זאת הודעה מחשמלת, שהיכתה גלים בציבור הישראלי, גם מחוץ לחוג קטן
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 7 | — קבע שם הנחייה חדשה. תוכנה: גירוש היהודים למזרח אירופה. שם ימותו בעבודת־פרך או יוצאו להורג. האיש שקיבל על עצמו את הביצוע: סגף אלוף (אובר־שטורם־בין־פירר״)
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 8 | במדינה בפעם הראשונה בישראל שמן מיוחד לקטנועים נקרא בחוץ לארץ £11א £ ! ״ 1טו־טי ן לן היתרונות האלה: טין עד למינימום כמות המשקעים תהווים על הבוכנה, א השריפה ״תחי
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 9 | הלהבות התקרבו אל חומו־הנבץ ־ הילדים לא ידעו על הסכנה ־ כאשר לפתע הפועלי והבלתי מוגנות מתהפכות פעמיים בשבוע. קורה ובספינות נמצאים אנשים׳ שאינם ימאים. פעם מתהפכת
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 10 | .יש לנו מדינה! ״ ברק בן־כנען /שהוא לי ג׳י קוב, מבשר לעם, כי עצרת האו׳׳ם החליטה על הקמת מדינה יהודית. פחות. זה מיד מעלה את התקציב בחצי־מיליון לירות. כי שם אין
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 11 | הזרה חדשה על אותה הסצינה. מלמטה אפשר להבחין ברעמת־השיער של מאיר וייסגל. הוא אחד מגדולי היישוב הקופצים בשמחה מכסאותיהם, לפי פקודת פרמינג׳ר, בהגיע בשורת החלוקה.
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 12 | > 77797ע <ד *ל?6 0 , ביום ששי בערב הם מתקבצים בחבורות, לבושים בגדי־שבת, בקרנות הרחי שיים — מקום המיפגש הקבוע. ביום שישי אפשר לשמוע את שירתם בוקע תנועות־הנוער.
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 13 | :ן ת הרא- י מצריפי זתיכוניים לראותם הסואנות הרועשים י ׳שבהם? ולא היה ך׳ ?1960י נטורים לם החלו — מסיבה מוסיקה ם. זוגות ס אחרים 1במיוחד. זוג בא. עומדים ה מיוחד
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 14 | ן ך | ן ן שכנאי בן ה־ 6ו, שאינו עובד ואינו לומד, דוגל בהליכה קבועה 11 1 עם נערה. דעותיו המפורטות נכללו בכתבה. מושקוביץ, בן ה־ , 16 תלמיד הכיתה השישית. בגמנסיה
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 15 | כמדינה מפלגות דאעו־העיר וה מזכיר מאיר בץ, מזכיר סניף מפא״י יבאר־שבע, לא רצה להתפרנס על־חשבון מנגנון מפלגתו. הוא העדיף לחיות מעבודות פרטיות, לקבל תמורת עיסוקיו
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 16 | אנשים אלטעזא מון ל די פ לו מ ט סכו קנית ננוס זכ יח כל הרוכש 6ספרים, ספר לחודש, מתוך עשרות רומנים מפורסמים ממיטב הספרות העו למית בכריכה קשה, על ניר משובח׳
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 17 | שאלון מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המו־עמדת עצמה, וכן כל אדם אחר ה־מעוניין להמליץ על מועמדת, אשר לפי דעתו היא מתאימה לתחרות זו. השם— : שם משפחה מצג
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 18 | הדקה ה־ 70 במישזזק בין ניבחרות ישראל ואנגליה הצעירה. התוצאה 0 : 1לטובת. יש־דאל, .שייע גלזר (מימין, על הארץ) הוכשל על־ידי הבלם האנגלי בתוך רחבת ה־ 6ו, תוו־לת
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 19 | רדם.״ שמחתי. זה הוכיח שסוף־סוף הוא בונה גם עלי משהו. מאנדי אמר שאפשר יהיה להחליף שחקן אחד עד הדקה ה־ .44 אבל השחקן צריך להיות פצוע. אז< כשהוא יעשר. סימן והשחקן
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 20 | קולנוע צנזורה כוכבתע טו פהבס די ן ל ה שי גבכדב תי המרקחת כדאי לקנות באריזה החסכונית הצנזור, לוי גרינשפו( ,היה עסוק השבוע בקאן. הוא ראה במקור, במסגרת הנעימה של
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 21 | ;עד־5י* יי יידלר נו ער ישראל 1960 (הנזשן מפנווד ) 1+ המבוקש ולקבל סיפוק לתביעה המינית — וזה קל יותר להשיג בחברות כזאת מאשר בפגישות מקריות עם נערות מתחלפות. כי
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 22 | מ שאל ב7>7 נזרי שנה בשוה וזורך וגובר שששד ששבש שוה גבו בשירה שהבשר איוו נזשדיש ראש- הו השווזה-רב בששה הארוחה. הוא ששנש בשריאה שהון. משר, החה רווזר רה כי ה-
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 23 | השבוע הוקם ארגון חוש למלחמה בהנלות מלאכותיות ילדים! יותר ילדים! במחלת המותרות והניוון. פה ושם נדבקו עמים אחרים באותה מחלה. אבל להם היה מוצא. כמו צרפת, למשל. ב־
העולם הזה - גליון 1183 - 25 במאי 1960 - עמוד 24 | הההדת הסיווה עד ונוסי החנוה והשעושד
חזרה לתחילת העמוד