גליון 1184

העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 2 | 1- 1י*ה£ ד מי מנוי ל שנ ה לחו״ל בד אר־אויר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איתז סגי &י עורך כיתוב: סילבי קשת עורך תבנית: וכי כתב
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 3 | מכתבים תגר על התליין: פרשת אייכמז (העולם הזה )1183 תשמש הזדמנות נדירה למבחז עילאי של המצפה בשאלה אנושית עתיקה זו :״האם רשאית המרינה ליטול חייו של הפרט באיצטלא
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 4 | ת שבץ 0 ^ 1161 ומה 1184 לא רק תלמידי גמנסיה מסוגלים לפרסם תשבצים. והראיה — מחבר התשבץ הזה היו ו בן 50 ומקווה לחבר תשבצים עד 120 שנה. למרות התמונה, אברהם ריגלר
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 5 | ך * שבוע הייתי גא להיות ישראלי. ן ) הייתי גא בעמי ובמדינתי. כמו יונה, רציתי לצעוק :״עברי אנכי}״ גאוותי זו לא נבעה מעצם לכידתו של אדולף אייכמן. אכן, היה זה
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 6 | אין איש כישראל שאינו שואל את השאלה: כיצד נתפס אייכמו? שאלה שהיא, בעצם, שלוש שאלות• כי לא רק צורת הלכידה מעסיקה את הדמיון. מרתקות לא פחות הן השאלות: כאיזו ארץ
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 7 | בוצעה התפיסה. וכיצד הועבר הנאצי הגדול לישראל? על שתי השאלות האחרונות איו לענות כרגע זה, מכלי שייגרם נזר! לאינטרסים חיוניים של המדינה. יתכן כי לעולם לא תינתן
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 8 | כמדינה מפעלים או צרב מי ע מו ק־ ם | שירה נפלאה! ריקודים סוערים! וסאלואס ת״א :״אהל־שם״ 6ו־ 7ביוני. לצה״ל .8-6 חיפה :״מאי״ — 9.6ירושלים :״אדיסון״ ! 2.6 קרית
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 9 | כךנלכד אייכמן אין דפר׳המעורר יותד את גאווודהאדם מאשר לדעת סוד כמוס, סוד שאינו ידוע לזולתו. השבוע, כאשר צורת לכידתו של אדולה אייכמן היתה במעט הנושא היחיד לשיהה
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 10 | מאמו ראשון בסידוה: איו הפו נכונא אייכמ שהם תורשתיים, יתכן שהם פרי חינוך קלוקל, תוצאת הפחדים המצטברים בנשמתו של ילד המוכה והנדרס על־ידי המבוגרים. בימים כתיקונם,
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 11 | מעיירה אוסטרית למנצח על מיבצע החשמדח־ההמונית הגדול ביותר בהיסטוריה? מהיטלר ועד אייכמן האמין בתורה מטורפת זו, פעל על פיה והונחה על־ידה. זקני ציון מגיעים
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 12 | מה הן העובדות אודות 150 אלף בני הנוער הישראלי בגילים שבין 14ל־ ? 18 מה הוא אורח חייהם -מה הוא עתידם -מה היא רמתם האינטלקטואלית -מה הוא מוסדם? על זאת מנסה
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 13 | לשני הגורמים גם יחד יש השפעה על התופעה שתלמידים מצטיינים אינם הולכים קבוע. בדורות קודמים לא נזקק מספר כה גדול של בני־נוער לבני־זוג כאמצעי להוכחה עצמית. נערים
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 14 | ת ו 93יונ בסדינה כל הזכויות שמורות • ישראל תמשיך במאמציה להביא פושעים נאציים לדין. פעולת זו תיעשה בשני כיוונים, בעת ובעונח אחת: להניע מדינות אחרות — ובעיקר
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 15 | הן ידעו להראות את הדגמים ולטשטש את דמותן למרות שהיה להן יופי כולט; והמודלים של הארכיטקט־לשעכר סרגיו מינגוליני, הפוליטיקאי־לשעבר קרלו גוגנהיים, והאופנאי־מכטן
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 16 | גופר ישראל <9 60 ;(המשך מעמוד ) 13 הם ארבע לירות לחודש (ישנם כאלה שמקבלים גם 20 לירות) ,מקובלים בגיל 16 דמי־כיס בשיעור 10 לירות לחודש, בגיל 12 — 17 לחודש ובגיל
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 17 | :ורנוגרפיות? היכולות הן ״לקלקל ולהשחית־־* אמר: שונסיס ואקס וסגל מרגישה חמימות ומשיכח אל בעלי. יתכן שאיני להוסת במיוחד, אן אם ברצונו לתנות אהבים, הריני נותנת לו
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 18 | אדריה המועדון המפואר נו בז ל ת[ שלוב * ־ של ל,יד ודלת פסג׳ דיזנגוך 101 ישראל ג ל ־ ע ד קולנו ע• מזה חדשים רבים מונח במחסניו שלאחד ממפיצי־הסרטים בישראל סרט
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 19 | אנשים האלוף וז מרמוהל כסגנית בתחרות מלכת המים הנערכת על- העולם הזה, הקפידה עליזה על דיאטה חמורה והורידה כמד, קילו ממשקלה. עתה היא בטוחה כי תתגשם משאלתה להפוך
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 20 | למה, אני רוצה לדעת, לא כתב אחת לדוגמה? ״מעוניין להתכתב עם בחורה ישראלית בעלת גובה של 170ם״מ בערך, כבת , 19 אחות או לומדת להיות אחות או עובדת סוציאלית.״ נו,
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 21 | סירות גגועגדות רביעית שאלון מו ע מ דו ת *ת השאלון הזה זכאית למלא המועמדת פצסה, וכן כל אדם אזזר הסמוניין להם־ לי? על מועמדת, המתאימה לדפתו לתחרות. השם: מצב
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 22 | החי ספרים מקור אהבתארצם עד כ רו ת רנ;א השפתון של גוונים ב־24 פרסום נזלניק הישראלי בוורה-קרוז - האם אוהב הוא מיץ־תפו״ז? מצלמה לכל אדם! במחיר נוח ! ובאיכות גבוהה
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 23 | חפש את ש . .חפש את האטה חפש את האטה חפש את האטה ...חפש את האטה חפש את האשה ח נ תוזחזנה >ד* כל אחי1תעו במה לוקחת לולה כאד, למשל, עבור תפירת מודל אחד? רק התפירה
העולם הזה - גליון 1184 - 31 במאי 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד