גליון 1185

העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 1 | מספד 1185 י חודש הושמד סגנו שד
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 2 | הוזז! 111-1-יו דמ> מנו> ל שנ ה לחו־ל בד ארי אויר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו • ל!ו 3רינוי\ • לבל א ר אוה אידותה (בולל תורכיה הרגו ווזוטובוז
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 3 | מכתבים סקופ 1 בקריאה ראשונה התאכזבתי טתיאור ה• ..סקופ״ של תסיסת אייכם! (העולם הזה .<118+זה נראה כמו לקט של דברים סת- סיים מכל מיני מקומות. אני נתתי לכם אשראי
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 4 | שייקח ועמום מווידל־דונז וטווידל־די במדינה העם ה חזי ת ה שניה תשבץ 1185 313 03133 כפי שאתם רואים. אין מערכת, העולם הזה״ שוקסת על שמריה. במשך קרוב לשנה נתנו לכס
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 5 | >\ילו רצה אדולף אייכמן לשרת את העניו הנאצי שרות אחרון, אילו רצה להכות את היהודים מכה אחרונה — הרי ניתנה לו עתה הזדמנות אחרונה לכך. כל אשר היה עליו לעשות הוא
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 6 | צירו שד היטלו הוסר החודש בארגנטינה ף*< רלין, האחד במאי .1945 הרייך השלי־מפרפר את פירפוריו האחרונים. בירת האימפריה הנאצית היא תל עשן של חורבות. הצבא הסובייטי
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 7 | .העולם חזה ׳ תגרה את סוד הוצאתו להורג שד סגן הניוד מ אוטין בורמן כמעט מן הרגע הראשון, בו הודיע דויד בן־גוריון על תפיסת אדולף אייכמן בידי שירותי הביטחון
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 8 | אייפמן: איש ותקופתו מאמו שני בסידור! :מ׳ היו!חוגי־ הדעות התמימים אשו ועיונחויהם הננו מאת ד ר־ רלא דו ני אורי אבנדי • • לילה סו ע ר בחודש מארס ,1946 ,שנה אחרי
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 9 | את אדולד אייכמן למשמיד המיליונים הי, אריי ם״ בעולם המתייחס בהגינות לחיות. אנו נתייחס בהגינות גס לחיות אנושיות אלה. אולם פשע נגד הדם שלנו הוא לדאוג להם. רבים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 10 | תצפית כמדינה כל הזכויות שמורות • משפטו של אדולן ש אייבמן לא יתחיל, במקרה הטוב בי ותר, ל פ ני ח צי שנהמ הי ו ם. החוקרים המטפלים בתיק האישום שלו נתקלים בקשיים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 11 | נחום גולדמן בנאמנו האישי, אבא אבן. אחרי שגולדמן קיבל דו״ח משגריר גרמניה המערבית בארצות־הברית, לפיו הסביר ביג׳י לאדנואר כי הוא יהודי בעוד שגולדמן ציוני, הופיע
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 12 | ;; ע> 7ע<ר*ל 1 9 6 0 , *4ד! היא הכעייה האישית החשובה ביותר הניצבת בפני הנוער הישראלי ב־? 1960 האם זו השאלה איך להצליח ולהסתדר בחיים? האם זו הדרך כיצד לבחור
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 13 | בלבלי שווה. בניהם של עשירים מתחברים עם בני עשירים. בני המעמד הבינוני ]המעמד הבינוני בלבד. שאם בנו של בעל אמצעים מצומצמים יבוא לחברת בני עשירים, לא יאמר לו ך
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 14 | ±גה? 1כו^ו.בח ~ 1־ז נ בן נ ה סניפים בכל רחבי הארץ המרכז : רחוב יהודה ד,לוי 27/29 תל־אביב :כק דיסקומו לישראל! תעשית תקליטים בע״מ יצאו נמצאים למכירה בכל הקיוסקים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 15 | וועד ישראל 0 ! <9 60 אנשים (המשך מעמוד ) 13 >• קיימים מקרים של סטיות מיניות מגיל צעיר. כוזב בן מושב אחד. :אצלנו במושב יש חברה שמקיימים בגיל צעיר יחסים עם חיות.
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 16 | ספורט כדורגל זד• .היה קרב אחרון על משחק הכדורגל שנערף הש־כת כו ניצחה מכבי תל־אכיכ את הפועל רמת־גן כתוצאה צ ,1:כד תכ שייע גלזר: פועלי הדפוס של העולם הזה רוצים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 17 | 111111 *יעד, הס >ז׳ 1ם? (!110*11 שתיים נגד השיתוק אשה וילדה שעווה את וחמי האוץ, השיבו מלחמה למחלה ן-חוצות הרעימו רמקולים. נשים ^ ה דו רו ת סבבו בין עוברים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 18 | קזלמע סרטים נזתוך גזגזוכן ש2־ גדיון שי צאל או ר נזנ ג 2 , רי בי ר ה ו 1נזצא בועז עברו־ן: אנשים כמו אייכמן מהווים סכנח מתמדת לאנושות, ועל מעשים כאלה מותר גם
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 19 | משרדית לעידוד הסרנו הישראלי וראתה אצלנו באולפן את הסרט במלואו. הוועדה אישרה לנו את הסרט כסרט ישראלי. שר המטהר והתעשיה ספיר אפילו עמד בכנסת לפני כמה חודשים
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 20 | איב ה ה היו? יי גגכר כיגנז כי !ין ןיני הגא שהיו טל אי. באופיי־גנז הט!\נו, טס גגנזהגז 3צאגד האגזגנג הראטגגה גל יגזי הטלגבוי כגלם יכגג טכינן יגי גה כגויים. וגזל
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 21 | ,סידרת מועמדות חמישית שאלון מו ע מ דו ת גת חשאלון חזח זכאית למלא המועמד 11 מסה״ וכן כל אדם אחר המעוניין להם׳ ליז על סועסדת, חסתאיסח לדעתו לתחרות ד מו ם:
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 22 | סטרו של צרם ישראלי שצירם במחתות סום המתאר את הדינו׳ בדרוס־אפויקה אנ/־בו־ה, א פ רי ק ה! שתי המלים המכתירות רשימה זו לקוחות משפת זולו. זוהי סיסמת ה״קונגרס
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 23 | בשעת ההסרטה לייונל רוג חין (קיצוני מימי!) מביים סצינה בסרט שובי אפריקה, אותה מצלם אמיל קנבל (משמאל). העבודה בוצעה בסודיות ובתנאים פרימיטיביים, כדי שהשלטונות לא
העולם הזה - גליון 1185 - 8 ביוני 1960 - עמוד 24 | וי .׳י !ל
חזרה לתחילת העמוד