גליון 1186

העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 1 | מספד 1186 ע* י יי י( המחיר
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 2 | העו &סהוד העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נתן עורך משנה: רוב איתן פגישן*? המס• עורך כיתוב: מעסים גילו כתב ראשי: אלי תבור צייר המערכת: יהי צלם המערכת:
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 3 | מכתבים אייכמן והמוות תפקידו של כל משפט כפול( :א) להרתיע את הפושע מלבצע שנית פשע( ,ב) להרתיע אחרים על־ידי הענשתו. בענייו אייכמז: האמנם יש לדוז אותו למות? או,
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 4 | §11 ין ו1^^ 11111 כמדינה העם אי־כיננה תשבץ העולים הזה 1166 למרות שוזבטחנו לגוון את מדורנו בגלופה חדשה, לא נוכל לפסוח על תשבצו של אורי שיקה, וזאת בגלל העובדה
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 5 | מין קאריקטורה של הנחלה קולקטיבית? 1פני שבועיים היתד. אהדת העולש €התרבותי כולו נתונה למדינת ישראל הקטנה, שלכדה במיבצע מפואר את משמיד המיליונים. השכוע עקב העולם
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 6 | א -כ מן: אי שות קו פ תו מאגו שלישי בסידוה: האנשים שחינכו והנהיגו את א״במן בדונו אד אושוויץ מהד הלא־יוצלחים במקצועות בהם בחרו. כולם קינאו בחברה המסודרת בה לא
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 7 | שר התעמולה בממשלה הנאצית, בפוזה אופ־ ^ 13 # 1יינית. הוא הצטיין כנואס, אך נכשל בכל (סיונותיו לכתוב ספרות רצינית, לחבר תסריטים או מחזות. מפקד ה־ס.ס. והגסטאפו,
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 8 | במדינה עתומת מותו שד טחון חופ שי חדשות ויקטור י• גגגזגגג גגגרגל הגי>ג — *פשר לגגגזגבר פליג.בפג־רגז ויקטור, גגגזגגגז גגאלגזבויגז לגזלבשגז גבריגג בגזל־ .אביב,
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 9 | עלבון לזולת-מיון לעצמנו, זהו סיכום הטיפול הדיפלומטי בפרשת החטיפה הקרב על א״כמן שניה. הדבר הוא חזיון די תדיר. ברית־המו־עצות חטפה במשך השנים מספר ניכר של גנרלים
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 10 | תצפית במדינה׳ כל הזכויות שמורות • כל סגל השגרירות הישראלית ככואנום־איירם יוחלף, אפילו אם הארגנסינים ידרשו רק את החזרת השגריר (ובמקרה שלא יחול ניתוק רשמי של
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 11 | במאה צורות לזכות בחסדי בחירות ליבם. אחד המפורסמים שבסיפוריו מתאר בעל בעמיו, תושב אדוק מפירנצה, שחלם על קדושה. הוא שאל את ידידו הכומר מה עליו לעשות כדי ליהפך
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 12 | .1המיסה תמונה זו מראה את הכניסה לדירה, כפי שהיא נראית מצד הסאלון. הוילון משמאל מסתיר את הכניסה לחדרי־השינה. הכסא (שאינו עומד במקומו) ניצב לפני קיר המטבח, חדר
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 13 | זוגרים התריסים מפני השנוש והרוח, בהעדר שנושרת. !יצטבות זכוכית וכוסות למשקאות קרים, עם דלפק זולחן עם מגש לפירות, לידו שתי כזרסות מברזל, פשוטה של משכית, כד
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 14 | מאת אל חסר **חליף התקליטים האוטומטי הניח אל מתחת למחט הפטיפון מנות עגולות של 7 3קצב מרקיד: ריקי נלסון, קליף ריצ׳רדסון, פול אנקה ודליוה. רגליים שזופות התפתלו
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 15 | ישראל שוחט, בן ,74 מכפר־גלעדי 56 .שנים בארץ. מראשוני ארגון השומר :״מדברים על כך שהנוער של היום נופל מהנוער של אז. ואני אומר שזח אינו נכון. הוא אינו נופל ממנו.
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 16 | ן א 1ז ״ דשא ׳ ת ל ־ אביב הופיע הספר אויב במצולות קומנדר ד. א .ריינר במדינה (המשך מעמוד 1ו) שם בפעם הראשונה. אחר כך באתי עוד כמה פעמים. לא זוכרת כמה כסף הרוחתי
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 17 | הכוכבת מסכות על נגישותיה עם נוער גרמני ננולין, בימי רנידת אייכמו ׳׳מה ה אשמים?״ שואלים, בגרמניתז ״אז באיזו שפה אפשר לדבר עמך?״ הייתי עונה :״היבראיש״ ועברית).
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 18 | התיאטרון בימי שישי למלון אכדיה, הנמצא מחוץ לתחום השיפוט של הרבנות התל- אביבית כאשר נערכה המסיבה לציון 35 השנים לקיומו של היומון דבר, ערכת המערכת מסיבה חגיגית,
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 19 | ..חפש את האעה חפש את האשה...חפש את הא&ה ה 9ש את האעה חפש אה ה א טה חפ ארבע ל1לי 10ת מדהים׳ אפרסק ודררד כפרי. מחיר הגליל 2שילינג ו־ 6פני (כ־ 85 אגורד חנ סיכד1
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 20 | אמנות מ כי ר ת הכרטיסים החדה פורלין^ דיטדיך -הפנית מלאה - 4הובעות בלבד בתד-אביב אולם קולנוע ״תל־־אביב״ פ* 9.30 כערב יום ב׳ 20.6 יום ד׳ 22.6 הופעה יחידה
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 21 | סידות מועמדות ששית שאלון מועמדות #ת השאלון הזח זכאית למלא המועמדת *גמה, וכן כל אדם אחר חנועוניין להטי גיז פל נוועטדת, חנזתאיסה לזפתו לתקרות. משם: מצג משפחתי:
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 22 | זה קרה בניו־יורק. אליד ויצמן וידידו פל עמדו באחד הימים בתחנת הסבוזיי, כשלפתע השמיע פל קריאת התפעלות. הוא הצביע לעבר בחורה יפה, שעמדה מן הצד וחייכה לעצמה. פל,
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 23 | ספרים מקור שינה ב ציבו ר יתד לאוהל (רומן מאת שלמה ניצן, ספריית פועלים 274 ,עמודים) מזכיר את סיפור העם בדבר פגישת שני הפקידים. אומר הפקיד הזוטר לפקיד הבכיר
העולם הזה - גליון 1186 - 15 ביוני 1960 - עמוד 24 | סיפורה ש ד כוכבת הקולנוע הישראלית שחזרה השבוע מגרמניה מתארת את חוויו תי ה בגרמניה המערבית
חזרה לתחילת העמוד