גליון 1187

העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 1 | הגיע הזמן להסיק את
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 2 | ה עו ב ס הו ה מנוי שנת> בדאד־אויר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום בתו .ל!ן 3רי 0י\ עורך משנה: רובאיוזו כתב ראשי: אלי תבור צלם המערכת: דויד אומר .לבל א
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 3 | שפני־נסיזן יהודיים. אני מצטערת שדעיוני אינו יכול לתאר לעצמו דרגות למיפלצתיות. כול! טיפלצות. קוראה, חיפה המאמר ״פנו דרך לאדונים״ (העולם הזה )1185 מפותח נהניוז,
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 4 | ניצחונם הגדול הראשון, כאשר רה שתביא בימים הקרובים לפגישה בין נשיא צרפת לבין ראש ממשלת אלג׳יריה הלוחמת. היתד. זו, בלי ספק, התחלת הסוף של השלטון הצרפתי באלג׳יריה
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 5 | דחילק ך* יח־יתי שלא אצטרך לכתוב מאמר 1/זה. קיזזיתי שעם נצחוננו המוחלט וה־ז מוחץ בפרשת בן־גוריון יסיקו כל הצדדים את המסקנות ההכרחיות׳ ויאפשרו את חיסול הפרשה
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 6 | אי-כ מן: אי שותקופתו מאמר רביעי בסידרה: כיצד הפו העם של קאנט וגיתה לעם של היטלר ואייבמו* התסביך הלאומי מאת אור אמד ** ד1ע עלה בידי הלא־יוצלחים לכבוש בקלות כזאת
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 7 | על־ידי הכנסת הכדור דרך הלוע׳ היתר, פעולה מורכבת ומסובכת. רק אדם מאולף כמו כלב, הפועל כמכונה אוטומאטית, יכול היה לבצעה תחת אש, בלהט הקרב. מבחינה זו לא היה הצבא
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 8 | במדינה מנגנון 1וער־ ה 1והר והקו 1ג• ידידים שבירכו השבוע את אהוד אבריאל על מינויו החדש כשגריר ישראל בקונגו העצמאית הופתעו למראה מיעוט השמחה ש־השגריר הפגין. קל
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 9 | 1שו 01 באה לחשוף אס הסודות ולתחת ו מי הים מצולות קיסריה ף * פינתה טיו לי ם של פטריניום אנדרוניקום חלפה *0בקלילות על פני המים, כשמפרשיה הצחורים תפוחים ברוח
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 10 | תצפית כמדינה כל הזכויות שמורות • צפויה פלישה גוברת והולכת של ההסתדרות בענייני* החוץ של המדינה. אחרי שפנחס לבון הצליח להשתלט שלטון כמעט מוחלט על עניני ההסתדרות,
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 11 | שייווצרו לכל מפלגה באיזורי־הבחירות השונים. הצעת חיים צדוק: זוהי ההצעה האחרונה בנידון והיא הועלתה על-יוי ח״כ מפא״י, שהעבירה להכרעת המיפלגות האחרות. עיקרה: הארץ
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 12 | אבא הוא עובי, אמא סיייי ^ * נערה סשם לילי מן נסחרה החודש כסגנית מלכת־־היופי. השכד עון ״לאשה״ המציא לה, לצורך זה, שם עברי יסה, שהוא קיצור שם־המישפחה של אימה
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 13 | היא עבדיה, לילי דג׳אני היא בת־ תערובת -שמסביבה נרקמה אגדה ישראלית רה בסיבוב :ע הפנים של לילי דגיאג׳ -המבטאות את היופי הכפול של שני עמים שמיים מזויינים .״דוקטור
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 14 | הון1 במדינה דדפרצופיות אסונות ב ד קו הלד חריקת בלמים צוזחנית וצריחות חרדה זיעזעו את קהל העשרות שהסתובב במוצאי שבת ליד קולנוע נל־אור ברמת יצחק. על הכביש, מתחת
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 15 | משאלב>7ך רההההכהן ארם, כאשר הגא אננזר :״אני חיי ח־יי-כרב״? האםר3ו אג בגגב רג? הכר הרגי בבגיב הביגוגי. כי י שנ םהםג שבי םשכרב הגא הרך. אגזרים גגגשבים שכרב הגא
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 16 | אמנות !תיאטרון ; ר ״ מניב פר פיטר פריי מציג -והקהל בא ל־ ;ולם הנידח והקטן ( 450 מקומות) של בית ;רופא התל־אביבי. קהל שאינו מופיע בנד רם כדי להשתתף בטכס חברתי,
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 17 | ציבורית שמטרתה להבטיח 9יום הוגן לבחיוי הסכווט הישואר׳ שעל כתפיו מוטלת מספר פעמים בשנה החובה לייצג את מדינת־ישראל בשטחו, האיש שבבעיטות־רגליו תלוי כבודה של
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 18 | זמרת? רקדנית? שחקנית? מולנה דימויו היא נל זה, או יותר מכל היא * ^ שהזקנה על היציע מנופפת במטס־ \*חת־רא ש לבנה גדולה. גברים ונשים משתוללים במעברים, ומוחאים
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 19 | את הילדים מן הבית כשהם מגיעים לגיל שש. בבית אין כיום אוירה חינוכית. האב והאם עובדים. הם מעוצבנים. הם מתקוטטים. לאיש אין מספיק כסף, ביחוד לא לעשירים. נדמה להם
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 20 | כבוד השופט בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מ בין המ שתתפים במ שלוח חו מ ר, המתפרסם ב ע מו ד זה, יזכה בפרס של עשר ל* ,שיוענק סדי שבוע. הזוכ ה
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 21 | קנלנוע סדטי ם 3י 3ו די־־וגחוק מצעד הצחוק (תל-אביב׳ תל-אביב; ארצות־הברית) הוא מוצג מוזיאוני המשקף את תרומתה האססתית הגדולה ביותר של הוליבוד לקולנוע — הקומדיה
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 22 | גם אני מעדיף ,סססססס[ 11־ ^ 77י ^ י ״ ד ולאתח לי ף! לדפזד ולנוזוינינז כמו כל עקרות הבית הנבונות׳ סמכי גם את על טקסטיל ־ שמפו *,לכביסת כל האריגים העדינים. *
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 23 | שאלון מועמדות את ה שאלון הזה זכאית למלא המו־עמדת ווצמת, וכן כל אדם אחר ה־מעוניין להמליץ על מועמדת, אשר לפי דעתו היא מתאימה לתחרות זו, השם— : שם משפחה מצב
העולם הזה - גליון 1187 - 22 ביוני 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד