גליון 1189

העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 2 | אין כמעט עיר בעולם בר. אין לפחות ישראלי אחד. ובמקום בו יש ישראלי, שם יש לפחות קורא אחד של העולם, הזה. זהו הלקח שיש להסיק ממטר קטעי־העתו־נות המציף לאחרונה את
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 3 | מכתבים אייכמן ושוו*׳ מתוך המאמר .,התסביך הלאומי״ שסידרת ..איישמז: א ייש ותקופתו (העולם הזה , 11187 הבינותי שערך שד: התסשיד הגרמני טמוז באי־חצלחתם של הי גרמנים
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 4 | כמדין ה העם חבל • לי ד ה תשבץ העודהזה 69״ יצחק שילוח, מקיבוץ ״מעפיל״ שב עמק חפר, ביובז כנראה ״שבת״ שלמה לחיבור תשבץ זה הכולל הגדרות קשות למונחים קלים והגדרות
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 5 | וי ראה שהגיעה השעה לומר כמה מלים 4כדורבנות לממשלת הרפובליקה הארגנטינית הנאורה. רבה, כי תחנות־ד,משטרה בארצם לעצרו — אם יזדמן לידיהן. דוקטור מנגלה לא היה מנהיג
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 6 | במדינה ושך מעמוד )4 ן ניהם של המורים החל מהלך הכינוי לון לשעבר״ ,במקום השם עמי אסף*. רישת ההסתדרות, שהמורים יבטלו את :ימת החרם החלקי, לא הועילה. גם שעה רכז
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 7 | למכור את הרמש ולהתחלק בתמורה במשבר כזה, שכל העולם נראה לך שחור. קח, למשל, את העונה הבוערת. אתה גומר יום עבודה קשה, חוזר הביתה לאכול ארוחת מינתה. על הלוח אתה
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 8 | א-יכמן: אשות קו פ תו מאמו ששי בסיווה: הזעזועים הנלנל״ם והחבות״ם שהביאו את היטלו ושלטון בני התוהו ובוהו באו במעבר תת־קרקעי שחיבר את בנין הרייכסטאג׳ עם הבנין בו
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 9 | בציור אופייני של תקופת המלחמה על השלטון. ציורים אלה הופיעו על נלויות־דואר, שנמכרו על־ירי פלוגות־הסער לצורך איסוף כספים. הסיגנון, שהוכנס לשימוש התעמולה הנאצית
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 10 | 11תצפית במדינה כל הזכויות שמורות • היה נכון לשמוע על נסיונות התנקשות בחייהם של דיפלומאטים ישראליים בארגנטינה, כתגובה על לכידת איי־כ־מן. הפגיעות לא תוכננו עמיד׳
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 11 | כף מתבצעת התרמית: הרוכל מחזיק משקולת מתחת לשקיק, מניחה בחשאי על המאזניים ״לאן הלכו 200 גראם?״ שאל המוכר, ,בוודאי נפלו גדרן טבלי שתרגיש.״ רחובות הידועות, כשהן
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 12 | מדוע טחדת נר אשח בישראל לנסוע בלילה לבדה במונית מחוץ למרכז העיר ך * יאעמדה בקצה הפרוזדור הארוך של ן | בית־המשפט המחוזי בתל־אביב, משתדלת שאיש לא יראה אותה שם.
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 13 | הוו 0 0 1ו: ו ה מגלה את הסיבה האמיתית ליריות הליברי גבר ואשה מאפריקה ושלוש בנותיהם הצעירות עלו לפני כשבועיים על מטוס בלוד. השם הטבוע בדרכון הדיפלומאטי של הגבר
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 14 | הסוד הכמוס נודע בבוקר רק ליחידי סגולה. מפה לאוזן פשטה הידיעה: זיוה תגיע הלילי׳! לא היה צורך ביותר מזה כדי שבשעת חצות יצטופפו במסעדת שדה־התע־פה בלוד כמה עשרות
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 15 | מגיע בקפיצה. מונטי הוא רק שם קיצור למונטגומרי קליפס. הוא שחור, מסופר באמנות עם שבילים ותלתלים, מקושט ב־אבני־חן נוצצות, אבל בסך־הכל זהו כלב פודל קטן, בן שלוש,
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 16 | הווי במרינה לפי עצת פרקליטו משפט עדג לי ה פ ׳ רסומת נהג ! שמור על הילד מתאונה הורים ! כרהום השגיחו על ילדיכם המועצה הלאומית למניעת תאונות הופיע גליון מס׳ • 31
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 17 | קולנוע סרטים אחרי סרטי הגל החדש הצרפתיים, אין הוא יכול ליטול לעצמו את תואר המחדש הגדול. אולם יצירותיו הנפלאות הקודמות של עו ע רו רי ת ה שנ ה פליני (לילות
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 18 | ! ד ״ ו * ז ־-זי-ז -י ז ״יץ־ו ־ ד׳ו ״־ז ״״ ד ״ז ״ ״וז ד ר ״ דזדחי וי ״ידו ״זודו״ 11י ז ״ודד וי ״י ז ייין יוץ זרו ״ יירז ״ י ו ״ ץתיזז ״ יודזז זו׳ יו וו ו 1ווו
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 19 | דו מן אבוד, וקדו במזוודה, קומוש בהרים פסטיכאדט הרצל גודשני ומדליות ״מספיק לי מהטפשים״ ספורט היאבקות בו שהולא ־ איכפתיות ״ישראל זכתה במקום הרביעי בטורניר
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 20 | אגסי הטק סי 9 (המשך מעמוד )13 אגג רי ק ן תל-אביב משה דיין ופרנס וא ז אר נול בביקורה בישראל היה לפרנסואז אר:ול מורה־דרך בירושלים — משה דיין. לאחר שובה מישראל
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 21 | סידרת מועמדות תשיעית ילידת פולין, בת . 19 עלתה לישראל ך ו > 1ך י 1 1 /י 1/ /בשנת .1956 השכלה תיכונית. היתה חברת קיבוץ גן־שמואל. כיום היא עובדת באי.בי.אם
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 22 | (המשן מעמוד )9 מיליון נפש .״איפטימיזם חדור־אמונה עירפל את מוחם של מאות־אלפ־ם, ויצל מיליונים מבני עמנו!״ התלונן היטלר בנאומו בפני קומץ זה. אולם הוא הוסיף
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 23 | מ שאל 7>73 שני דברים עשרים רוזוציא נגזג וזכריג — שגט־ר־תנועה ואשת נוהגת .״גברת, רכי רנזבובגז זרכי רגזנים רז־יררה־ררז בת\2ום רנהוג!״ ״רעואור, תי שנתן רך רשיון!״
העולם הזה - גליון 1189 - 6 ביולי 1960 - עמוד 24 | התקד״ת שטושטשה: הנסיון ש ד אנסי הסקסי מסכנים את שם מדינת ישראל מרונן באמת רה הליברי* מדוע חוששות הנשים בארץ לנסוע לבדן
חזרה לתחילת העמוד