גליון 1190

העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 1 | הסיטו המלא מאחורי החפטדות ח״כ חיים יהודר! מישתק קרבים -בירו״ם ולבסוף: הסתבכות עם נערה אחו• 32 שתת נישואין - גט בגדל אשת
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 2 | לפני שבועיים סיפרנו לך על המעשה התמוה של מערכת ג׳רוזלם פיסט, שזייפה תמונה רשמית של הכנסת כדי להוציא מתוכה את סגן יושב־ראש הכנסת מטעם סיעת חרות, ח״ב אריה
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 3 | זה בגרמניה ובישראל. עור ויורני היטב את התעמולה המתמדת שניהלו הנאצים נגד ..דאס סיסטם״ ו״המישטר״) .חוגים פוליטיים הטיסתסשים בסיסמות כלליות כאלה, כדי לעורר שינאה
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 4 | כמדינה העם ונ בעה עו ר תשבץ העולםהזה 1190 גבריאל לחמן, בן 7ו, תלמיד תיכון בתל־אביב, פותר לעתים תשבצים משל אחרים — אולם זהו התשבץ ה ראשון אשר חיבר .״המדיה אינה
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 5 | שבתיכאולםהגדול של מלון וואלדורף־אסטוריה בניו־יורק. היה זה נשף גדול למטרת צדקה, בהשתתפות השומן והסולת של החברה האמריקאית והסגל הדיפלומטי. בדרך מיקרה היה שכני
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 6 | איים ן: איש ותקופתו מאמו שביעי בס ווה: המלחמה בתוך המשטר, שאינשוה את בושת קסטנו חום, שחור ואפור שויפת הספרים, אחת הפעולות המרעישות הראשונות ש? הס.א. אחרי עלית
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 7 | ; 2ל !11$ ״י:יי תבוסת . 1918 עתה, לאחר שנפערה תהום בין שני הגופים, לא קל היה לגשור עליה. אחרי השנים הראשונות של קיום במדינה המנוצחת, הבינו האלופים כי מעז יצא
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 8 | הוא התבייש באשתו, הת״וו עם צעירה, שיהק קלפיס-ומעל רנר וצוו בירד משלו יהודה ח״ם עושה חיים לא פל יום מתפטר ח״ג מן הכנסת. כית הניכחרים הישראלי כגר הביר הכרים
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 9 | איבדה רינה את יופיה. רגליה התנפחו. היא נעשתה כבדת־תנועה. כל פסיעה מכבידה עליך״ וכאשר היא נאלצת לצאת מחוץ לביתה, עליה להשתמש בקביים. יהודה, גבר יפה וגבה־קומה,
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 10 | תצפית במדינה כל הזכויות שמורות (המשך מעמוד )4 אינו מביא בה תועלת מלאה, להושיבו ליד ההגה, שם אינו יוכל אלא לעבוד לפי לוח הזמנים. על כן עמדו גם הקואופרטיבים על
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 11 | ך * יאהלכהכר חו ב עם מונטי, הפודל השחור שלה, והתנועה נעצרה. היא נכנסה למס־ | ן עדה, ומסביב התקהל ההמון. היא חייכה למעריצים ללא התרגשות או ענוזתנות, כאחת המקבלת
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 12 | ספטמבר 51׳ אפריל 54י | ל /| 1 ^ 11*| 11 *1י ה ׳1יה נתוננית הראשונה של 11*1 1 -1 8 1להקת שיילוה אופיר. אי־הצלחתה לחדור לתיאטרון הישראלי היפנתה אותה אל הקולנוע.
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 13 | יוני 56׳ אוקטובר 59׳ דצמבר 58׳ מרס 60׳ יולי 60׳ יתר על כן, נשים יפות מדי מפחידות אח הגברים. הן מושכות רק סוג מסויים של גברים — רודפי־השמלות, שאינם מבקשים אהבה
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 14 | 1ווב: צי לו םבשפת הי בטור האחרון (העולם הזה )1188 ברנו על בעיות תאורה וקונטרסטים וקים בין האור והצל בצילומי־קיץ, :מיוחד בשפת הים. השבוע נטפל תר בתוכן התמונה
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 15 | במדינה (המשך מעמוד )10 וכדאיות להיחשב רשמית כערביים, נוטים רבים מאוד מבני הנוער הדרוזי לראות עצמם כערביים מהורים, עוקבים בעניין אחר התפתחויות התנועה הלאומית
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 16 | במדינה פשעים שו עדשערהצדק ״הוא הביא לי אה כל הזונות של תל־אביב בתור קליינטיות ולכן הייתי מוכרח לפטר אותו מהעבודה בסאלון שלי,״ העיד לפני כחצי שנה בעל
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 17 | עו התביעה, הניא סניגורו שר ציון סדומון, הנאשם בוצת אשתו, את השופטים למקום הפשע -בקיבוץ בדיוק מבקש יריבו לגלות לשלושת השופטים המיוזעים. כל הצדדים שתקו. המשק
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 18 | ״זה המצב ברגע הנוכחי. ״אם ישנה מישהי אשר מוכנה לשנות אותי, אדרבא, שתכתוב.״ עצמם וכשרונותיהם את צריכה להיות מלהקת העץ כדי לא לכתוב ל(:)1190/1 ״,אני הולך לקנות
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 19 | קולמע __ספורט סרטים ס א טי ר ה 91בדי? ה צייד לדעת להסתדר נחן .,תל- אביב; בריטניה) אינה, כפי שמסתבר מסרט זד״ רק הסיסמה המאפיינת את הווי החיים בישראל, אלא גם זו
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 20 | בפעם השנייה תוף שנת כהונתה, יצאה מלכת-חמיס הנוכחית של ישראל, זיוה בינדר, לשליחות של רצון טוב בחוץ־לארץ. מצויירת באשרות ל־ 19 ארצות בכל רחבי אירופה, עלתה זיוה,
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 21 | סירות מועמדות עשירית יום ההפרעה הולד ומתקרב. כשבוע השלישי של חודש אוגוסט יתקיים נשף בחירת מלבת־המים - 1960 נשף שיעלה אף על קודמיו, יהיה האירוע המרכזי של העונה.
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 22 | במשר די חב׳ קל ספרים מ קו ם נופש מ ת אי ם תרגום *עירי לד ל ב חו ר הז מנ תמקומות לכל ב תי ההבראה באד׳( ללא ת שלום נו סף גורדון 28 ת״א, ר ח טלסוו 2 2 0 4 2
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 23 | קראת יום הולדתו העשירי הקרוב מתעתד מפעל הפיס /להכניס לשימוש את מכונת ההגרלה החדישה ביותר בעולם. הרי זאת מכוגת ההגרלה של אגרות המלווה הממשלתי בנורבגיה — העושר.
העולם הזה - גליון 1190 - 13 ביולי 1960 - עמוד 24 | מהפד 1190 ׳4 * 11 י״ח תמוז תש־׳׳ר13.7.1960 , המחיר 60 או. זיו ה<9 5 * , 1יו ה<9 5 8 , ויו ה<9 6 0
חזרה לתחילת העמוד