גליון 1191

העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 1 | מעפר 1191 שנה 23 8״ו? תמוז תש״ד20,7.1960 , המחיר 60 אגורה כחנה וצילומים בדעד״ם תיאוד החופה מפי עד ראיה כיצד התעדעד מעמדו שר השד
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 2 | ח עו & סמר העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כוזן עורך משנה: רוב א ימו מי ס • רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .156 .ממן למברקים :״עולספרם׳־.
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 3 | מכתבים צדאח אד־דין חוזר ...מ שרד החינוך נוקט בכל האמצעים כדי שהתלמידים הערביים ישכחו את תרבותם הלאומית, המסורתית והרוחנית. לפני שנתיים יצא לאור ספר ״מקראות
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 4 | במדינה העם צוכא דהג1ה בכל כנפי הארץ נטשו אזרחים את בתיהם, הפכו חיילים. התימרון הגדול ביותר של צה״ל בשנים האחרונות החל. שוב רעמו התותחים, שוב טירטרו הטא:־ קים,
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 5 | ך* מונים ציפו ביום הרביעי האחרון > 1לסוף העולם. היו שמילאו את כרסם בארוחה דשנה אחרונה. היו שהתכוננו למאורע הגדול בשתייה או בתפילה. יתכן כי אכזבה מסויימת התגנבה
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעסוד )4 ידיהם של נאמני סוסטל ונאמני פרידריך, המנהל את המערכה אישית. כאיש ליחסי״ ציבור של הגוף נתמנה העתונאי הרביזיוניסטי יליד־מצריים, אלבר סטארה.
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 7 | סינורו המדהים שד צעיר גרמני נאצי, שגו״ס בלא-יודעין ושדת את המדינה ״דיאלתי למען ישראל!׳ מנר אינה נשואה. פיפירם האדיב פנה אליה, דל כן, בגלוית־הדואר הראשונה שלו,
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 8 | אייכמן: איש׳ ותקופתו מאמר שמיני נ סי ח ה: הנקעים בתוך המשסו אשר נוצלו על־ידי ועזת קססנר צבאו שד. *,אמלט מאת אוד׳ אבנר׳ ני ימי״טבח מזדקרים מתוך ים הדם של המשטר
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 9 | הוא הכריז על ביטול חוזה־השלום של וזרסאי, שהגביל את הצבא הגרמני, ציווה על קיום שרות־חובה כללי. הצבא הקטן של 100 אלף איש הפך בין־לילה לגוף של מאות אלפים, ולאחר
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 10 | מצפיוג במדינה • גם אחרי שיצליח גן־גוריון לקנות את הח״פים הדרושים ליצירת רוב של 61 קולות, לא יעכיר פרום זעום בזה את חוק הכחירות האזוריות. תחת זאת יעכיר כ־ 61
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 11 | סיקוך שלהם׳ אולי מתוך מחשבה שהפעם לא ימצא מי שירצה לחקות מעשים אלה, כיוון שנעשה על־ידי כושים. רק על־הנזשנזר נשאר נאמן למופר ה־עתונאי הישראלי. היומון המפ״מי מסר
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 12 | 1אבדהם סבאג, אביה של הכלה, לא חתפנה מעבודתו כסנדלר בשוק רמלה כדי להיות נוכה בחתונתה של בתו לשר הדתות ך* יה היתד! נערה יפה ועניה, בת ה;יר ! ? אירפוד שבמארוקו.
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 13 | החתונה המעסיקה את החברה הישראלית אך מה חשובות השנים? והלא אדם בגילו חייב להיות אדם טוב, בעל־לב, שלא וידאג שיהיה לה טוב עמו אם היא לנוחיותו. שהיא מוכנה להתראות
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 14 | ״...כ׳ הכבוד אצלי (המשד מפנזוד )13 הלכתי, ומאז לא ראיתיו שוב*. דסתע הופיע צ 7ם ** ם מרים סכ״ג לא היו קשיים כאלה. היא הסכימה לנשואין והרב טולידאנו ניגש לצעדים
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 15 | חביב יותר מהכסף, כידוע למכרי וידידי.. נעו מולידאנו במכתב סודי לרב מיימו! המזרחי. לשוא. צמרת מפלגה זו היתה מורכבת על לזהרת האשכנזים, עולי פולין ורוסיה. לעסקן
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 16 | לוו 1690 סניור שובות חינש את הדוגמנית המושלמת ,ן||ן1ן<|ן1^ 1ן<1ן^|׳1וי* —* ה־ 20 ביולי היטלר מראה לנז־סוליני את הנזקום בו נערכת ההתנקשות בחייו. השברים הם שר די
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 17 | אלץ להסתפק בנחות פלטשר קבעה מיד :״היא צריכה להיבחר.״ ירדנה הררי, השחורה׳ היתד. הקליאופטרה של הערב. היא לבשה באלון שחור שהיה ארוך כעשרה סנטימטרים ממה שקוראים
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 18 | אנשים הקצין הצדיע לשוטר טעות פרוידיסטית גילתה מה רם חלומותיו האמיתיים של שר החקלאות משח דיין. כעת נאומו בוועידת הקיבוץ המאוחד, דיבר דיין על מדיניות משרדו.
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 19 | ה״גלובטווטוס״ }!ומדיה במגרש בידוד שחור ף ו פו רטזהדכר יחסי מאוד. הספרדים רואים אותו בתהליך השחיטה של שור בחרב־הטוריאדור. האנגלים מוצאים אותו גם במירוצי־כלבים.
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 20 | קולנוע סרטים כישלו! 113*1־1־ לחל (אופיר, תל־אביב; ישראל) הוא קוריוז נוסף בסידרה הטראגי־קומית הנקראת סרט ישראלי. סרטו השני של נורי (באין מולדת) חביב־חביב עשיר
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 21 | סיוות מועמדות מס1 .ו חנה גולדשנזיין שאלון מו ע מ דו ת 011 השאלון הנח זגאית למדי חמועמד* מסח, וכן *ל פדס אחר חפעוניין להפגיז על מועמדת, המתאימה לדעתו לחסרון
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 22 | פעתי על הבמה והודעתי :״בוקר טוב ויפה גברת מילר.״ וכך התחיל להתגלגל הדיאלוג, ורעמי הצחוק התחילו להגיע מן הקהל שמילא את אולם מוגרבי. כך זה הלך עד סוף חלק א׳
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 23 | א׳ 3ה הס ה׳(ם? במשאית החופה ״לא כל נערה היתד, מסוגלת לעשות מה שעשתה רותי. רותי ניחנה בגוף מוצק ובכוח שאינו מאפיין את בנות מינה. תכונות אלה מביאות לכך שכמעט
העולם הזה - גליון 1191 - 20 ביולי 1960 - עמוד 24 | מספר 1191 שנח 23 כ׳׳ה תמוז תש״ד20.7.1960 , תוו מערב=\דמ3י
חזרה לתחילת העמוד