גליון 1192

העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנוי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתו עורך כיתוב: מקפים גילן כתב ראשי: אלי תבור רחוב גליקסון ,8תל-אביב, טלפון ,26785 ת. ד . 136 .מען
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 3 | מכתבים הכלל והפרט עט 84״ (העו^ם הזה המאמר *י111ק )1191 מתאר יפה את מצבנו• הטדיני־הפנימי ואת סכנותיו. אבל יש להעיר על דבר אחד. העורר כותב :״איז כל דטיוז ביז
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 4 | נאשפ-בריגול סימה (כמרכז) ליד רב־אלוף דורי* מחקר תמים כביכול במדינה העם כ כ׳ /רינ ל * מועמד לתפ קיד תשבץ העודהזה **92 תשבץ זה חיברה רות מאירוביץ מ־ת״א, בזמן
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 5 | ף* ימים אלה היתד, לי שיחה מאלפת ^ ע ם אחד מעסקני הדרג השני במפא״י. הוא ביקש לשכנע אותי כי א ן כל סיכוי למנוע את קבלת חוק הבחירות האיזוריות המבניות, המוצע על
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 6 | הנידון ! ^ ך מעמוד )5 ראיון מיוחד עם שו הדתות, הוב יעקוב זאת. כל האחרים — הדתיים־לא־מיים, רסיבים, הציונים־הכלליים ותנועת־הח־ 8ל גרמניה — הצביע בעד. איש מהם !ם
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 7 | טולידאנו, שניתן לנתב..העולם הזה״ בלשבת תשו בירושלים מתב שנים היה זה סגן שר הדתות שעשה זאת. על כן, זימנתי ישיבה של שמונה הנציגים. * והם הופיעו? הו, לא. ערב
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 8 | אייכמן: איש ותקופתו מאמר תשיעי בסידרה: הארגון שהוליד את תעשיית־המוות -ואת הצעת אייכמן .ס -הגז עהחדש דו לףאייכמן לא היה איש גדול, אף לא איש בולט. בכל זאת לא זכה
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 9 | 5 5 5 5 כל מגויים חדש ספג את הרוח המיוחדת של פלוגת־עילית נאצית. הוא למד כי הס.ס. אינו צבא רגיל, אלא צבא מהפכני — צבא המהפכה הנאצית. ומשמעות המהפכה הנאצית,
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 10 | ת צ פי ת במרינו כל הזכויות שמורות • שלושה צירים מסתמנים באופק לשיתוף־פעולה בין מפא״י ואגפים רכיזיוניבטיים. האפשרויות : צי ר ל בו ךבאדר. לבון מקווה להכנס את
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 11 | מישחק ציני עמד מאחורי הטכס ההיסטורי שנערך השבוע האזכרה המכורה ף * על ל ק בו צ ת העסקנים הרביזיוניסטיים, שהצטופפה באכסדרה של בית־הנשיא כדי הנציח בפעם הראשונה את
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 12 | ׳!] 0וחצי לקצינים הגבוהים הוא הקיצוני מש מאל, המיתמר מעל ותר ממנו — בדרגה. ך• עיני הפיקוד הגבוה של צה״ל קיי- * * ר ת הנחה יסודית אחת: במערך הצבאי של רע״ם חל
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 13 | יום עולה על שומן ועונו בו על פני הגייסות זינה מדינית וחומרית, להסתבך במלחמה ארוכה. מאזן התימרון *ה הוכיח התמרון? גייסות השריון, כמובן, /ניצחו את האויב.
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 14 | כמדינה (המשך המעונינים למצוא שטחו של עיגול׳ א ף בשבילי למטבח לא די בשמן המיוצר לפי נוסחאות. לבריאות משפחתי עלי לדרוש גם ידע, גסיון וציוד חדיש. ״לשד 8ספציאל״
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 15 | להטסת מטוסי הבריטניה: השימוש במטוס זה מוגבל לחברות־תעופה בודדות ביותר. כדי להטיס מטוס בריטניה חייב הטייס לעבור קורס ארוך מיוחד. עובדות אלה הכריחו את אל־על
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 16 | כמדינה :צלמה במסע וזופש הגיע — ואתו הטיולים ודי׳ ות. למרות שבאף טיול מאירגן פרטי לא הכרות המצלמות — ות התמונות שהחובש יוכל להת־בהן כעבור מספר חדשים או
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 17 | עולמו ־ 1־ 3000 ילדים פרה לה הפקידה כי איש חשוד, לבוש מדי סמל־משטרה, מבקש לתרום את כל כספו למוסד. המנהלת ידעה מהי משכורתם של אנשי המשטרה. היא חשדה בכוונותיו של
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 18 | _ __ק1לנ 1ע במרינה צנזורה זכרונזת שיא האיוולת בור א פר• הא•.ט.אם. החבלן חיבר את מטעני חומר־הנפץ, הצי מיד אותם לעמודי הגשר. מרחוק נשמע רעם הטנקים המתקרבים.
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 19 | אישיס ספורח ה 1ודכן ש ר פורה תקרית בלתי נעימה נגרמה לת״כ חרות א רי האלט מן, מחמת התרגשות בטקס האזכרה הממלכתי לז א ב זי כו טי נ ס קי, שנערך השבוע בבית־הנש א.
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 20 | 11 התמרון בקיץ מכבסים יותר, אך ורק טקסטיל שמפו מכבס כה מהר ונקי, הוא שומר על לבניך העדינים, אריגיך הרגישים וכל בגד ללא ״גהויך ולכן טקססילשמ פו תמיד על הסוס .
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 21 | הצנזורה אסרה להציג )11 .נתיבי התהילה״ מחשש נגיעה בכבוד הצבא הצונח׳ ,בעוד שבצרפת עצמה הוצג הסום ידעת עד מה מיואש ובודד אני בשעה זאת. סלחי הבוז לכבול ! לי על
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 22 | מועמדות שאלון מועמדות את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. השם-- : מצבמשפחתי: הכתוכת המלאה :
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 23 | בחינות ס רו ת ומוקדמות בעולם קת\1. קור מקאטאנגה קולות רבים ניסרו בחלל הרפובליקה הצעירה ביותר בעולם: זעקות של מאות הנשים הלבנות שנאנסו על־ידי חיילים אפריקאיים
העולם הזה - גליון 1192 - 27 ביולי 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד