גליון 1193

העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 2 | רז דדר־ ר 78ו מ העורך הראשי: אוריאבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רונאיתו ע בי ט• נ לי כתב ראשי: אלי תבור צלם המערכת: רויר אוסר עורך כיתוב: טיוסים נילז
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 3 | טוב עשה ״העולם הזה״ שגינה את הצב עות וההתחסדות של הצינור הישראלי בלפי קונגו. תמהני: מה צוחקים הישראלים על כד שרנ-טוראי או סמל בצבא הקולוניאלי הבלגי הופר תור
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 4 | *שונים תמיד ־ אנחנו במדינה העם אבלאבד , ערי ישראל לבשו אדרת אבל. בתי הקולנוע, בתי השעשועים, בתי־ה־אוכל נסגרו. חלונות־־הראוזה השחורים השרו אוירה של דיכאון. הארץ
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 5 | י שגה מהלה ממאירה המשותפת כמעט לכל העסקנים הצבריים הצעירים׳ בני כל החוגים והמפלגות: הקלפטומאניה הרוחנית. זוהי מין סחבנות, הנמשכת אל הסיסמה המבריקה• העסקן הצעיר
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )4 נשים להופעת אהוד אבריאל, שהיד. אז עדיין שגריר ישראל בגאנה, ואשר בא אף הוא לחגיגות. בהשפעת אבריאל, הועברו שתי הנשים מן החוזילה המבודדת
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 7 | הפוליטית של השש: קניית מפלגת נועל׳ אגורת ישראל בהסכם סודי עם מפא״י סם־החיים שלד, מן הכספים שבקערה החילונית הכללית. כמו שנאמר: עץ־חיים היא למחזיקים בה ; דרכיה
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 8 | אייכמן: איש ותקופתו מאמו ע שיו׳ ב סידו ה: מכונת התעמולה האדיוה שעמדה מאחורי אייכמן וחבויו נדקומניה לאומית מאת אודי אבנר ף* יטלו* והימלר התאבדו. הממשלה האחרונה
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 9 | והנאצל, מפני שאתם המיכשול האחרון בדרכו! אתם המפריעים לו להשתלטות הכללית! ולבסוף, השלב הרביעי. האורות באולם, שהיטלר עצמו הפעילם בעזרת מיתקן מיוחד שהיה חבוי
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 10 | ך * ק א מי ל, אז ה הטייסים המתאבדים 1 1היאפנים, שהיו מתנפצים יחד עם מטו־סירים אל אניות הצי האמריקאי, היו עורכים לפני צאתם לטיסתם האחרונה טכס חגיגי. הם היו
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 11 | את טיסות־ הריסוס בישראל להתאבדות הסיבובים המסוכנים שמבצעים הטייסים, כפי שעושים זאת אנשי כים־אויר, הרי שאחוז זה מתקרב למקובל בעולם. חישוב מעין זה הוא תיאורטי
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 12 | סיפורה האישי של מחליקת־הקוח האנגלית שנישאה לישראלי ומבקשת מגנו גם לדה על הקרח רמתיאביב. הלכתי לשחות בבריכה של המלון והוא אמר :״אם תחליטי באמת ל־השאר בארץ, אתן
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 13 | בו הופיע רוג׳ר. חיכיתי לו בפתח האמניש. רק יצא׳ שאלתי אותו :״זה נכון שאומרים עליך והמפלצת הזקנה הזאת?״ מיסכן, היה מבולבל לגמרי .״אני לא יודע למה שאת מתכוונת,״
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 14 | פסטיבל המים ! ג מדוע ה גוברים 1 יתקיים ביום ה־ 24 באוגוסט, ברחבי מיוון ״אבדיה״ - חוף! השרון -ומסביב לבריכת השהיה הגדולה - שיא עונת הקיץ בישראל, האירוע החברתי
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 15 | כמדינה (המשך מעמוד )6 ששיגר לד, חברה. הוא תבע מנינה תשובה למכתבו הקודם, בנימה של ציווי משונה. ,למה לא ענית על מכתבי, מה קרה לך!״ רצה החבר, תושב מושב בשרון,
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 16 | זוכרים את מכתבו של יורד חדרי־הבטן של ש.ב.ע (העולם הזה ,)1188 על פני הנוער שהוא כפני הכלב? ובכי, ש.ב.ע. זכה לכמה תשובות מעניינות ביותר. אני מביאה בפניכם כרגע רק
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 17 | החי רווקות בסלע, גשואין פתר,1 ך* בריטניה, בגוף מחקר על מנהגי־ ^ ,ה די בו ר של האשה, קבעו שני פסיכולוגים כי הנשים הנשואות מרבות לדבר מן החזקות, וכי מידת־הדיבור
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 18 | שופט השלום ד״ר יוסף מגורי־כהן דחה את תביעת הניסוי, אולם רק ביד אחת. הוא קבע כי הדברים שנכתבו באותה רשימה לא השפיעו על מהלך המשפט. הוא לא אמר שלא היה בד,ם כדי
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 19 | אלמונית מחסלת את סוכניו, שלא ידעו דבר על עבודת הרופא, לשרות הריגול־הנגדי שלה, קבלו ממנו את הדו״חות הדמיוניים של הסוחר, עם שמות סוכניו. כשמגלה זאת ראש המשטרה
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 20 | שאלון מו ע מ דו ת את השאלון הזח זכאית למלא המועמדת עצמה. וכן נל אדם אחר המעוז״! להמליץ על מועמדת, אשר לפי דעתו היא מתאימה לתחרות זו. השם — : שם משפחה מצב
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 21 | קודו של מ׳ גץ 8 משה דור תפנית חדה על אס הדרך ספרים שי ר ה שירה חדשה המשורר משה דור אינו מצטיין, בחייו הפרטיים, כאדם לוחם. עיסקו העתונאי וחיי בית השלוזים, אינם
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 22 | בעולם * /מיי ה א1״ 0 הצבאהכ חו ל או״ם־שמו״ם — כך קרה דויד בן־גוריון למוסד הבינלאומי לפני מיבצע־סיני, ולא התחשב בקיומו בעת תיכנון המיבצע. הוא זכר עוד מימי
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 23 | . .חפש אה האטה חפש את דיאטה חפש אר. האטה חפש את האטה חפש את האטה חפש המתה אימה חתיכה המוזות הן תשע האלות היווניות, השומרות על החוכמה ועל האמנות. מעניין איך
העולם הזה - גליון 1193 - 3 באוגוסט 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד