גליון 1194

העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 1 | המחיר 60א: ו;ה 07(1האעת נהאששת נגד דוד שאלתיאל י האס הוכקדה זועיד חוו הסכם עם המלו
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום נחו עורך משנה: דוב איתן עורך כיתוב: מקסים גילו כתב ראשי: אלי תבור ־חוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ז. ד .136 .מען
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 3 | לפה להשבות את עצמנו? יש רק איש אחד המתאים מבחינת ם כוילותיו והופעתו לייצג את ישראל המיואש, בקונגו: מלד הפלאפל( .הוא נם יביא למדינה החדשה את ההייטנ העיקרי של
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 4 | צרצר חדש ! ־אשוגים תמיד -אנחנו אבקת כביסה כמו אלה מתוצרת חוץ ם!־ד הגרלת שעונים בין הקוראים... ט בו עו ך ה דו הוי ה ה א הו ד ה!\\לנז\נז. ברבר הדנזיה הלאיגז ראה.
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 5 | ירושלים בימי המלחמה*. ההאשמות של דוב יוסף היו כפולות( :א) ששאלתיאל אשם בנפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה בסוף מאי 1948׳ מב) ש־שאלתיאל נתן ברגע המכריע, אור ליום
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 6 | זמשן מעמוד )5 למזלה של ההיסטוריה היהודית לא הועדה תוכנית זו מעולם במיבחן המציאות. ;ולם איך התכונן דויד שאלתיאל לתפקידו היסטורי, מסתבר מתוך סיפורו של איש וסד,
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 7 | הצבאי הלאומי בירושלים משמיע את האשמותיו החמורות נגד דויד שאלתיאל[ ה פ קי ר אותנו!״ לא נבצע את תוכגיודדאב שאותה. היתוויתי בפני שאלתיאל בפגישתי איתר. הם לא
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 8 | א״כמן: איש ותקופתו ומאמר ה 11-בסידרח: האמנם אחראי העם הגרמני כולו לפשעיו של איינמן הא הידעו? מאת אודי אבנר׳ על עינויים ועל מסקנות. שמועות זה לבטח מוגזם האכילה,
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 9 | אחראים סטאלין וחבריו, שהחמיצו ב־ 1939 את ההזדמנות האחרונה להקים ברית עולמית לחסימת הנאצים — ותחת זאת כרתו עם היטלר את הברית הזמנית שדחפה אותו להתחיל במלחמה בה
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 10 | קוב וחוב וושארה: ! מ טן מ ע מוד ) 10 ש־עציון, הר־הצופים והרובע היהודי בעיר עתיקה — הטילו מעמסה נוספת על הרי־ה. בתוך סיוט אסטראטגי וטאקטי זה פעלו חות קטנים
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 11 | גווי טו־דחה 77א הצדקה אח הד,תקפד, עד הרגע האחרון, כדי לד,כשילה בזדון. טענתם — שאלתיאל חיבל בהתקפה כאשר צייד את הלוחמים במוקש־סרק וכאשר נמנע מלרכז את אנשיו
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 12 | זהו מקום מיוחד במינו באוץ המקום היחיד בו מחמל בעד לדלת של מועדון עומר ביאס. י הדלת נפתחה וקבוצה בת חמישה תיירים יצאה אל הרחוב הצר. התיירים, יהודים טובים
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 13 | ידול ברור למדי. על המדרגות ה מובי לו ת לחדר־העבודה, עומד סרסור ועמו הבחורה העובד ת באותו חדר. ידה ה ש מאלי ת מונפת לקראת עובר־אורח, ב תנוע ה ברורה של הז מנה
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 14 | ?נצפית כל הזכויות שמורות • שליטי קטאנ;ה יעשו מאמץ מרוכז להפעיל את ייחודי המחוז פדי לנטרל את ממשלת ישראל או אף להשיג את הכרתה. יעל רקע זה יש להבין את בו או לארץ
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 15 | נזתוךג 2־ ץ \ 3 נתן ילץ־מור: חיה הררית בנמל־התעופה לוד ״מה אתם חושבים, שזאת זיוה שפיר?״ אנשים משפט צבא• לדיין בישיבת מרכז מפא״י שנערכה השבוע לדיון בבעיות דור
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 16 | שימטת האהבה (המ שך מעמוד ) 13 קולנוע חן. אני לא עובדת שם, ואף אחד מהשכנים לא יודע מה אני. הם רואים אותי יוצאת בבוקר וחוזרת אחרי־הצהריים, כמו כל אשה עובדת
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 17 | שד אחו מקוראיו ,לפני שבועיים מצאתי את הבחור ש־הגורל קבע לי. זה היה נחמן לוי, בנו של אחד מחברי במושב הסמוך. זהו בחור מצויין. בן ,16 גבוה, ספורטיבי, בעל גוף
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 18 | במדינד. מרקו תורג׳מן, אמרגן, מציג בדרך אלימה, החליטו לשנות את שיטותיהם (המשך תעמוד 4ו) יודע מהן השקפותיו של אנגלר, עד שהש על מנת למנוע מד. שנראה בעיניהם כאסון.
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 19 | סיוות מועמדות ה מ תנו ת ל מלכו ת ה מי ם רשימה חלקית של המתנות שיוענקו לנבחרות כטקס כחירת מלכת המים .1960 * בילוי חופשת סו?,השבוע בנהריה ל 20-ה מועמדות הסופיות
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 20 | קריר -כמו בלב י ם... בי מים ה ח מי ם האלה זה תענוג של ממש לנוח על מזרון גומא וי ר כי נקבוביותו מבטיחה לך שינה נעימה ומרעננת. האהבה היתה מחלה קולנוע סרטים כיעוד
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 21 | שחייניות מזנקות דמים בתחרות השחיה ישראר_יוון ״כך נראה כל ספורט השחייה״ ספורט שחייה ניצחון מ א כז ב מעולם לא זכו ספורטאי ישראל בתחרות בינלאומית בניצחון כה קל,
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 22 | ספרים תיירזת נטורי ברטא חוצלאר ץלצב רי ם ך* ירושלים, נעצר עמרם בלוי, מנהיג לנטורי קרתא, על־ידי המשטרה, בעת שהשחית מודעת פרסומת של הברט שלמה הנזלך ומלכת שבא,
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 23 | לומונזבה בנחלת־יצחק, פר לשימוש פרטי ותנועה חלוצית במרתף מלון דן חינוך ציוני־חלוצי בתנועת־נוער של ארץ- ישראל העובדת. את החור הזה בהשכלה סותמים לכל תייר במחיר
העולם הזה - גליון 1194 - 10 באוגוסט 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד