גליון 1195

העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 2 | ה11 ויג מ ר העורך הראשי: אורי אבניי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איוו ז עורך כיתוב: מקסים גילו כתב ראשי: אלי תבור צייר המערכת: וסי צלם המערכת: רויר אוסר
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 3 | של וזנועת־החרווו: אדרבא, ינסו לבוא ולש־בורו כדברי ישעיהו (נ״ח :״כל כלי יוצר עליו — לא יצלח, ובל לשוו תקום אתר למשפט -תרשיעי, זאת נהלת עבדי ה׳ וצרעתם מאתי,
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 4 | במדינה העם תזכורת ח־ה ממרחבי העולם הגיעו השבוע מדינאים ומדענים לישראל. המטרה המוצהרת: אחד מאותם הכינוסים הרבים שערכם המדעי מפוקפק, אך ערכם הפסיכולוגי רב. בשביל
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 5 | ^ יני יודע כיצד לכנות את מסע- \ 1השוד האחרון של ממשלת־ישראל לעבר כיס אזרחיה. פשוס אזלו המלים. לוי אשכול הוא גאון בלשני. לעולם אין הוא מטיל את אותו מס פעמיים.
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 6 | במרינה סוגי > מ ע 1 לכל טעם ז -קולומביה ק פ די ים , 1.40 עכשיו רק סופדטיב שינוי מוקה שינוי אספרסו רגיל 1.20 1.40 1.20 1.10 לאריזות 100 גרם (המשך מענזוד )4
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 7 | את הרבבות בוחונות לא היו אלה סתם מליצית. על סדר יומה של הוועידה, שתימשך 12 יום, רשומה הבעיה מספר 1של הארצות דאפרו־אסיא־תיות הצעירות: כיצד לרתום את המדע לפיתוחן
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 8 | ^ במדינה מ שפט איש־אצ״ ל לשעבר הדיר סגיו טהבדירה הגרלת שעונים בין הקוראים של שג:ץ(ן ץ\־\זך ץ1ז1יגז הסגלנזזנז. בו.נ ר גירסויגז \זלאים ז. בוזגברח של השבננן. ה אי
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 9 | תומו בשיטת הבחירות הבן־גוויונית, כי היא לדיקטטורה! של קואליציה בלי מפא״י. האם היתה מפא״י מוסרת אז את השלטון לרוב החדש? לנוכח הנתונים הקיימים כיום, דעתי
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 10 | א ״ כ מן: אי שות קו פ תו המאמר ה־ 12 בסידוה: מה יהיו סימני־ההיכו של תנועה נאצית חדשה בעולם? מאת א1ד• א מדי תשכב לבחור הדלת. בתול יטה זקנה שנשדדה פעם על־ידי
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 11 | אולם בבואו לייסד את מפלגתו, הבין כי המוני גרמניה נאמנים לסוציאליזם וכי דוז־קא הסוציאליזם מלהיב אותם. לכן אימץ, אחרי היסוס קצר, את הסיסמה הקדושה. האיש שמטרתו
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 12 | דליה לביא, הכוכבת החדשה, כפי שוק כיום היא התגלית הטריה ביותר געולם־הבד הכינלאו־מי. תמונותיה מפארות את גדולי השבועונים והעתונים בעולם. מפיקי־סרטים מציפים אותה
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 13 | אמה מכירה אותה 11011[ 111*1111 סזזגז ^ ון./ן ן *ון ןן^ו)ן|^וו׳1ן1ן ין דן׳:ן0;^ ,י!1ו־א *א*01 59מ* 688א *. 4 1־י״״־<וז<מיאי*<זי1, / כל זה לא הפריע לה להיות
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 14 | תצפית במדינה כל הזכויות שמורות • מהפכות ניטראליסטיות חדשות תפרוצנה בר,רוב, בעקבות רפואה ההפיכה האחרונה שפקדה את לאוס. שירותי־המודיעין של ארצות־הברית לא הופתעו
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 15 | גואשים, ניסו לטכס עצה כיצד לצאת סן המיצר. אמר אחד המארגנים :״חבימה נהנית מתקציב שנתי של יותר משני מיליון לירות. אף-על־פי־כן, אין היא יכולה להפריש הענקה של 3500
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 16 | ד לי השד התנצלות 7רגל הביקוש הגדול לבקבוקי שמן ״אקסטרה״ .סס אין ביכלתנו לספק כרגע את כל הדרישה ועם צבור הצרכנים הסליחה. כדי למנוע מחסור אנו ממלאים את השמן
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 17 | אחד מחסרונותיו הגדולים של הקולנוע מאז היודצרו היה חוסר יכולתו לטפל בנושא העיקרי, עליו סובבים החיים — המין. משך עשרות בשנים היה מחדל זה אחד הגורמים העיקריים
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 18 | ק 1ל31ע נו ר טי ם הזאב הסוס רופא הניטים 1גת, תל־אביב; איטליהז הוא פרננדל, שחקו־הקולנוע שבקאריירר, הקולנועית שלו גילם אולי את המספר הגד: ל ביותר של מקצועות.
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 19 | אנשים ג לי מתשאל תי א ל את חיבתו המופרזת למדים מצועצעים לא שמר ד וי דשאל תי א ל, מי שהיה מפ!.ד ירושלים בזמן המצור! רק לתקופת שרותו בצה״ל. כפי שמסתבר מסיפור
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 20 | החי אמנות תעדוכחז מעט מו ק ד סגד׳ כשעלתה שרת־החוץ גולדה מאיר לנאום בטכס הפתיחה של תערוכת האמנות האפריקאית, מאוספו המפורסם של שמואל דובינר (העולם חזה ) 1166
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 21 | בימים שהסאברס לא הין שייכים ל״תננבה ומדזע רק המתים מסוגלים לחיזת בבית הקברות הי ה היו זמנים הראו לי את הפרצוף שקרא לעונה טרופה זו בשם עונת־המלפפונים. מגיע לו
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 22 | ה״ת מד עניבת התליין דגלים נוהגים לשמור על קשר של שתיקה — י אך אני אדבר ! פרשתי מן השירות לצמיתות. ישבדעתי להעלות בכתב את כל התחבולות, את כל התככים, את כל
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 23 | בעול קובה מ• האחהגדודי ״אני המנהיג של מהפכה אמריקאית, לא ראש הממשלה של ארץ קטנה!״ אמר פידל קאסטרו לאחד ממקורביו, לא מכבר. היתה זאת הגדרה עצמית מדוייקת של
העולם הזה - גליון 1195 - 17 באוגוסט 1960 - עמוד 24 | מספר 1195 שנח 23 כ״ד אב תש״ב 17.8.1960
חזרה לתחילת העמוד