גליון 1196

העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 2 | העו&ס הוו! העורך הראשי: אורי * בנוי ראש המערכת: שרום כהו עורך משנה: רוב איוזז עורך כיתוב: נמסים נילז כתב ראשי: אלי תבור צייר המערכת: ופי צלם המערכת: רויר אומו
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 3 | מכתבים איש השנה השנה, כמו כל שגה (ער :1120 דויד בד נוריוז. משה שפירא, טבריה האיש שניצח בבהירות — יוסר אל, פוני שמעון קרני, רמת־נן דוב יוסר, מפא״יניק שהיה לו
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 4 | מו צר חדש! דק לנו ״קויק לוקס״ תמונה מן הסרט אל־חכים מי אוהב מצרים? במדינה העם הבורות וה שי 1א ה אבקת הבביסה הטובה דא ל בעיות שערות? וכל אלה שיש להם בעיות שערות
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 5 | ך • שבועשעבר פירסם העולם הזה מאמר החייב לש־ —1מש אות־אזעקה לכל אשר דמות המדינה יקרה לו. תוכנו היה מחריד. בעל המאמר ציוד בהנהגת שיטת הבחירות האזוריות־הרובניות
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 6 | 3פי מ במדי ש כל הזכויות שמורות 4מפא״י תשתדל להיעזר ביריכיה כדי לכונן את שיטת ! חירותהכןיגוריונית מנגנון מפא-י יתן פירסומת מכסימלית לכל צע,ת לשינוי השיטה
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 7 | ^ וו ה *׳ו -איבה מהמויס אלפי אזרחים בישראל ער עתידם ואושרם ך כר ב;יל העמידה נכנם לא מזמן ^ למשרדי מערכת העולם הזה וביקש לדבר עם אחד העורכים .״אני אדם אבוד,״
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 8 | העוגם גור מפרסם מסמר אנוש דרדרות שלי• כי שם שיחקתי לא רק בכספי אלא גם בכספי העיריה. עבודתי בעירייה היתה עב! דה בעלת אמון. עבדתי כגובה־מסים בבתים. מדי יום היו
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 9 | מחריד -וידויו של קלפו אשו כל ח״ו שוסו כהוצאה מהתמכרות! לקלפיר אני עבדנדאע לא היתה לי ברירה. נתפסתי ונשלחתי לחודש מאסר במעט יה ו. שם לא שיחקו קלפים, אבל נפגשתי
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 10 | כמדינה (המשך מעמוד )6 מר גרינבוים, היית מרימו של גוש כזה, כפולין ץ אפשר להקים גוש של מיעוטים לא־מיים שגס פועלים משתתפים בו, אך להקים גוש, למשל, של ציונים
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 11 | ו. חדוו ה כץ חיפאית בת 20׳ בת ואחות של נהג׳ אגד׳ שרתה בצבא בעוזרת למנתח־עיניים, עסקה בדוגמנות, דוברת 4שפות. .2רבקה גבאי בת 7י׳ ילידת ספרד שהגיעה ארצה בגיל 8׳
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 12 | ע דנ ה בו ק סדור ף ,1בת , 17 לשעבר תלמידת הבימה, מתעמלת בהפועל, ופיקה ארכיטקטונית, מתכוננת להיות מורה להתעמלות. סו. נלי דאורמן לתה מפולין לפני 3שנים, בוגרת
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 13 | ך. פירי טי שלר .8דליה קו סטה העולה החדשה ביותר, בת ,22 שעלתה רק לפני שלושה חודשים מרומניה, התחנכה במשטר הקומוניסטי והיתה חברת הקומסונוול. בת 9ו, נולדה בפולין
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 14 | י 11י .16 גאולה רוק ח בת , 19 ילידת טריפוליטניה שבאה ארצה בגיל , 6 לומדת סישחק, מתכוננת לשחק בסרט, אוספת חרקים. 7ו. עדינ ה רו טגרונד ילידת רוסיה בת , 17 עלתה
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 15 | כמדין ה (המשך מעמוד ) 10 באחת הפינית חיכה לנו שולחן ערוך, עמוס יינות. שודוים־מלצרים הגישו לנו שיפודי קבאב לוהט .״כל מה שה •צאת על הנסיעה שלך מישראל וחזרה לא
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 16 | כיודי ר 1ת שחור יעקב אלישיב לבית־ ,ערב אחד, ל באדם בעל ה פער, מוזרה שהמתין ליד ! דירתו, בשיכון עמידר שביד־אליהו. ספר יעקב, בעל תלת־אופנוע :״המבקר, אה 7י פי׳ צא
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 17 | סיפורו שלטיול אחד עם ״אגד״ השמשיד. שהיא חובשת, קנתה בניו־יורק. *די שכני סיפר לי מעט מנסיונו כמדריך, עוד ב מים שכל מסתנן היה פידאי. מסתבר שלא רק הישראלים
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 18 | ספורט ך ! ט רנ :בי סהמפלסטיק בסש קל פשזם לגקני וזעתקת מסמכים :מהירות — בזמן שהנך !וחבה ! :איכות :סודיות מוחלטת!! רות חובבים מעולה! דרכה מקצועית חנם! מצלם,
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 19 | תגליות מערבת ״העולם הזה״ -תבליט אלילה, הכתובת יוספיס כובוס, וענילי זהב אם לא נוצרים — פיניקים או יהודים? במדינה נועד ת חו דו ת שו ב רו ה טי ם משך ארבע שנים
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 20 | הווי אוירה ביתית ך* נתניה, סירבו קייטנים בידואים מה־ ^ ,נגב, שהתאכסנו בבית מלון, לישון על מיטות, הסכימו לבסוף לישון על המזרונים, בתנאי שיהיו מונחים על הרצפה.
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 21 | קולמע סרטים הימי הטוכיס מיצעד צ׳פדין (ח! ,תל־אביב; ארצות־הברית) מחזיר את הצופה אל הימים הטובים ההם — הימים בהם :־.יכו השוטרים את העניים, בהם נוצלו מהגרים
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 22 | ב שלם ברית־המועצ1ת אנ חהשדהקלה בלי ידיים נקוי טוב יותר מ כונו תחד שו ת ו חו מ רי ם י עילי ם מטפ לי ם בבגדיך! בע״מ נקוי יבש טלפון 912251 - קונגו ר שימת סניפינו
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 23 | איר אפיל! מדינה קטנה כמז ישראל יכולה לעזור לקידום ארצות נחשלות ומסגרות (תמצית הרצאתו של בעל המדור בכנס הבינלאומי של ׳המדע לקידום ארצות נחשלות, אם תינתן לו
העולם הזה - גליון 1196 - 24 באוגוסט 1960 - עמוד 24 | שנה מפסד 1196 א׳ אדור תש״ך, ט>ז>;24.8.1 כ תי ד הי 5א ת ?גוצה מבין עשרים המועמדות הפרסיות המתייצבו ת היום לבחירה
חזרה לתחילת העמוד