גליון 1197

העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 2 | העו 5ם רות העורך הראשי: אורי אבניי ראש המערכת: שלום כתו עורך משנה: דוג איתז עורך כיתוב: נמסים נילו כתב ראשי: אלי תבור צייר המערכת: זהי צלם המערכת: דויד אומר
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 3 | בכל הנוגע?״טאביז״ הזה? .בוז ידע שאשכי? יקה, אשכו? ידע ש?בוז יתנגד. הסוף יהיה ש?א נקב? תוספת יוקר, וכז יקהו היט?ים מאיתנו. שם למעלה סרטים אותנו. הב?
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 4 | תצפית במדינה כל הזכויית שרייית העם • מדברים על גביית 100 אלף! לירות נוספות של מסים, כשנההק רו ב ה. אחרי שהאוצר לא הצליח לגבות את כל ההיטלים והמסים האחרונים,
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 5 | טפי רבים מאזרחי ישראל, היתד, זאת ידיעה מד/הימה• הממונה על השגרירות הישראלית בקונגו גורש מוועידת שרי־החוץ האפריקאיים בליאופולדוויל, בירת קונגו, בה נוכח כמשקיף.
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 6 | במדינה לפזז שבה זזגפשית הנושא ככל הברה משכילה ד ע גם אתה על מה מדברים כשבקרתי לאחרונה את ידידתי רותי, הופתעתי ביותר כשהגישה לי, בביתה, ספל אספרסו מהביל וריחני.
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 7 | שלו. כאשר הופיע כהני כעבור שעה קלה, ראה כי המקום תפוס בידי הבוס הקודם. מאז מצפים שני הצדדים להכרעת נציבות המנגנון. בינתיים מוקף המנהל בחומת התעלמות עובדיו
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 8 | הסיפור המלא של המיבצע הספורטאי המוזר דפיסגה שתגיע ארצה ותשמע סרטים כי הצלחנו בשלום, תהלך באצבעות מוצלבות• יורם וצביקה לא התלהבו מהרעיון, על כן הוחלט שהם ישו
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 9 | ביותר שביצעו ישראליים השנה: ההעפלה השגעונית להד הגבוה ביותר באירופה לפנינו הלכה קבוצה אחת ואחרינו עוד שתיים. כולם שוזיציים — כולס אלפיניס־טים. אחרי מנוחה של
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 10 | במריוה שך מעמוד )7 ות נושאת את השם נבטים, ולפי הוד איחוד הקבוצות והקיבוצים ה, עברד. :וץ אלום. ת. ר:,שרה החדשה, שמנתה אז כ־ 60 איש, ה במספר חבריה על מספר חברי
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 11 | זיוה וודו, שהגיעה במיוחד לארץ דממוה זו. הוימה את הכתר הנוצץ ושמה אותו עד ראש הנבחרת ״יהיה זר, שיא עינת־הקיץ!* הבטיחו ר,מ דעות. ההבטחה לא נשארה תלויה על בלמיה.
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 12 | ! * ספר 110 מספר ! 10״ עבר הרחש *!בקהל. מי זר, מספר?10 הקהל עילעל :ליון העולם הזה, ששימש כהוכניה. הוא פש את מם׳ . 10 אך תמונת ד,מ! עמדת ז׳ 10 בעתון לא דמתה
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 13 | היתר, ״ שוב ;וראיס ת מס׳ לחולון, רחב ;טילפן להש־לרות החזרה היום נלי החבר שהיא י: אך דת ב־תחלה נשארה בבוקר נסער. לתל־השומר, ליחידת השיחרור. אותו יום נסתיים
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 14 | תנין הקורות מבוצע על־ידי שיבעת חברי הוועדה. בעוד ששניים פותחים (מימין) את הקלפיות, שמים האחרים (משמאל) את הפתקים בקרטונים הנושאים את מספרי המועמדות. במרכז: עמי
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 15 | את אורי זוהר, שהפסיק את טכס ההכתרה כדי לזכות בעצמו בפרס הגדול — נשיקה של מכתירתי המלכה. זיתה, שבאה ארצה במיוחד לטכס זה, הביאה עמה את כלבה ובובתה, כמלווים.
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 16 | היא עבויה, הוא עובי, רנן קשווה הוויה ב שו שוות למיטה בכבל * אהבה מחזה מזעזע התרחש השבוע לעיני פקידים ובאי בית־משפט השלום בחיפה. על המדרכה עמדה קבוצת אנשים
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 17 | ספרים תרגום פצצה בורנוגדאפית חיי ואהבותי (מאת פראנק האריס, הוצאת כתבי מחברים נודעים) הוא ספר הידוע לכל מוכס אנגלי ואמריקאי. כי משך שני דורות ניסו תיירים
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 18 | במדינה (המטן מעמוד )10 מה לא חתמתי על אחריותי כמנהל עבו־דר* והם בנו פה תישעזז חודשים ללא מנהל עבודה — וזה אסור לסי החוק. אינני מבין כיצד משרד העבודה הרשה את
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 19 | כיד (0:5׳ יוגוסלאביה. רק לאחר מישחק הפועל סתח־תיקווה— לוזאן׳ שנסתיים בתוצאה 3:3לאחר שרייש־דאלים ה. בילו ,1:3השתנתה דעת הציבור לרעת הישראלים. כך, למשל, כתב
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 20 | הווי אם נן.ח הערומים והחיים בידור ׳ף* חוף הכרמל, איבד ארים את בגו־ ^ הים בהיותו במים, התבייש יצאת עירום מהים, אף־על־פי שראה מרחוק שהמשטרה גילתה את בגדיו ועורכת
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים קרחת שחורה ספיר (צפון; תל־אביב; בריטניה) מספר כיצד, בחיפושיו אחרי רוצח, מגלה הסקוט־לנד־יארד מערכת סבוכה של שינאר, בין לבנים לבין כושים, ובין
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 22 | ־*עסור ! י ך ! ט רנ סל כ בי סהמפלס טי ק קלבמשקל. פ שיס לנקי׳ תאע 71ו <0 1 ? 1611 מ סוי ק19 62 1 9 /3 / 2 פקידים : תלמידים ! סטודנטים ! הרשטו עוד היום לקודם
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 23 | דיי כיצד לפשזט את עח־ 1שר חמה־ כמה 1כמה פעמים ולהשאיר את החנחרשלם החמור שאני מדבר עלי /עומד ומצדיע, מלא נאוה על התרומה שתרם, במסירותו הרכה. עכשיו אני מחכה
העולם הזה - גליון 1197 - 30 באוגוסט 1960 - עמוד 24 | *>ם י 6סיליו -4ב
חזרה לתחילת העמוד