גליון 1198

העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 1 | מספר 1198 שנה 23 המחיר 60 אגו ט״ו אלול תש״ף7.9.1960 , שד
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 2 | העורך הרא שי: או רי אבנר י ראש ה מע רכ ת: שלום בהו עורך משנה: רוב אי תן כתב ראשי: אלי תבור רחוב גליקסון , 8תל־אביב, ט לפון ,26785 ת. ד . 156 .מען למבדקים
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 3 | מכחבים איש השנה מתי התכנר הצנזור? ...השוטר מנדל בראוו, איש־המופת שהוכיח כי יש בישראל אידיאליזם שקט ויופי אנושי. כן ירבו! חיים צור, קרית־חיים ...אי! כל ספק שגם
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם אריה שאג מ 7.0/־ ת שב ץ העיגם רו ר 1198 הפעם אנו מגישים לכם תשבץ מחוץ־ לארץ. בני בלזם מליון שבצרפת, הח־ליט גם הוא להצטרף לארגון נוחברי התשבצים. בני
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 5 | ך י* שה מאוד להתודכח עם משפחה שכו־לה על עניין הנוגע לזכר בנה. כי • זכרו של בן, קדוש הוא — ובעניינים של קדושה, עוקה הרגש על ר,הגי, ן. בימים אלה מתארגנת פעולה
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 6 | במדינה וומשך מעמוד )4 עם ה כרז על ייסוד מיפעלים שמעולם ע יצא מהם ובר. אולם נעשו גם פעולות ־תוח של ממש• בולט במיוחד הנמל. בתקציב הממשלתי׳ הוקצה מדי שנה סכום ול
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 7 | את המזימה הסודית של צמות המשטוח, שתקעח במזיד בהת 1כי ע ה שעדותו של מר סהר היתד. לפני כאשר האשמתי איתי. אני תמה כיצד יכולת להגיע למסקנה אחרת!״ המיסמך שעליו
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 8 | תצפית כמדינה כל הזכויות שמורות • צירוף בנימין מינץ לממשלה לא החליש את מעמדו של שר הדתות, יעקב משה טולידאנו. לטר!ת שבתחילה רחתו שמוסות כי ביג׳י מתעתד למסור את
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 9 | ת למנוע ננוח מהתיירים לבקר את חברם? בקרית הציור המבקרים. המתדפקים על פתחי שכניהם. בזעם התחרות יצאו הציירים מבדידותם האלמונית׳ ובמקום לחת ים את שמם באותיות
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 10 | ״הסום משמיץ את זנו חדרי נטוה ד טוענות משפחותיהם, ות נאד ״חולות לוהט ני אחת מאדה שיצאו להילחם ב- ^ הצגת חולות לוהטים על בד־קולנוע ישראלי• פטרה משכה אליה עשרה
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 11 | •>זנאי־נזלהנז• !וזשי, מתוך קשת להקל ,דירבה הופע- נישא את הסבל גבס מחללי ,1953 בת כפרין ת בפלמ״ח לשעבר, יצא שם !גדתית: טיולס של תלמידי בית־הספר ;;ארץ, וגילה לא
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 12 | ןךןךן 1י י| 1 בלאפונסה, שאחד מהם נראה מצד י מין, דולקים על שול חן האוכל ן ןן ך * ך ן בבית הילדים. האוירה המלבבת שבתה את לבו של הארי הנראה כ שהוא קו רן מרוב או
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 13 | ^^858 ימ־36׳־37׳• מאז הרציחות הגדו־קורא על זה בעת נים. גם מידידים ׳יהודיים. יש לי הרבה כאלת. הביקור הזה היא נסיון פיסי חדש בשבילי. אבל אין בו חידוש מבחינת
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 14 | חולות לוהטים של הפלמ״ח באחדים ממיבצעיו הקרביים הנועזים ביותר במלחמת־ד,עצמאות. מיבצע יחיד **1עה שאני מדפדפת בקבצי הזכ- 14/רונות שיצאו על עשרת הבחורות וה תחמיצו
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 15 | זרי בי תנו שירים באנגלית ובעברית, כשכולנו רובצים על הריצפוז, מ שירים אמריקאיים מפ שיים ומבדרים, עבר לשירי ולס ויסמן, ו מ מנו ל שייקספיר, וכן, עד מאוח א תו בחור
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 16 | פרמיירה בלהב ( המשך מעמוד )11 נית מגיחה במהירות מטורפת והארי קופץ הצידה בבהלה. לא היה חסר הרבה. קבוצת חיילים מתאספת. שמעתם? הארי בלאפונטה• כן, כן. אני אומר
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 17 | אזשיס תבן מזופת לאפרים ההסתדרות אשמה בכ ד אזרחי ישראל נקראו השבוע לקנות חבילות שי למען חיילי צד,״ל. חבילת דשי מכילה, נוסף לביסקוויטים וופלים, גם ספרות• הספרים
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 18 | כסד ינו־י הנו. ,הסכים להחזיר את רק לאחר ש.רט ישלם ם וי־הכ1 ז את יה -י הסכום המגיע לו. ״ארבעים הלירות שקיבלת עד עתה מם־ דקות עבור העבודה שעשית בשבילי,״ קבע ירט.
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 19 | ן ישראל באולימפיאדה בושות ותיק מאוד שהשיג האתלט דויד טבק ב־א.לימפיאדת הלסינקי־ בקיצור: גם הוא הרויח את לחמו. ואילו היד קושניר, בן ר,־ ,30 שבר ב־קפיצה־לרוחק שיא
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 20 | . .חפש את האשה חפש את האשה חפש את האשה חפש את האשה חפש את האישה תפש את גבי בראפונסה היא חגמסת ו.ץ לי בלאפונטה ה־א מצד אחד חת־כית, ולעומת זאת גם סימפטית. יש לה
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 21 | ק 1ל(01 ס ר טי ם עצבני לעצבנים הימור חמחר (חן, תל־אביב; ארצות־הברית) הוא הימורו של שודד זקן ופיקח, הרוצה לצאת בדימום וחולם על 50 אלף דולאר בשטרות קטנים,
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 22 | בעצם ז׳וז׳ו, ה מכונ ה א מנון תד מוד, וע מוס מרח 1 ,ה מכונ ה מורה לדראמה, רצו שנפרסם את הכ תוב להלן ב מדור חפש את האשה. הם בטח ח שבו שזה יעזור להם למצוא. אבל כ
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 23 | הטלפו! היורד לחיינו ומושב של צימחתי שאינם יכולים ר־ססל צימדוונים רועים ב א חו אוטובוס של אגד נעצר בחריקה על בביש צפת־עכו וממנו ירד כותב הטורים הללו במכנסי
העולם הזה - גליון 1198 - 7 בספטמבר 1960 - עמוד 24 | *ושוא!111ם.א 11א 111£11 1<..ע )?)11111 או! 1ם א*1
חזרה לתחילת העמוד