גליון 1199

העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 2 | העובס העורך הראשי: אורי אבניי הזה ראש המערכת: שרום כחז עורך משנה: רוב איתן בתבראשי: אלי תבור תזוב גליקסון ,8תל-אביב, טלפון ,26786 ת. ד . 136 .מען לנזברקים
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבים תשכ״א שאו ברכה בשנת תשכ״א. המשיכו להאיר נתיב באפקה, למען פקוח עיני חשוכים! שלום בן־פורדו, ירושלים איש השנה הראו שיש לכם דם: הנברת ם ולידאנו! רפי כץ,
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם ההרגל והטבע התכונה מורגשת ברחבי עולם* בכל ארץ הטוענת לתואר של מדינה נאורה, נערכות הכנות קדחתניות למליאת עצרת האומות המאוחדות העומדת להיפתח ב־ 20
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 5 | ייז ן, הם הצליחו, הבחורים והבחורות ^ שלנו ברומא. בצדק שיבחו אותם עתו־ני ישראל. הם הצליחו יפה כשהצטלמו מתחת לשער של מיסוס. הם הצליחו לעורר הד עמוק בקרב יהודי
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 6 | תצפית במדינה כל הזכויות שמורות • המלחמה בקונגו תענצור לשלב חדש, עם התערבות גורם זר ראשון. בעוד שעד כה פעל רק האו״ם באורת רשמי, צפויה עתה התערבות מאורגנת של
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 7 | מה מסתתר מאחורי התוכנית להקמת מובז להסברה בפיקוחו של טדי קולק? ב מ קו חדשות ־ ת ע מו ל ה ירושלים נרקמת מזימה. אם יינתן לקושרים להוציא ^ * א ת תוכניתם אל הפועל׳
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 8 | במדינה גילויים ו1ל המתנהל חינוך הוועדה הלא־יוצדחית ״הכל היה כשורה, השנה, בקשר לבחינות הבגרות!״ הצהירה בגאווה רבה וזעדת החקירה של משרד החינוך. הוועדה, שהיתר,
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 9 | מאחורי הקרעים של בושת אויה שבאק שד עד בתביעה להחזרת רכוש מששחתי. כאשר וכה כספי במשפט, ידע פרץ כי לפניי עורן־דין גדול. הוא ידע גם שמיכאל כספי הוא פרקליטו האישי
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 10 | בם דינה עבודה כין השיט־ן ימים מספר אחרי שהתקבל לעבודה כנהג במיפעלי החעשיה הצבאית, נקרא זאב קבלין ( )33 להנהלה, להתיעצות דח־פה. הוא רעה קבלין נזכר כיצד נקרא
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 11 | 1יחזקאל סהו -והש.נ. הוזעק רגדות את הזה. בשום אופן איני מוכן שיתערער אימונם — אפילו לרגע אחד — בי סודם שמור היסב אצלי. אם אתה חושב שזה מחייב את העמדתי לדין —
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 12 | העודס הוד דבקו באולפן לטפוח ההן של לאה פלסשר נכנסת צברית, ^ י ן גשים מכוערות ־בעולם. יש ר ק נשים שאינן יודעות כי גם הן מסוגלות להיות יפות ׳.כתב פעם הסוסר
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 13 | ועוקב אחרי סום־נע 1 משהיה לי קודם, אבל אני הולכת הליכה שלווה ואיטית. אני גם לומדת דוגמנות, אבל לא אתאבד אם לא אצליח להיות דוגמנית. אשתמש במה שלמדתי לצרכי
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 14 | אישים אש הממשלה רעול יהיה ׳קרתנות ישראלית טיפוסית גילו עוזריו ל ראש הממשלה. בעוד שעתוני הארץ 1זרו לגלות לאזרחי ישראל היכן מבלים ויד כן גוריץ ורעייתו את חופשתם,
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 15 | !זדשיים ומאז אין שרום ביו עואבה ודיר חש שחנה חקירות המשטרה הכחיש חמאד חזור והב־חש את האשמה המיוחסת לו. הוא נשאר נאמן להכחשתו גם לאחר שרפא העיד בכתב שה! א, חמאה
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 16 | סיפורו שד המסעדן שיצר את ״קליפורניה״ ונדתס עתה לשמור עד מסעדתו ממטוס הקרב -לסיר הבשר אלי את רובהו ודרך את הכלי. הכל כחיף־ | \ 13 *| 1 8 1| ] 0ן ־ !1אייבי נתן
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 17 | אותי לבית־החולים. משם יצאתי רק כעבור שבועיים. כששוחררתי מבית־החולים החל* סתי גם לעזוב את הג׳וב, על אף שכבר הרווחתי 1500 לי״ש. לא רק משום שהסיכון היה גדול מדי.
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 18 | החי איגד 83 יוקד המלחמה ף •8קניה, רשמו סוהרי המקום עלייה תלולה במחירי החצים והקשתות, עם פרוץ סיכסוך מדיני בין שבטי המסאי והווקמבד- זו תורה וזה שכרה פתה ״ תי
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 19 | אפריקה מעלה שוב את שאות עתיוו בארץ ה הלאה? אבל אני אשאר חובב ולא אקבל כסף. אחר הפגישה לקחו אותי לביתו של לוקי, שם נערכה לכבודי קבלת־פנים כזאת שאני לא רוצה לפרט
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 20 | מיבצע הצלה נדיר 1מי 1חד במינו מע 1רר תקהה: אם אפ שר עם צבים, למה לא עם אנשים ישרים? 111 11 111 וי ז —1—111ן₪״וח -ן-ן ד-ן — עובדי הועד להגנת הטבע מבוססים בביצות
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים דידה בפ״רדז פולנית חווח רוצה לישון(גן־רנר״ תל־אביב; פולין) כה מפתיע כגילוי של חרות ההבעה בדמוקראטיה עממית, עד שהעובדה כי זהו סרס מצויין נראית
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 22 | ספרים שירה חיזביות כר מדכאות הקול מכעד לענף (שירים, מאת ש. זמיר, ספרית פועלים 114 ,עמוד) יגרום, ללא ספק, לכל הירחמיאלים הטוענים בזכות שירה חיובית, לצהול, אך
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 23 | משאל עמן ״שונא מתנות יחיה אמר התנ״ף -אולם רק המשתתפים בחידונים זוכרים מימרה זאת. חילופי־מתנות כין ידידים ובני־זוג, או שיגור מתנות לפקידים ממשלתיים, הפכו ביום
העולם הזה - גליון 1199 - 14 בספטמבר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד