גליון 1200

העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 1 | ־ז11י ח 1זזוזן יי
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 2 | תודת המערכת נתונה לקורא נזיטראן ולכל הקוראים האחרים, ששלחו ברכת שנה טובה להעולם הזה. יחי חי! כל הכבוד לחי חסידוב. הוא לא פחד להודות בגלוי כי מסר את החומר על
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 3 | חורבות העריצות ן ״י גי בו ר של ת ש ״ ף לא היה אדם. לא היה לו שם 1 1וכתובת. הוא היה בכל מקום ובשום מקום לא היה. הוו לו יופי וכיעור, רגעים של אצילות ואף רגעי
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 4 | *** לויט פעמים במשך השנה שררה התרגשות אמיתית במדינת־ישראל. שלושה מאורעות — שונים לחלוטין זה מזה — חדרו בעד מעטה השאננות, הקפיצו את תפוצת העתונים, הפכו
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 5 | הוב נסים, מפרסם הנשוא׳! מנחםבגין הנחיל לעצמו מפלה פסיכולוגית ופוליטית מוחצת, אף שזכה בשני ח״כים נוספים. תעמולתו הצעקנית הפחידה את הבוחרים, דחפה אותם לזרועות
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 6 | דים ״בדרך של הגירה או פינוי״ .היידריך הפקיד על מחלקה זו את הפקיד הקטן שהצטיין בזוינה ובפראג — אדולף אייכמן• בסך הכל היגרו בתקופת עידוד־ההגירה 360 אלף יהודים
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 7 | <1ט*ומ 1#מ £ <1* 1־ג* אז וכיום: עם בנו בזמן השואה, בתי? חיס גם בראק לא המציא שיטה זו. הממציא היה קצין גבוה בס.ם״ שאמר :״אצלנו אין חולים. אצלנו יש רק מתים.״ ?
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 8 | ־^רשת אייכמן טיהרה את בן־גוריון וצמרת ד,ש.ב• מן ד,וקשר שתיכננו את רצח קסטנר. לא טוהרו דרגים נמוכים יותר׳ או שדוחות פחות־רשמיות, של מנגנון־החושך. במקרה הטוב
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 9 | נות היהודית. לא היתד, לו כל אפשרות אחרת, אחרי שהחייט להרשיע את קסטנר. כי אי-אפשר היה להרשיע את קסט־נר מבלי להסיק את המסקנה שהצעת אייכמן היתד, כוזבת, והמשא־ומתן
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 10 | שבעה־גגשר איש גאשגז סייגזלו בשנו! גזשי״בו א\ 7הישגיהגו \־בשלגוו\זי\זגו של ישראל גגזנטלגן. המ-נבהרו על־ירי עורכי ״הגננלגז הזיה״ תגך בח־ינת בל נזאנרננות שנת
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 11 | אללה רוצה באיחוד העולם הערבי — בכך משוכנע כל ערבי לאומי. כנגדו מתייצב ג׳ין נורא — הג׳ין של הפיצול, שיצא מבקבוק האימפריאליזם. שנת תש״ך היתה שנה של הפוגה וקפאון
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 12 | ומי ואלד צעיר א מנו ת הופוף וופה־הופה־היי השגעון הלבן כמו כל שנה, שימשה גם תש״ן זירת־מלחמה בין אמני־פנים לבין ארני־חוץ בשטח הבידור. אולם זו הפעם הראשונה חל
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 13 | זראי, ג׳וקי אר[3ין, שמעון לוי. אולם ההצלחה הרבה ביותר בחוץ־לארץ נפלר, בחלקה של ישראלית שלא יצאה כלל מגבולות הארץ. נ ע מי שמר, פזמונאית שגם הצלחתה המקומית היתר.
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 14 | מדע מאיד וייסגאל מדעשימושי בהחלט השנה זרח לפתע כוכבו של איש־המדע של תשי״ז, הממציא הדתי יליד־רוסיה, אלכסנדר זרחין. המצאתו להמתקת מי־הים, שרבים התיחסו אליה עוד
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 15 | רפואה אווי בתו מן הנגב רקונגו רופאי ישראל המשיכו השנה למלא באמונה את תפקידם בבתי־החולים, במרפאות וליד מיטות־חולים. פה ושם ביצבצה הבעיה: מה תעשה ישראל עם
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 16 | שמעון ׳שואדי ספורט גיולה מאגדי השש שר יחיו שושותשר נצחונות התיאטרון הישראלי הצטיין השנה בטרגדיות. לא על הבמה, אלא מאחוריה. הזוג הוותיק ביותר בתיאטרון היהודי
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 17 | חוזה מפתה בקבוצה מקצוענית דרום־אפריקאית. הוא יצא לדרום־אפריקה, אך חזר לאחר שקיבל הבטחות כי יסודר בעבודה. פרשה זו שמה את הדגש על אחת מבעיות־היסוד של הספורט
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 18 | במדינה העם מאהל ה שג עון הצחוב עונת גאות ובטחון ג׳י — 9סטיישן־ואגון — טנדר — לארק — משאית סטודיבקר לשגעון האדום של הולכי־פטרה, ול- שגעון הלבן של מטפסי
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 19 | שבוע התווספה מסורת מיוחדת להווי הארץ. בדומה לרחבעם (״גאנדי״) שפתח בזמנו במסורת העלייה ברגל יה, לכבוד יום הולדתו של בנו, ייסד אביבי מוסד אישי משלו: הילולת יום
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 20 | בשבתו בחדר סגור ושקט, ללא עתונים ללא מנגינה מחרישת־אזניים. אדם, שעם כל רצינותו, מסוגל ליהנות מספר־ילדים כהנסיך הקטן, מהליכה לא מטרה, סתם כך בשדה, יותר מהליכה
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 21 | במרמה משטרה מי בצעפירסומת מטה מחוז תל־אביב הוא העסוק במסות המשטרה. לא רק מפני שהוא חולש על ריכוז האוכלוסיה — והפשעים — הגדול ביותר במדינה, אלא גם מפני שלמפקדו
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 22 | במדינה מדע ה ב שו ר ה שנ תבדתה ״מדען ממכון וייצמן המציא גלולה למניעת הריון,״ זעקה הכותרת המשלה באחד הצהרונים. הבשורה הופרכה עד מהרה. באותו יום ממש, הכחיש
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 23 | ספורט האולימפידה ח ר -מוו תשלהחרפה השבוע הצטמצם הספורט הישראלי בניתוח שלאחר־המוות של חרפת רומא. כאשר חזרו הספורטאים, מסרו איש איש את עדותו. סיפוריהם חשפו תמונה
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 24 | במדינה דרכי אדם עסק חזיר הת שור ה דרד לחג :״המחאת מתנה־ בעג>1פה אמנותית או -תעודת ש> לחסכוו כ״ח צלחה בשנת תשב״ א ״אנו מודיעים לכם כי משיח קימיאט) הוא חבר
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 25 | החי פרקי הווי אלה הנציחו את לבטיו, כשלו־נותיו ונצחונותיו של האיש הקטן בישראל, ב־ 12 חודשי תש״ן: תשרי כ? הגחלים הודפים דים ך* תל־אכיב, נשלח מיכתב לכתובת בר־ ^
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 26 | עולם האבדות עו/ט *י׳ 1וגי *<11 כשהיה בנציון חיות משפיל את בזיו התה מפיו׳ היד. שפמו הרחב והמדובלל מנטף. בתנועה אוטומטית היד. מר חיות מספג את פיו במפית אחרי כל
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 27 | עולם הספרות עולם הספרות ״צ־דוק הדין״? משהו ״אל לקח״ ו״מבורך״ ,מעין חרוז. האין לו לפרוץ בבכי? מר לומין מצא סדין. נטל את הטלפון וחייג אל סימקין. ״האלו, סימקין?
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 28 | ם הספרות עולה הספרות כל פעם שמולו! היתר עוגנת במארסיי, היה איציק השמן וניע בדרכים עקלקלות לטירה. היה פוגש בשוער זקן זוקף כלבים, מקבל מידיו שמונה מאות דולאר
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 29 | עולם הספרות עולם הספרות אפשר. לכן כדאי יותר לעשותו שותף. אחרי כן עלה אל רב־המלחים וביקש ממנו להעבירו ממשמרת הבוקר כי יתכן וידידו יבוא לקבל את פניו בנמל. למחרת
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 30 | וולם הספרות 30/ 0 <31111X1 השמד אתה לקנות מקלט ודיו? לרשותך עומד המבחר העשיר של המקלטים הידועים ״שניידר״ מייצר מספר רב של דגמים, החל במקלטים .שניידר קטנים בעלי
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 31 | הספרות עולם הספרות מאת ירם מג ט מו ד אדון שמולביץ מת מנשיכת סוס (הסוס היה רתום לעגלת נפט׳ וא׳ שמולביץ קצר־הרואי יצא לקנות סח נפט מבלי להרכיב את משקפיו, הושיט
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 32 | עולם ה ספרו ת שנה טובה ומוצלחת ל קו חו תינו לכל ידידינו ומכדינו צינקוגרפיה דינדזונסקי בע׳־מ תל־אביב, רח׳ פרץ ,12 טל 66548 . שערות? שערות בעיות וכל אלה שיש להם
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 33 | .ה ספרו ת עולם ה ספרו ת עולם ה ספרו ת עול ם ה ספרו ת עול ם הספדו סי מו ראמ רי ק אי מאת ארטור מאיתאן (ארתור מאימאן הוא סופר בושי יריד דרום־ אפריקה, שכרה כזמן
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 34 | ולס הספרות עולם הספרות (המשך מהעמוד הקודם) ״אנא, אל תפחיד את הנערים, חרט,״ אמר הרב־טוראי בקול רך. הנאם פרץ בצחוק מאולץ .״סוג זה של דיבורים אינו מטיל עלי פחד,
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 35 | (המ שך איש השגה 000 מעמוד )9 למנוע את הפשעים• בכל זאת מגיע פשעם של מנהיגי המערב לממדים מהרידים. מנהיגי וזאשינגטון ולונדון ידעו כי דש יכולים להציל מאות אלפים
העולם הזה - גליון 1200 - 21 בספטמבר 1960 - עמוד 36 | תשבץ ענק הונז&ס הזר מימין לשמאל: )Iחיל בצבא אשמדי; )4מיכל עשוי ארג; )6ציון המועד האחרון לענין מסוים; )9ששה סדרי משנה; )IIמכסה לבית; )14 מה שקיים; )16 מרה
חזרה לתחילת העמוד