גליון 1201

העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 2 | הווו 0 5הו ה ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתן כתב ראשי: אלי תבור עורך כיתוב: טיוסים נילו צייר המערכת: צלמי המערכת: וטי יזוטובאגור, רוידאוטר רחוב
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 3 | זיוה מיטיבה ה׳תה הצדקה להשתתפות שחייני באלט- הטיס בטכס הטוצלח של בחירת מלכת־הטים (העולם הזה .)1197 איני מכיר את הגברת ויוה רודז, אד לפי מה שקראתי, היא לא
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 4 | בעולם האר פג ר פוריט ^ 7 7 6 1 תשבץ 0510:1הור 1201 טוראי יצחק דנון הוא בן תשע־טשרה שצי, אבל יש לו וותק די רציני בחי־ור תשבצים. דנון התחיל את הקאריירה הספרותית
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 5 | דם הנקרא רדיד על־ידי שר־הבט־ \ 4חון, והוא משתמט ממילוי חובתו — קוראים לו עריק. שר־הבטחון דואג לכך שאיש כזד, יבוא על עונשו. כאשר נעשה המעשה בשעת־חירום, עת תלוי
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 6 | במדינה העם וי יתגלגל • :יל האזרח הרגיל, היתד. הידיעה רק :דויד בן־גוריון מינה ועדת־חקירה כדוק אם ההאשמות נגד פנחס לבון, שש שנים, היו נכונות או בדויות. ח, שלא
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 7 | א׳ 3ה ה נ1 חיו ם 7 שש שנים אתו׳ משנסם, חוזוים נאשמי המחתות הציונית בקאהיו לחדשות סוכניו של \יון דד־לינג כל הארבעה סיימו את הקורם בישראל, חזרו למצרים באותה דרך
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 8 | תוקדים באמריקה, בבריטניה ובברית המועצות תערים שוב את השאלה/ : הא היטלו־ ח?־ את דעתו כי ניתנה לו לפני כן זריקה של סם מרדים. היטלר צעד בשקט לאורך המעבר׳ כשהוא
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 9 | 1ך: כפי שצולמה על-יזי צלמו הפרטי של היטלר. \ 11 | 8ו למרות שבמשך 13 שנה היווה אווה בראו! ידועה בירידתו של היטלר, נשאה לאשה יום לפני התאבדותו. התמונה האחרונה
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 10 | תצפית כמדינה כל הזכויות שמורות • תורכיה תציע את תיווכה, לפתרון סיכסון ישראל-ערב. (המשך מעמוד )6 שום גיבוי׳ פנה באופן פומבי אל בן־גוריון בבקשת־תחנונים לחזור מיד
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 11 | תש״ח. דיין, שמילא בתש״ח תפקיד צדדי, הועמד במרכז, עם משה כרמל ויגאל אלון. ׳בשביל איש כמו בר, המומחה העליון של צה״ל להיסטוריה של המלחמה ובעל ותק חסר־מתחרים בהלכה
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 12 | חם, ליד דוכנו של המיואש ברחוב פיננ!קר בתל־אביב, טועמת ג׳ורג׳ט הרעבה מסיורה הממושך ברחובותיה של תל־אביב .״חשבתי שזה יותר אמרה היא למתקתלים ,״כי כל אחד שאל אותי
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 13 | :לב תדאביב, שנה משותפת מצאה ג׳ורג׳ט עם צבי שפר, נהג משרד־הדואר, שאספה כטרמפיסטית ליד גשר הירקון. שפר, שעלה לפני 12 שנה מהונגריה, שוחח עם ג׳ורג׳ט בהונגרית, שמח
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 14 | אמנות של ארגון מסעי פרסומת לתערוכותיו, מסר פרחי צד זה של האמנות לאותו ז׳אן פייאר פאסקאל, כתב ישראלי של לה פריזיאן הצרפתי ומשתתף קבוע בל׳אינפורמסיון הישראלי.
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 15 | של דליה לביא, בעוד שהסקסט שלה נשמע מסי יהודית קורן. אליעזר סיני מדבר במקום אורי זוהר וטוביה גרינבוים במקום נתן נוגן — דבר הפוגם מאוד במשחקו בסרט, כשהמילים
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 16 | הוא סיכן את עתידו, פרנסתו וחרוש -כדי לח איש !תעודת השיחרור, שניתנו־ ,לרב־ ^ טו ר אי חסידוף, עם סיימו את שירותו בצד,״ל, נכתב :״מזדהה כליל עם עבודתו ומתמסר לה
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 17 | קנוניה נגד המדינה האור לא יכול היה• כי אז היה בן שבע בלבד. שניים מבני־דודיו ישבו בלטרון• בשל שייכותם לאצ״ל. הוא למד בבבית־הספר תחכמוני עד כתה ד׳ .יותר מזה לא
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 18 | ספן רט אולימפיאדה הנדוד ל שי תו ק הידיעות הראשונות שהגיעו השבוע מרומא, מאולימפיאדת המשותקים, על השניה של משלחת ישראל, שזכתה במקום השני במשחה גברות למרחק 25
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 19 | עגולו ת שטוחות נורית ואלדד עם כנה ובעילה בכיתם שנה טובה מטוסי מי שהתפרסמה בזכות נשואי הפספורט הרועשים שלה. הגלויה לא היתר• אלא תמונתה של נורית בחברת בעלה מייק
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 20 | לפחות. אם אינוי בעל השכלה כזאת לפחות, אז מה, זו אשמתי? עליה: היא חיילת בחיל־האוויר, בת *,19 בהירת שיער ועיניים, ובוגרת סמינר. אז עכשיו אתה מבין מדוע. תאמינו
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 21 | מ*דד ע1י ף ב ע ריכ ת ליל* גליל* מוזמנים משתתפים. אחד הקרואים מבין המשתתפים במשלוח חומר, המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר ל׳י שיוענק מדי שבוע. הזוכה בפרס
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 22 | ספרים מק 1ד אספר סו ב אוני ב ר סי ט ה קורות טרימסטר 8הד (מאת ב. ז. יפת, הוצאת ספיח) יכול היד, להיות אוטו־ביוגראפיה, לולא העלים המחבר את החודיה הידדדה שלו
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 23 | סרטני החול אינם מבינים את התשלי ך ובשר־אדם מוגש על צלחת של נייר מתה שנה, ת חי ה שנה ! עמדתי ליד השנה הגוססת. ראיתי את ראשה מוטה לצד, ופיר, ממלמל ״סוב למות בעד
העולם הזה - גליון 1201 - 28 בספטמבר 1960 - עמוד 24 | משפר 1.201 ז׳ תשרי־ תשכ״א28.9.1960 , שמות חושות משו־וות את לא אישר גידסת ה91
חזרה לתחילת העמוד