גליון 1202

העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 1 | מספד 1202 שנה 24 י״ג תשרי תשכ״א4.10.1960 , איו ה רא שי י פדו המחיר 60 אגורה
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי *בנדי ה עו & סהוה ראש המערכת: שלום כהן עורך משנה: רוב איתן עורך כיתוב: נמסים נילז כתב ראשי: אלי תבור צייר המערכת: צלמי המערכת: וסי יעקוב
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 3 | כדאי לתת את הדעת: שפא המילה העברית קלה מרמזת על הטילה היוונית ״קלפטוס״ — בלומר ננסי שהרי תורו איתי בי המאניה לקלפים היא צער ראשוז לקראת קלפטומאניה. ד״ר יונתן
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 4 | שנהדה רוקם עם במדינה העם נציג ה ע האבקה ללא סודה טובה במיוחד לידיים ורחיתולים בעיות שערות? וכל אלה שיש להם בעיות שערות נאצים *!£010 * 1. 5013001 . בו ד מ אן
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 5 | פרשת לבון־ מאיימת על עתיד נערי ביגיי * • ל שולחן המישחקים של הפוליטיקה הישראלית התגלגל השבוע ראש־ראשו של שמעון פרס. מצד אחד של השולחן ישב דויד בן־גוריון. מולו
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 6 | מיסמכים מזוייפים אלה, בתוספת עדות כוזבת, מסר בפני ועדת השניים, שהיתר, מורכבת מן השופט יצחק אולשן ומרב־אלוף דורי, ואשר חקרה את אחריותו של פינחס לבון למעשה
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 7 | במדינה (המשך מעמוד )4 לבון במיבצוו הפוליטי: עם ותיקי מפא״י מפלגתית בינו לבין ראש הממשלה, כי אם בקביעת עובדות מדיניות ברורות והסקת מסקנות ממלכתיות מעובדות אלה.
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 8 | במדינה ת קי ע ה. ש ב רי ם, ותרועה ״אלכסנדר איצקוביץ לא יתקע בשופר, לאחר שהמרה את פי הרבנות!״ פסק הרב החרדתי הישיש, יוסף כהן. שעה שהגיעה עת תקיעת שופר
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 9 | דרה סודי של המשטרה מגרה לא! נערם ישרה שוחמכו וסרה הוב ך* יכן יוסדה שוחמבר 1איה הילד ) 1בן השמונה, שסבו לקח אותו מהוריו ומסרב להחזירו? לפני שלוש שנים מסרה איטה
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 10 | ת צ פי ת כל הזכויות שמורות • יועציו של דויד בן־גוריון מעיינים כאפשרות שראש הממשלה יפנה אישית לאומה, מעל גלי הראדיו, נדי להסביר את עמדתו בפרשת לבון. במקרה זה
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 11 | דליה לביא גונ ב זרח ך יסאן מרופז חתפה בריג׳יט בארדו ^ א ת ורידי ידה ובלעה גלולות רעל. עתד ני צרפת ומליוני מעריציה של חתולת־המץ הצרפתיה נאחזו התרגשות. אולם
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 12 | 400 . 2ה מל קו ת וצרפת) הירו שימה א הו ב תי וצרפת-י א פו) ^ 1 1י !~ 1ז! 1וווו 1^ 111111^ 1ו ^ו וי1זזזד^8ז ז^^־1דז.־דדי<^/ו ׳״ ז ייליוני מטרים של צלולויד רצו הן
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 13 | הנו עזי ם (אדצות־הברית) .4גורלו של אדם (ברית־המועצות) וןדו ׳ ו 1ו > ו ר ־ ־ ז 1זוו !ן) 1ן ו פ הרחבים את מקומן של הסיפרות, התי־מרון והמוסיקה גם יחד. זהו גם
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 14 | סרטי השוחן ^ אמנות קריאת־אזעקה מזעזעת נגד הסכנה הצפויה (המשך מעמוד )13 הבנה אנושית, ניצל עד למאכסימום את כוח לאנושות במלחמה אטומית. היה זה תיאור השפעתו של
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 15 | החי אנשים פרסומת מסחרית *״*גיבעת?}ליה, הוזעקה המשטרה על- * * ידי שני ילדים נבעתים, שגילו גולגולת תלויה בחבל על עמוד חשמל. החו קהוא החוק ן־ייכאדיאלן, יוגוסלביה,
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 16 | יפווו של חכא המשלחת הישראלית 1ביאלאוויל, בירת ד,קונגו הצרפתית, הגענו בלי כל קושי. אבל איך שיכים משם לליאופולהזיל, בירת קונגו? בורה סדירה לא היתר .,הועילו לנו
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 17 | יותר• טסנו לסטאנליוזיל — 1500 קילומטרים מעל לג׳ונגל. סטאנליוזיל היא בירת מחוז אורייאנטלה — המחוז העני ביותר בקונגו ומיבצרו של לומומבה. כי כאן גר המנהיג.
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 18 | ערב צאתה של נבחרת הכדורגל הישראלית לסיאול מתעודדת סערה סביב *• פו!,ימלכלות, מקושטות בעצמות, התנוססו על המיכתב שהגיע השבוע אל מלון ואלידור בהרצליה. המיכתב היה
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 19 | של פלשל לסגל. הוא אף איים כי ההתאחדות תעניש את פלשל על אי־הופעתו. מאמנו של פלשל, יוסף מרימוביץ׳ ,לחץ עליו שיופיע לאימוני הניבחרת. לפני האימונים הוזמן פלשל
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 20 | מו טקה אנ ב ל חו מ רי ם או רגנ אחדב שנ ה איפה הקאמאבאר. לא אמרתי לו, אז הוא שאל איפה הנפט. כשר,צבעתי על פח הנפט, הוציא משם את הקאמאבאר וכשראה שאין יותר שום דבר
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 21 | פני ה קונ גו (הנזשן מעמוד )17 העיקריים. כך שרוב החולים שלנו יחלו מחדש בעתיד הקרוב. הטיפול הדרוש הוא הרבה יותר יסודי וממושך — והצורך בטיפול זה משווע. בשטח
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 22 | חץ ם ספרים לפני 15 חודש גרמה פציעת עקיבא אל־קריו למרד ואדי סאליב סמל של מוד-על עגלת1כים * וכרים אות* ז דמו הפך סמל של התן קוממות עדתית גדולה, המרד האזרחי
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 23 | חמטזיר היה היה איש ושמו פרם והיתה גם סכרה, סכרת כרם שלולא הוא היה מעורכ כפרשה לא היה מתחולל כל ההרס. אלי צור, ט עו ת -- לעולם צודק ת לבון סוקל מהממשלה. (הארץ)
העולם הזה - גליון 1202 - 4 באוקטובר 1960 - עמוד 24 | י״ג תשרי תשכ״א4.10.1960 , מספר
חזרה לתחילת העמוד