גליון 1203

העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 1 | 1201)1(1101X0110006 0 0 0 0 1 1 .8 0 1א * 0 2X011 010 £ 10100 1X0 2X101 ?א 11014*1, 09 01*11־׳ 0961א5, 14181.), 14*
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 2 | הדתיים דורשים לבנות בית מקדש חדש. אף־על-פי שהרמב״ם כבר דיבר על ביטול הקרבנות, מי יודע מה הבעיה שהיתר! התעוררת ...איזה מזל ששאלתיאל היה מפקד ירושלים! יחיאל
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 3 | בינ׳י החוץ ופינחס תדרות ונעריו שלטו על מדיניות־ועל מערכת־הכיטחון - לבון שלט על מנגנון ההסועל כלכלת הארץ. מאת שדו הן ךשנורגע בכל קרב, בו נותן המפקד לחייליו את
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם איפה ה היו ס י באחד השבועות החמורים ביותר בתולדותיו; של המדינה, מצא העם את עצמו במצב מוזר. הנהגתו הרשמית כמעט ולא היתד, קיימת. מתוך שרי הממשלה,
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 5 | לסתר קל ס תר קלסתר קלם זהו האיש -שימעון פרס: עזות, מתגנדר בנוצות אינטלקטואליות. הם זוכרים עדיין את היום בו יצא הרועה שימי ערן למירעה, עם עדר הפרות של המשק.
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 6 | ועוד מ״פנ ח ס דבון: ׳לא ראה לאחר שהצעותיו שינויים במיבנה מערכת הביטחון לא גת־ !בלו על דעת הממשלה.״ אין לי צל של זפק כי ראש־הממשלה דאז הודיע לכנסת ;ודעת אמת.
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 7 | איומים, השמצות אישיות, האשמות פוליטיות 1מיג אולסימסוס לבון מתפקידו.״ למחרת הכחיש זאת יונה כסה, שהיה אז מזכיר מפא״י. הוסיף כתב ידיעות אחרונות, אלקנה גלי, הידוע
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 8 | במדינה יחסי־חזץ קל משקל — קטן מידות רדיו של ממש 6טרנזיסטורים קליטה מעולה — מבחר גוונים רדיו ^ מלו ; להשיג אצל ת ל־אביב ב רי ת־ ה שינ א ה אחד העתונים
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 9 | פוקרים אייכמן, נשארה השבוע השארה: יגן על א״כגן? נגד אייכמן. הוא עלה למכונית. ״ובמקום־הסתר בו הוחזק, הועמדה בפני אדולף אייכמן הברירה: להיות מוצא להורג בו במקום
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 10 | עורו ״העולם הזה־ מדווח מפירנצה על מה שהתחולל בוועידה הים־תיכונית ך* עם היו החרור! /השוויון והאחווה קשורים יחד. מאז נתפרדה החבילה. החרות נדדה אל המערב. שם שינתה
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 11 | עם דויד בן־גלריון על הוצאת כתבי שפינתה, אומנם אינו מזדהה עם הקו הממשלתי ברוב הבעיות, אך הממשלה היתר, בטוחה כי יימנע מלבטא השקפות בשטחים בהם הוא חולק על הקו
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 12 | שבעה ימים אחר• פגישתם -התחתנו וחתונת הנ1ק ני לומדת לנהוג אצל אבי סמו־אל, \ 1האדם המשמש, בשעות הפנאי שלו, כאומנת לילדי השגריר האמריקאי. הוא גם סטודנט לכלכלה וגם
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 13 | והכנות ין כמה שהתעלפה על נישואי זה ביתר ק־לכמה דקות ולהירשם כרבנות ול־ _ לה, מבחינה נפשית. כיוון שה־נאלץ להתיצב באוניברסיטת קורנל תוך עשרה ימים מן היום הגורלי
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 14 | שטוחות ב א ריז ה כ פז ל ה58 34 אגז רו ת (המשך מעמוד )8. לעשות מה שאתה רוצה,״ הודיע לו מפקדו. ״אתה חופשי. אתה מפוטר!״ ברקוביץ החופשי החליט לנצל עד תומה את רשותו
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 15 | !,וביץ מבאר־שבע, שעלה ארצה לפני שנר״ החזיק בית־מלאכה לתיקון אופניים משה וצליק היו ידידים. צליק ביקר את משר, בביתו, לעתים מספר פעמים בשבוע. הוא לא התעניין
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 16 | אמנות התיאטרון ה ישוא במה ;סמבטיון ממ שיך לגעו ש׳ דרכם המשותפת של השחקן בן־זאב וזאב לינסקי נפרדה עם חיסולו של תיאטרון זבטיון. נושים ובעלי־חוב רבים רצים עדיין
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 17 | ח מיוחד ־• דו״ה מיוחד -דו״ח מיוחד • גוסס! כמוה כאפס. אם התיאטרון הקאמרי מקבל הקצבה ממשלתית בסך 20 אלף לירות לשנה׳ מתוך תקציב של 800 אלף לירות, והבימה, שזכתה
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 18 | קולנוע סרטים ה״די שע מא מעמ מו א ב סיפורה של רות (תל־אביב; תל־אביב; ארצות־הברית) עושה לתנ״ן־ את מה שעשה אותר עד, ששמו נאסר לפירסום, למסמכים שהגיש לוועדת השניים
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 19 | רגעיה האהרונים של זיווה שפיר בדירתה הרומאית: מקבלת אורה, מזמינה טלפונית מקום במטוס בישראל: הצעה מעליבה; ברומא: לא כדאי ה שגריר מעלהחרם צלליה של פרשת לבון החלו
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 20 | חסטויר מעשה כאחד שמו לפון, שסולק בקנוניה משלטון. כשהעסק נשפה - עבריין פיו פתח בלעדיו -לא תוקן העוון. יורם ברנשטיין, תל־אביב בעריכת לילי גלילי תזכיר -- מפ״ם לא
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 21 | בשלם צרפ ת צייד המסש פו ת ישראלי, שנתנסה במאבק הישוב נגד המנדאט הבריטי, היה חש בבית: באולם בית־הדין הצבאי שבבית־הכלא שרש־מידי ניצבו צעירים תוססים וערבים לבושים
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 22 | שהגבר הממוצע רואה יותר טוב בעיניו מאשר במוחו. יותר טוב לחיות אס תרצו -גם חתיכות אומרים שתקופת ההתבגרות היא תקיפה שילדים מתחילים לפקפק בתשובות — ובעיקר בעצמם
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 23 | ס1ף סוף הנציחו את מצדה על הים וכל בעל מטעז(בתפחרת) *כול לשלה ז בלי דאגה ״מצדה״ עוגנת ליד שובר הגלים בנמל חיפה קוקטייל על מצדה קיבלתי הזמנה למסיבת־קוקטייל על
העולם הזה - גליון 1203 - 11 באוקטובר 1960 - עמוד 24 | מספר 1203 שנה 24 כ׳ תשרי תשכ״א11.10.1960 , הסחיר 60 אנורה סיפורה שד צעירה ישראלית שחתונתה
חזרה לתחילת העמוד