גליון 1204

העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אוריאבנרי ראש המערכת: שלום כהן עורך משנה: רוב איתן כתב ראשי: אלי תבור רחוב נליקסון ,8תל־אביב, נולפון ,26785 ת. ד .136 .מען למבדקים :״עולמפרס״.
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 3 | מבזרים כי דעת הקהל כניד, וכי חבריד למפלנד. מתרעמים עליד. א? תאמין להם. אנחנו איתר, מר?בוי. דויד כהן, פתח־תקווה אם נם פרשה זאת תושתק, אם נם אחרי גיבויים נוראים
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 4 | שנה דה במדינה העם טי סהבחזרה בעוד שפרשת לבון העסיקה כל לב בישראל, ספגה המדיניות הישראלית השבוע כמה מהלומות חמורות. המכנה המשותף: נסיגה אמית אך עקבית של ישראל
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 5 | ן* שיושב אדם בפאריס וקורא כי מזה חודש ימים עסוקה ישראל כולה בפרשת לבון, הוא נתקף חלחלה. בי חודש זה, לא חודש רגיל היה כדברי ימי האנושות. מעטים החודשים בהם אירעו
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 6 | העווית הסודיות -המאבק הסמוי -המזימות שמאחורי הקלעים ריין ושדת נכנסים למערכה ן* רשת לפון, המאבק על דמותה של המדינה ועל עתיוד, של מפא״י, הגיעה בשבועה הרביעי לשיא
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 7 | דיין שלבון ניהל מדיניות בטחון לא נכונה כלפי האויב, דהיינו מדינית שלא מצאה חן בעיני הרמטכ״ל של אז — הוא משה דיין. לבון אף היד, אשם, לדעת דיין, בכך שעירער את
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 8 | הפרשה מסעירה את הארץ כולה-או פוט למתי מספר יודעי־סוד איו איש יודע ** רדפי ריים השבוע שאלו נתבי ״העולם הזה״ את האזרחים ( ,)30 פועל 0בניין, תל־אביב: עכשיו נודע
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 9 | מהו ״עניו הביש״ ומה ״הנושה הבטחונית המסוימת׳ עריהם מרובו השכם והערב ברתב׳ הארץ: מחאתה יורע ומת דעתו שרו ער- ^ סתר זילכרליבט ך• ויד ליפשיץ 28 מון ציא־לאור,
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )4 ניתו של טרכטנגוט, לעומת זאת, וזיתה צנועה מאוד• מאכסימום הוצאות ביצועה עשוי היה לעלות ב־ 100 אלף לירות בלבד. כך נמשך המצב זמן־מה. אך קשה
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 11 | שיפסוק בדיוק מהן זכויותיו של האזרח ושל קצין המשטרה בהופיעם בבית־המשנט. ואם זכאי כל קצין משטרה לעצור כל אזרח על סמך דיברתו בלבד• דרכי חיים דרס• ש כנווו דירה
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 12 | רבים באו לבית הכנסת הגדול ישורון, בירושלים, כדי לחלוק את הכבוד האחרון לשר הדתות המנוח. בשורה הראשונה נראים דירים ויריבים יריבו המושבע של טולידאנו, הרב הראשי
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 13 | חרונה תות׳ רביו מותו משבץ־לב במיטתו האלמנה לבושה בשחור, כשכובע וצעיף שחורים לראשה, עומדת ליד הקבר הפתוח של בעלה, הרב יעקב משה טולידאנו, לו נישאה לפני חמישה
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 14 | תאמו ראשון בסידרוז: נאויס ביו חנינה צבאית פאשיסטית ובין מרד אנשי־הווח עטי נגד מקלעים מאת אוד אבנדי * • ה היה קורה בישראל אילו התפרסם בשיא מיבצע־סיני כרוז, חתום
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 15 | תנועה חשובה מאוד מתפתחת בצרפת. דעת הציבור הצרפתית והבינלאומית חייכת לקבל על כף אינפורמציה טובה יותר, נוכח המיפנה החדש כמלחמת אלג׳יריה -מיפנה החייב להמריץ אותנו
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 16 | ספורט נסטור ויקטוד הניא את הנוער תל־אביב בנעם השניה לאלינות ישראל בכדוו־מיס ף • של,ט וכצינעה, רחוק מזרקורי ד־ ^ פי ר סו מ ת ומהמולת האוהדים המושבעים של אוהדי
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 17 | שמחת ת1רה של הרב 11ת בתחנת דלק של פז !1צחק שפילאר מעז בקלרעט בכולל 1רשא שמחת תורה בירושלים אפילו אם ירצה, לא יצא לו לעם היושב בציון לשבת בבטלה ובאפס מעשה. רק
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 18 | 8טו לי ד אנוו (המשך מעמוד )13 השר ואשתו חיכו ליום בו יכנסו לדירת השרד, המגיעה לטולידאנו בזכות מעמדו כחבר הממשלה. הדירה שנועדה לשמש אותם: דירתו של זלמן ארן,
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 19 | ליקה נרות שבת. היין היה מזוג בכוסו של הרב׳ מוכן לקידוש. הרב קידש, סעד את סעודת השבת ואחר טיול קצר בדירה עלה על מיטתו. כעבור חצי שעה ביקשה אשתו מפקיד הקבלה של
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 20 | •)2) 031.1.אש ׳X210. 01145.2א)02 215.5 .034.3 0 ׳( 301ט 0X3110 0 5 0 0111 0110 00.31׳031.1. 003424 0011*0 !ססאס 034434! 034434 ט (x0 4 ! 0אש ) 310 115 2241)2ט
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 21 | ויטוריו דה־סיקה ב״גנרל דה לה רוכרה״ מבתייהבושת לגרדום הגיבורים קן לנ 1ע סרטים אהבתבמשקפי׳ כהים פנינים ואפר (פאר; תל־אביב; פולי!), היא פנינה קולנועית. קודם כל
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 22 | מולה! בכלל לא איכפת לי שאץ לך, ואל תקדיר, השמש עוד תזרח. חיה חברתית דיא לא דוכר, ל־ב.ב. ולא לחסיד, ינקלביץ. ( )1204/8עסוקה כרגע בהכנות נפשיות לבחינות הבגרות
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 23 | אשה נוגוח נבעלה, אשף־הלילה, זוג ]מלם מפני המשטרה, בדיחות ודגעות סיפ 1רי מתיות שסטו! ישראלי • * ת ה הרי שחקן,״ פתח ידידי ה־ נהג ,״אני אומר לך שהתיאטרון מתגלגל
העולם הזה - גליון 1204 - 19 באוקטובר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד