גליון 1205

העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 1 | המחיר 60 אג! וידוע הוא ותורים את ח״ח ברן1 דאו שומן
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 2 | 04/ ׳ 0 מגי ששי סד 31.10.50 כל ה קונ ה מ קל ט רדיו פ>ל 1 171דגם ועדזור. פרעצס) .יקבל גחור שי רמקול בתיבה נאה וינדזור 8 .מנורות ו 4שנה צועד ברא ש מיוצר בארצות
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 3 | מכתבים התנצלות רשמית _ אני !טבק׳* בזה באופו רשם׳ את סליחת ׳•ם ערכת ער המחשבות שחשבתי לפני שיו־שה חודשים, עם קריאת ם אטרו של סר אורי אבנרי ״חזית חדשה״ (העולם
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 4 | במרינה העם הפצצה באה! כ ת מי ש מן, זפת,ו־זי לין כתמי מאכלים> 1±מ ני ם מכל ג ד בהיותה שקועה עד מעל לראשה בפרשת לבון, לא שמה ישראל לב לידיעה שעוררה חרדה בלב כל
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 5 | ך 1ב ץ נגד הצבא:״ הכריז השקרון האנגלי, ג׳רוסלס פוסט. ״הצבא התנגד להמשך כהונתו של לבון כשר־הבטחון!״ מכריזים דובריו של פרס. ״צריכים להגן על הצבא מפני עלילות
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 6 | הפצצה של דו״ח ועדת כהן -הסיבה שבגללה ביג״ סירב להראותו רוצי לטשטש? התרחבות מסוכנת זו של מעגל ההאשמות שגרפה לתוכה את דויד בן־גוריון עצמו, מסבירה תופעה מוזרה.
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 7 | ברגר באדר וכן־אליעזר כר־יהודה הבו׳ ועדת החוץ והבטחון ־ האמנם אין־הם מספיק מהימני 0לביווו הפושה? הפרשה, ושאינו מוכן להסתפק בשום פשרה׳ היה המצב בדיוק הפוך: אויבי
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 8 | במדינה חקלאות תו ש ד תינו ק ׳אדם אחד במדינה היתד, סיבה אישית זלט לשמוח על הרעש הגדול של פרשתו׳ אף כי הוא עצמו מעורב בה. האיש: ה דיין. לולא ריתקה הפרשה את כל
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 9 | ד ר״ חמיוחד * מיוחד • ד ו ״ח ד ו ״ח רצח * ״הכנסות העובדים הטכניים מן התיאטרון הן כמעט פי שניים מהכנסות השחקנים.״ כלומר: התיאטרון מוציא פי שניים על החזקת עובדים
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 10 | מאמר שני בסידדה: האם יעלו הצנחנים מאלגייריה על ארמון הנשיא בפאריס ***דרוו; סן־מישל הן רחוב הנוער ^ ה בינ ל או מי. כאן, בטווח יריקה משורות סן־ג׳רמיין־דה־פרה,
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 11 | ״אלגייויה ־ המבחן־ היתה ה מ תו ת מעל לתמונה זו של מפגינים ימניים באלג׳יד מלאכותי, בחששן שאחרי נפילתה תפרוץ ביניהן מלחמה על הירושה. מצבו של דה־גול דומה לזה של
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 12 | ממשק־ספו אל תפקיד הכוכבת בסר! הן עיניה של נינט דינר, כפי שהיא מופיעה בסרט הישראלי הם היו עשרה. העיניים הגדולות, בעלות הצבע ה העיניים חום הכהה, הן אחת ממעלותיה
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 13 | 1החדש ״הם היו עשוה׳ נחשונים בכו. ההצגה זכתה להצלחה כזו שנינט ובן־זוגר. ערכו סיבוב הופעות בתריסר משקים ומושבים — על חשבון השבתות שלהם. את ניסו בעלה היתד, מגייסת
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 14 | תצפית במדינה כל הזכויות שמורות • השבועות הקרובים יעמדו בסימן מסע חהתנקמות של דויד כן־גוריץ. גם אם יושג הסכם של פשרה, לא יניח ביג״ ללבון ואנשיו ליהנות מפרי
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 15 | עבודה בעתונים גדולים בארצות־הברית. יחד קבעו השניים מה יהיה אופיו של העתון: ״נגיש לא רק בשר ותפוחי־אדמה. נגיש גם את התבלינים שיעזרו לקוראינו לאכול את המנה
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 16 | קנ העתהות הנ ה ממח>ר> הפר סו ם לגל>דת ה סנ ד בי עהחדשה 10 אג׳ סנדבי ץעם ופל 13 אג׳ סנדבי ץעם בי ס קוי ס ^ תו צרת סילכנה מאנגנו(ימין) בג׳ובנקה לנשים — גילוח,
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 17 | כיצד נכנס שד בסנדק בשעת ברית מילה 1נזהז התפקיד המתאים לתוכי עברי מלומד הצבר כמו שאנחנו מכירים אותו הוא צהוב או אדום, אבל יש גם צבר אחד ירוק מפני שהוא קטן ונולד
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 18 | ספ 1רט כדורגל ניבוי מ הנ בחרת?־ ״אז מה עשה מאנדיז! גם אנחנו זכינו במקום השני באליפות אסיה לפני ארבע שנים, בלי ואלידור, בלי מאנדי ובלי רעש,״ אמר השבוע אחד
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 19 | החי אנשים יום שהוד? ך* י רו ש לי ם, בעת הנפת דגל־האו״ם על לבניין העיריה, לרגל יום האומות המאוחדות, חקרו מספר תושבים אם ממשלת ישראל הסכימה עתה לתוכניות בינאום
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 20 | נ 5״£ 0י< 8 3 3״/ ב ע ריכ ת לילי גלילי הנפשות : כושי קטן אשכול ענבים עגבניה מונימייקר פנטומימה: משרת הבמאי: במאי א׳ במאי ב׳ האור באולם כבה ונל הזרקורים מאירים
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 21 | אמנות זימרה נ שי קו תבתור לפני הדר־ההלבשה בהיכל התרבות ה־תל־אביבי הסתדר תור ארוך. שניים־שניים נכנסו האנשים לחדר׳ חיבקו את הזמרת השחרחורת׳ נישקוה על לחייה ועל
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 22 | בשלם האר החש בו ן ה קו־באיצטדיוך הענק על שם לנין עמד ניקיסה כרושצ׳וב, שידר להמוני ברית־־,מועצות סקירה על מה שנראה לו כמסע־ניצחונותיו באו״ם. עתוני המערב הוסיפו
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 23 | הרפתקת ׳שוארית שהשתרשה במושבה העיראקית בלונדון ך דיפלדמאטים והשליחים המיוחדים | 1של הרפובליקה העיראקית, שעברו בחודשים האחרונים דרך לונדון, היו מרגישים את עצמם
העולם הזה - גליון 1205 - 26 באוקטובר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד