גליון 1206

העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 1 | משפר 1206 שנה 24 י״ב חשדן תשכ״א2.11.1960 , המחיר 60 אגו שיחות• פרחאת עכאס, ראש הממשלה הזמנית של הרפובליקה האלג׳ירית, ששליחיה קראו כשיחות עם עורף ״העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 2 | 2 0סיו ריו * * 3 4ו רו ובי.ב@ח- -תאיד?~*6ון של ביג׳י .׳הרעיון היה פשוט וקוסם: ביג י ינטוש את הממשלה, ימסור את תפקידו ליריבו העיקרי, משה שרת. את תפקיד ה־רמטכ״ל
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 3 | מסוג זה בישראל ב״איבוד לחמם״ של החותמים, הנני להזכיר לו שלאחר טיבצע־סיני יצאה חוברת ״הבל על כפר־קאסם״ ,בה הופיעו יחד עמו גם נתז. אלתרטז, אברהם שלונסקי ועוד
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם הנשיא הבא כל עוד מהווה ישראל גרורה פוליטית וכלכלית של ארצות־הברית, היתד. צרירה להתעניין בבחירתו של נשיא אותה מדינה. כי בארצות־הברית, הנשיא הוא
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 5 | המלחמה המזוהמת אוו׳ אבנו׳ מדווח על שיחותיו עם נציגי חפרו באירוכו למרות מרפתי־העינויים, למרות ההוצאות להורג, למרות ״פעולות התגמול״ ההמוניות המאבק נמשך. כאדם,
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 6 | הסס הסס כבר חלף זמנה של פשרה בזאת. עתה חוששים רבים כי האיחוד יתבצע בצורה אחרת. חרת ד,שיחדור, עשוי הצבא האלג׳ירי יפשוט להשתלט על תוניס ולגרש את חביב ־גיבה
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 7 | במדינה עס שדח הנ דן בארגון האומות המאוחדות, עבד אל־קאדר צ׳אד דרלי (שני משמאל) ,נפגש מורך העולם׳ הזה (ימין) כשהוזמן כישראלי יחידי לקבלת־פניס מטעם שגרירי תוניס
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 8 | הרבנית שלידאנו מסכות בנעם הואשוש ער תרעה בנושת נשואיה עם שו הדתות, י׳ מדים טו לידאנו --הסיפור המתפרסם כעמודים אלה מובא כלשונו, מפיה של הגברת מרים טולידאנו,
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 9 | שהסעירה את הארץ הכי גרוע — התחילו לדבר ברחוב• זה היד, נורא. כל כך התרגשתי והתרגזתי על מה שהאנשים כותבים ומספרים. פעם בכיתי כל־כך, שהתעלפתי. אז הרב אמר לי :״למה
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 10 | מ צ פי ־ ת כל הזכויות שמורות • החיים הפוליטיים בארץ יתנהלו כעתיד הקרוב כסימן מלחמות בינ׳י־לכון. דויד בן־נוריון יניח מצד אחד לפרשה להיטשטש ולחי־ שכח בין ועדת
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 11 | ־התחבולה ויצא מישיבת הממשלה המ\ע? בגין, הקופצים כנשוכי נחש כל פעם שהוא זורק פסוק כמו :״לא לחמתם!״ או :״אלט־לינה!״ ושוכחים את נושא הוויכוח. הפעם הוא נלחם באדם
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 12 | ״היא הרעילה אותיר צעקה אשתו הקשישה של המשודר אלי בלשי המשרד על אשה בעלת קומה ממו ארצה עם הוריה מבולגריה, לפני 13 שנה. צעת ונוטה להשמנה, שפניה היפים ד,יו.מבו
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 13 | מיץ על המשמר, ומשם הגיעה עליזה גם למשא, המוסף הספרותי של למרחב, ולתרגום מספר ספרי־ילדים. אליעז אף השתדל להכניס את יצירותיה לקול־ישראל, המליץ עליה בפני בלה
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 14 | אמנות אדריכלות שוק הדומה לסנסת שוטרים מפנים את גופות האם ובנה, שנדרסו על־ידי הרככת ליד חיפה האם קפצה — במרעה (המשך מעמוד )10 להיות נעולים וחתומים, מסר הדואר
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 15 | עשרה פיתחו בנו תסביכים עם טראומות של זכרונות מן העבר.״ סיכם את הסימפוזיון אחד המשתתפים: ״אין מה לדבר. נאמרו כאן דברים יפים ונכונים. הצרה היא שד,ארכיטקטים
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 16 | ס מיוחד ליום החסכון הבינלאומי * מוס!? מיוחד ליוס החסכון הבינלאומי *.מוסח מיוחד ליוס החסכון הבינלאומי * מוס!? מיוחד למס החסכון הבינלאומי * מומח מיוחד ליום
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 17 | 3ון_חגיגלאומי * מוסף מיוחד ליום החסכון הבינלאומי מוס!? מיוחד לידס החסכון הבינלאומי*__ תודעת ביטוח החיים בארה״ב וב אירופה היא כה מקובלת שאין כמעט משפחה, בעלת
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 18 | החי ספורט ין ץ^יח[1וווווווון וז^ו*ו ך־• ירושלים, כאשר הובא משתמט־הגיוס ^ יעקב סמט בפני שופט השלום, נימק הנאשם את אי־התיצבותו :״הייתי מוכן להתגייס ואני מוכן
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 19 | מאת שייע \ לזד ר •צ דכפ טענות על שלא הבאנו את גביע אסיה לכדורגל? תגידו תודה שהבאנו בכלל את עצמנו. מה ותר נעים לכם׳ לשמוע שלא הבאנו את הגביע׳ או לשמוע שכל
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 20 | תחרות חתיכות תחרות החתיכות של ברינ׳יט בארדי בביקיני מתחדשת בכל עוזה. לא נש־ארו עוד הרבה חתיכות, וכל המקדים זוכה. אל תתלבשו על החתיכות, אלא גיזרו אותן בזהירות,
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים עשרה ראשונים ה ם היד?}שרה (הבירה; ירושלים; ישראל) חלוצים, שזכו לא רק להתנחל על אדמת הגליל, בראשית המאה. הם גם הצליחו במשימה שאף ישראלי לפניהם לא
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 22 | ואם תחליטי לכתוב לו, ואולי לפגשו, זכרי לשכוח את ארנק־הכסף שלך בבית, מפני שהוא נוסף לזאת אוהב נורא כסף, ככר, לאסוף אותו (ולהשאיר אותו) בכל מיני מקומות. ולאחר
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 23 | שיק ח האופל את כל מכוניות האופל ושכל לומדי הנהגות ילכו לעזאזל ודי אתם תגידו בטח שאני סנוב, אבל עובדה היא שאינני רוצה להיות בעל מכונית. בבר היתד, לי פעם מכונית,
העולם הזה - גליון 1206 - 3 בנובמבר 1960 - עמוד 24 | מסמר 1206 שנה 24 המחיר 60 אמרה י״פ השרן תשכ״א2,11.1960
חזרה לתחילת העמוד