גליון 1207

העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 1 | בחיות גיאס קנדי - מיבנה ביחסיה של אמויקח למרחב? הישפיע הוואתיקאן ער יחס הנשיא
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 2 | עוף עוף נגעחע עו ב ״ מי צרמ טי ק המסחט המשוכלל החדיש, סוחט כל מיץ פ ת הדר במעולה אחת, בלי שמן הקליפה ובלי גרעינים וסיבים. ל״מיצומטיק״ מבנה יציב ובלתי• מחליד.
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבים התנין והפרשה טה שקרה בפריסת לבוז מז־יר לי סיפור ידוע, אוחו מספר הפילוסוף ׳סטואי הונו .ברגמן במבוא לתורת ההניו! שלו :״תניז גזל מאם את ילדה והבטיח לה
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם גבול אודר־נייסה, אלא רק על השוואת השאיפות הפולניות לשאיפה הקדושה ו־החד־פעמית של שיבת־ציץ. תקדים מסוכן מאוד נוצר השבוע בישראל: עתונאי ישראלי נאשם
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 5 | לב אחד של פרשת־לבון הגיע לסיומו. אבק־הקרב שקע. המולת־המלח־מה שככה. דממה ירדה על שדה־הקרב — עד לסיבוב הבא. הגיעה השעה להרים את העיניים מן ההתרחשויות החולפות, מן
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 6 | תצפית כל הזכויות שמורות • באמצעים משפטיים נגד מתיישבים שינטשו את משקיהם וחובותיהם עומדת לנקוט המחלקה המשפטית של הסוב־נות היהודית. התעוררות זו לפעולה נגד
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 7 | ך• דיחה ארוכת־הזקן מספרת על ^ בני עמים שונים היוצאים לחקור את חיי הפילים. האנגלי חוקר את ציד הפילים, הצרפתי את חיי האהבה של הפילים׳ והיהודי את ״הפיל ובעיית
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 8 | :ת ז 7ז ^ ד ז £המזוהמת מאמו וניע׳ בסידוה: מיסמכי המהתות האלגיירית ער השתתפות היהודים במאבק פל״ן קודא ליהודים מאת אוד* א סרי שבוע שעבר פרצה המשטרה לדירה ברחוב
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 9 | למאבק במדכאים, הרגיעה גם את המודאגים ביותר שבין יהודים אלה. הם ראו אותה בביטוי של זעם אצילי — זעמם של החלשים נגד העריצים. אינטלקטואלים, טסומטים וסוחרים יהודים
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 10 | במדינה ושן מעמוד )6 בי רצה בכל ליבו להקים את המסעדה. ון עשה את שגיאתו הגורלית. הוא אסף •צת שותפים, שכל אחד מהם השקיע שבעת אלפים לשמונת אלפים לירות, ורת אחוזים
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 11 | מי שדד את בנק הדואו* למשל, הכניס אדם לחשבונו בבנק הדואר סכום של 200ל״י, היה יוליאן זוקף את הסכום במלואו על חשבונו. את הסכום האמיתי היה רושם גם בסיכומים שהעביר
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 12 | !י — ס —י> — 8ייייתו הרבנית מצהירה :״לא אוותר עד שום זנות המאבק צד א׳ מרים טולידאנו, האלמנה הצעירה, אשר האיבה הגלויה של משפחת בעלה המנוח דחפה אותה לנקוט עמדה
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 13 | מזכויות!״ -ואידו המשפחה אומות :״ההוזה שרה עם הוב המנוח תחייב אותה! רושת טודידאנו ׳שמית, בה נכחו כמה עשרות אנשים מידידיו הקרובים. ום, מסביב לקבר הרענן, התלחשו
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 14 | פסם זזדשות במראה? במדינה (המשך מעמודי סו) פצעונים ופריחות בפניר נע5־ סים ע״י קרם הפנים הנפלא החיוור. בוזוך ירוה \149 ויו ה גוגו הפויגו ווזפז- היו. אה חחיר!\יח
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 15 | החי א(שן שרות המיכחן ת מונ ת הגיל השבוע נודע כי הדבר הראשון שעשתה שרת־החוץ גולדה מאיר, אחרי שחזרה ארצה, היה ביקור פרטי אצל פנחס לגין אי־נעימות נגרמה השבוע,
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 16 | נערות־־שרביט בראש תהלוכה ״באמריקה המוזרה״ מבית־ספר לסטריפטיז עד בית־ספר לאבות קולנוע סרטים קו לו מ בו סבמאהה־ 20 התחנה לייעוץ בשאלות מין ונישואין פתוחה בימים
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 17 | 1י 1ה זאפטה! -ברית טקילה בי? מכסיק! נישראל חלילה של חצ 1ת סביב, ובסוף הוא מצביע על דויד אשכול, היושב בפינה עם דובז׳ה, ושאול אותי אם לזה התכוונתי כשאמרתי לו
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 18 | אדי פוקס (שמאל) עם קבוצת ״אומוניה״ אין מקום למומזזים ספורט כדו רגל האיש שלאנש אל ״בקבוקים, בקבוקים קריאתו מופנית גם אליך: מכרי לו את כל הבקבוקים של תמרי הנקוי
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 19 | ״מה אתה עושה בחדרי״ שאל ש״ע גלזר את גיולה גנרי ־ וער גן הנבחרת מדוע 1ורק שייעץ־ בעמוד זח היתה צריכה להתפרכס השבוע כתבתו של הכדורגלן שייע גלזר. גלזר, שנופה
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 20 | סוף ת חרו ת ח תיכו ת תו צ או ת אין לכס מושג עד נמה שאני נושמת ׳רווחה כשאני יכולה לבוא ולבשר לכם סאלה החתיכות האחרונות של :ריג׳ינו בארדו והביקיני. אין וו אש ותי
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 21 | אם מת תיאטרנן ה מס עהא רו ךהמ קו צ ר מסע ארוך לתוך הלילה (הבימה) ממשיך את דרכה של הבימה הרצופה כוונות טובות, אל הגיהינום. כמו בכישלון הקודם, של המחזה אופרה
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 22 | לים אך הגיעו לאילת, מיהרו נוסעי האוטובוס להתרחץ. חדווה שני חה את בגד־הים שלה, הסתדרה בבגד גברי. קוניאק שותות מלכות־המיס בבאר של רפי נלסון, שם גרסה נוכחותן
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 23 | חברים בלתי־צפויים נמצאו למלכות במרומי עבדת, כששני ילדי יס נלוו אליהן בסיורן, זכו בסוכריות. אשו בתחתיתנהסיח! וכל הדון־ז׳ואנים המקומיים ביקשו להראות את כוחם. גם
העולם הזה - גליון 1207 - 9 בנובמבר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד