גליון 1208

העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 2 | ו סן ״ אגד ״ בבירה זחודש הוחל בבנייתו של מוסך ״אגד״ בי מים, בכניסה לעיר, קרוב למקום המיועד חנת האוטובוסים המרכזית. מוסך זה הנו לישי בשורת מוסכי ״אגד״ החדישים,
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבי המלחמה המזוהמת מדברי מר אבנרי אני מבינה כי בשיחתו עם לוחמי השיחרור (העולם הזה )1200 הועלתה ההצעה להקמת אנודת אוהדים של לוחמי־השיחרור האלג׳ירים בישראל.
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה סגן יעזור סנקטוול פשוט כיותר: לכסות את הכתם, להניח לחמר לפעול ולהבריש. הכתם נעלם ללא השאר רבב. סחיר השפופרת 1.50ל״י. להשיג בבתי מרקחת ופרפומריות.
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 6 | ומנ פי ת במדינה כל הזכויות שמורות • ממשלת ישראל תתן את ידה לטישטוש פרשת הנס ג לו כקה. אחרי שהעולם הזר, נילה לראשונה בעולם כי איש־אסונו העיקרי של הקאנצלר
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 7 | ל מלה אחת שבשפה העברית הת־ ׳גי נהל השבוע מאבק איתנים, בבית- המשפט המחוזי בתל־אביב. מלה פשוטה המוכרת לכל ילד: המונח חשוד. מסביר מחבר המילון העברי גור: חשוד >ו׳
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 8 | המלחמה המזוהמת במדינה ד רכי חיי :תו וו 1ל הדו־־כ בקריאות טלפוניות בלתי פוסקות ובמש־וות של שכנים נרגשים הוטרדו בימים וחרמים שוטרי וקציני הנפה הדרומית ל משרת
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 9 | קוראים לאחיהם להצטרך אל המהפכה סץ 06161:1, ן• ..1י*י*613*1ט •116 יז 1116׳01נ!14־׳1׳;1_£-1 4 ־ £01*50. ^13.^=1113 5מן1,1״)דתס ׳י^סש יז״ס׳ז ^ .£יזס1ע1ג0-ס< •
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 10 | כמדינה ־ומנסך מעמוד )8 עמה ואם לא באו כתוצאה מלחץ או פי־וייס.״ לכן היתד, צפויה מערכה קשה. יא באה. ״זהו מיקרה ברור של פיתוי,׳ ,טען פרקי יטו של הנאשם, עורך־הדין
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 11 | הזת״ שיוקיע את הפקרתם לשרירות ה שוני ם על־יד׳ ממשלת ישראל אותנו בכוח הנשק!״ בעמודים אלה מתפרסמים שני מכתבים, שהגיעו למערכת ״העולם הזה״ מן הכלא התורכי כעיירה
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 12 | :שהיא סגווה מרצון נ הוו ה במלון זול, ׳ 1אחד !ל אף הכל היא לא ירדה מהחדשות. פרשת התאלמנותה באה קרוב ;ודי לפרשת נשואיה, כדי שתספיק להישכח מהתעניינות הציבור. ׳אלה
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 13 | מנהלת אלמנת מולידאנו ח״ם אינטנסיביים ומתכוננת ל מ אנן בחיי הד־בנ ״כל מי שאומר לך מד, לעשות, לא יודע את החוק,״ אמר לה גבר צעיר הדור־לבוש ומרכיב משקפיים .״אני
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 14 | ה פנ תרהמ סוכו אנשים קאס טו ־ ו -שרהדתות מספרים על שר הפנים, משה חיים שפירא, שבאחת מישיבות הממשלה, בהן היא רקדנית וזמרת בינלאומית וסכסית, שקצרה תהילה בכל .
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 15 | ׳•< ה קרה זו כיצד זה אירע? איך אפ־ ׳3שרי הדבר?״ שאלו את עצמם אלף ישראלים באיצטדיון הכדורגל של ניקוסיה, ביום הראשון השבוע .״מי אשם כבזיון?״ התלבטו רבבות ישראלים
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 16 | דייג• סנוני ת הפטיפון האוטומטי ו!מחצה ר 1נ נ 1 1ן 1961 בלי מיקרופניה כלי זעזועים במנוע (ויבראציה) עם סיבוכים יציבים ניתן לחיבור למקלט סטריאופוני עצירה אוטומטית
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 17 | שינה בראה ונעימה אממוז בתעשיות הגומי השונות, בארץ ובעולם, משתמשים בלטקס הטבעי, בתוספת חימיקלים לתעשיית מוצ רי גומי שונים. מייצרים צמיגים, רצועות לתעשיה ולרכב,
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 18 | ספורט שערח־ינת ־בההצהרות זעסק הזד, מסריח!״ אמר עורך־הדין ן שבו, חבר בית־הדין העליון של הרית־ות לכדורגל, באחת מישיבות ועדת ר,ח־י, המיוחדת שמונתה לחקור את ההא־ת,
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 19 | רק אנדרי קריסטובולו, יליד קפריסין שהיה שלוש שנים בארץ. חמש דקות אחרי שהורידו אותנו במלון, ראינו כבר את כל השכנים שלנו ממהרים בבהלה החוצה .״מה קרה, המלון לא טוב
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 20 | בסו. רה אץ חשמל ועששיות הנפט אינן מאירות די צרכן את הטח־ץ ק שר ביג׳י משפחת פכריקנט עם עששיות הנפט, שאחת מהן שלמה ואחת מפוצצת בזמן האחרון מתהלכת שמועה, שב-
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 21 | שחקנים רמיק וקליפט ב״זרמי הזעם״ קילוחים במקום זרמים קולמע י שראל טקס• ו ת צו גו ת משך שבוע ימים ריחפה אווירה של חגיגיות מעל לשיגרת חיי־הקולנוע האפורים בישראל.
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 22 | בשלם ארצות־הברית או ל מנו צ ח עוד לפני שבועיים צחקה כל אמריקה מבדיחה שהתהלכה בוזשינגטון: בעיר ירד גשם* .לפתע צילצל הטלפון בבית הלבן. אשת הנשיא, מיימי איזנהואר,
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 23 | כשאינך חושב לעשות זאת לבד, אלא עם זו בעלת ההופעה החיצונית הנהדרת — או איך אתה קורא לה, עולמית? — או לך לנוח. ההורים 7א מרשים פנינה! אס לא היית ״ידידה טובה״
העולם הזה - גליון 1208 - 16 בנובמבר 1960 - עמוד 24 | מספד 1208 עד 9תי חמור ו>וישדת שואל את ד״ג׳
חזרה לתחילת העמוד