גליון 1209

העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 2 | --ארבע פעמים בשבועות האחרונים ראית את תמונת שר־הדתות כשהוא חבוש כיפה. מסתבר כי בין השאר היתד. זאת גם בחינת הזכרון החזותי. קוראים לא מעטים סברו כי ראו רק תמונה
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבי שנונית ראשונה הסנונית הראשונה אינה מביאה את האביב׳ אבל ״סנונית׳־ (העולם הזה )1208 אחת מספ יגן ה כדי להוכיח את חרפתה של סטשלח ישראל. איזו טטשלה היא זו
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 4 | כ ת מי ען מן 1 ,ם ת, ת י לי ן כ ת מי מ אכלי ם ע 1מנים בי רו ת ויין -מכל. ב ד ע וזני ת א / 2/מ ממיי1 א חר שר הדתות להשיג בבל בתי מרקחת ופרפומריה מיוצר ע״י
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 5 | ף• עולם של — 1984 עולם הסיוט הטוטאליטארי של ^ הסופר דורג׳ אורוול — נועד תפקיד חשוב ל״מיני־טרו״ ,מיניסטריון־האמת. זהו המשרד החשוב ביותר של השלטון — חשוב יותר
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 6 | ז מג פי ת כמדינה כל הזכויות שמורות • תוכניתו של גולדמן, לצרף את תנועת־חרות להנהלת הסוכנות היהודית, תגרום למאכל, חריף. תומכים בתוכנית הפרוג־וסיבים, הדסה, הצ״כ,
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 7 | קהל מגדלי המונימייקר ״שיבוא העראל דיין עם הטאנקים לחרוש את השדות!״ המחנה האפריקאי־הלאומי. פוקו הוא, למעשה, נציגו הבכיר של מחנה זה בישראל. לא היה זה מקרה
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 8 | רו׳ אשמר וורש מהקיבוצים והרשי! עריהם -מיהם רווית!׳ הריבית הקצוצה * * תה רוצה כסף? אלף לירות, עשרים אלף לירות, חצי מיליון לירות? רק תגיד. כל סכום שתרצה, מוכן
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 9 | מחתות בחצרות בתים: העסקים באחד ממרכזי הבורסה העיראקית בתד־אביב זו, דומה למעמדו של כל מוסד הסתדרותי כמו סולל בונה, המשביר המרכזי. בעיני המלח־ה, כולם גורם אחד
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 10 | במדינה משך מעמוד )7 :יתת העובדים, שמחאו על הלנות־שכר ;י־העברת מיסיס, כפי שנקבע. כשעמו לעזוב את המקום, נתקל הכתב ?מושקף במלמד, שהגיע במכוניתו בעלת מספר הזר.
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 11 | ששימשו השבוע נושא לסעוה משנטית במשנטו של ציון סלומון מגבעת־ברנר גידה המיקרופון! אשד! :אני יודעת( .שקס) אשד! :עכשיו אני רוצה לישון. האם אתה לא רוצה לישון? גבר:
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 12 | מבצע מיוחד של איש ״העולם הזה״ ,שטייל באוץ ונכגש עג ״ הייתי העיד מעולם לא היתה אפשרות מתאימה יותר לברר את יחסם האמיתי של אזרחי ישראל לגרמניה, ולכעית יחסי
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 13 | ז אזרחיה כנציג גרמניה מינכן!״ ת? ואם כן, אילו רגשות באו במקומם? שאלות אלה, התחפש צלם ״העולם הזה״, ן, המבקר בארץ כנציג בקונגרס הרשויות :מקומות ציבוריים, כיקר
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 14 | יתנו נ׳ צוות נודיסט* יבוא לישראל לצלם סצנות לסרט-ויעשה נבשות רועיון נודיזם־גם באר׳׳ן* הנודיזם הגיע לישראל -בדמותו של צעיר ענק ומזוקן בשם רוכרט ואלץ, אמריקאי
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 15 | העירומים והחיים רוברט ואלץ, בעל הראיון המתפרסם בעמודים אלה (הגבר הראשון מימין) משחק מניס באחד המחנות הנודיסטיים הרבים הפזורים בכל רחבי אירופה. בהיותו מצוייר
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 16 | החי פגע, מו־כרח ףטנהריה, נמצא רוכב־אופנוע מוטל י׳ _ 1פצוזו. סיפר כי התנגש עם פרה שחצתה את הכביש, הפתיעה אותו, נעלמה מן המקום לאחר שגרמה לתאונה. ף• לוס אנג׳לס,
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 17 | משתה נמיר מבעד למשקפת שדה ! ת עלו מתכלי הכסף שנעלמו השעה .16.00 ראשי־העיריות הבינלאומיים משתעממים עדיין בהרצאות ארוכות בבית־הבינוה, ובהיכל התרבות כבר מזיעים
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 18 | קוצו שדצבד (המשך מעמוד ) 17 לתזמורת אם לא היה פקח עירוני בסביבה, אי־אפשר היה להוציא את האיש בלי ניידת. ממפקחים עירוניים מפחדים כולם, מפני שפקח יכול עוד לעשות
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 19 | כאחד משלושת גדולי המחזאים של אמריקה׳ הפריעו ליצירתו הספרותית. במקום לעסוק ביצירה אמנותית, עסק מילר בהמצאת שיטות פירסום לסרטיו של אשתו. כשהתגרשר. מונרו ממילר,
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 20 | 0ראש עירית מ־נסן 0 (המשך מעמוד ) 13 שאם מישהו יפתח מסעדה מזרחית בציריך הוא יעשה הון.״ *האס הייתם כבר בקיבוץ?״ ר,תענינה אחת הנשים .״עדיין לא הספקנו,״ ענתה אשתי,
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 21 | מתוך שיקול מפוכח וראיית ההתפתחות האמיתית במדינה זו. כשנפרדתי מבעל החנות, עדיין הרגשתי בסימני החשדנות שהיו על פניו. עם הקצין ששמח לארח בחנותו את ראש־עיר מולדתו.
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 22 | בע1לם ..ברשקב״ חכרה למפעלי כנין כע״ם המלחמה הקרה בונה במרכז ובצפון ת ל ־ אביב דירות 1!/2חדרים מ־ 6700 2חדרים מ־ 7300 2 !/2חדרים מ־ 15000 צרו ת צרורו ת מפוארות
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 23 | ספורט כדורגל חסרים: שחקנים מה היתה תגובתו הראשונה של מאמן ניבחרת הכדורגל הלאומית של ישראל, גיולה מאנדי, מיד אחרי התיקו המביש בקפריסין? קשר, אולי להאמין לכך,
העולם הזה - גליון 1209 - 23 בנובמבר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד